Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «eksterne»:


Total: 30 results - 0.021 seconds

ppflash6nov2010 100%

MS.POWERPOINTsebuah handout Juni Muryadi I.

https://www.pdf-archive.com/2010/11/05/ppflash6nov2010/

05/11/2010 www.pdf-archive.com

SMV Strategi - hæfte 75%

Det gælder for såvel den interne som den eksterne analyse – forhold både inden for og uden for jeres kontrol kan I få til at arbejde for jer, hvis I forstår deres sammenhæng tilstrækkeligt.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/06/smv-strategi-h-fte/

06/10/2016 www.pdf-archive.com

Artikkel mukera 72%

I hverdagen , og ved god helse , er en persons locus av kontroll balansert mellom interne og eksterne krefter .

https://www.pdf-archive.com/2014/03/04/artikkel-mukera/

04/03/2014 www.pdf-archive.com

Visegradredaktør 65%

Din opgave er at levere indhold med fokus på Visegrádlandene - både i form af selvskrevne artikler, opsøgning af eksterne skribenter samt redigering af indkommende materiale.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/05/visegradredakt-r/

05/06/2017 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 65%

Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Simon Vergo Andersen CV 61%

Simon Vergo Andersen Cand.negot.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/17/simon-vergo-andersen-cv/

17/02/2017 www.pdf-archive.com

Konference om Udviklende Relationer 52%

Se tilmeldingslink, kort og mere information på centerformiljoeterapi.com under ’Kurser’ Eksterne oplægsholdere Professor Emeritus Erik Larsen;

https://www.pdf-archive.com/2017/04/19/konference-om-udviklende-relationer/

19/04/2017 www.pdf-archive.com

Forretningsplan (10) 49%

Interne arbeidsbetingelser Eksterne arbeidsbetingelser Svake sider:  Trusler:  · Lite tid   · · Lite Erfaring   marked for produktet · Dårlig økonomi (Hvis vi får solgt få andeler, og ikke Det kan være dårlig sponsorer)    Muligheter:                       · Sponsorer Sterke sider:

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/forretningsplan-10/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

TI-DK -rsrapport 2016 FINAL DRAFTX2 48%

31.12.2016 Noter Transparency International Danmark – c/o CBS Porcelænshaven 18A, 2000 Frederiskberg 2 Årets begivenheder og resultater i overskrifter Nedenfor anføres de vigtigste eksterne og interne begivenheder i året fra generalforsamlingen 17.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/02/ti-dk-rsrapport-2016-final-draftx2/

02/03/2017 www.pdf-archive.com

Rapport 45%

  Tekniske  fejl  indeholder  hændelser  der  ikke  beror  på  menneskelige  fejl,  men  på  fejl  på  anlægget   eller  anlæg  der  er  tilknyttet  ABA  anlægget  (fx  energenanlæg,  AVS  anlæg,  o.lign.)  samt  eksterne   påvirkninger  som  vand,  damp  og  strømsvigt.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/24/rapport/

24/10/2013 www.pdf-archive.com