Search


PDF Archive search engine
Last database update: 02 December at 14:45 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «ekspertyzy»:


Total: 5 results - 0.012 seconds

ASTRA TK 9633F 100%

Ekspertyza techniczna Zakres ekspertyzy Kod ekspertyzy Wycena wartości pojazdu WP Nr zlecenia DEKRA Data zlecenia 2602/58376/13/11/27 27-11-2013 Zleceniodawca NOMI S.A.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/25/astra-tk-9633f/

25/12/2013 www.pdf-archive.com

1 86%

Dzięki niemu wzrasta zaufanie użytkownika do ekspertyzy.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/22/1/

22/09/2015 www.pdf-archive.com

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 49%

Tym samym ekspertyzy te, które skądinąd nie zostały poświadczone za zgodność z oryginałem, należy traktować, jako dokumenty prywatne.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 43%

Złożone przez strony ekspertyzy i opinie prawne Sąd ocenił jako dokumenty prywatne, będące wyrazem stanowisk procesowych stron Złożone przez strony orzeczenie wydane zostały w odrębnych stanach faktycznych i w żaden sposób nie wiążą Sądu orzekającego w niniejszej sprawie.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

List pozegnalny 39%

Cóż z tego, że mamy rację, że mówią o naszej racji opinie i ekspertyzy, dokumenty, zeznania świadków a nawet sami bankowcy.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/13/list-pozegnalny/

12/05/2012 www.pdf-archive.com