Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «elektrodami»:


Total: 4 results - 0.006 seconds

pm w5 prezentacja 100%

głowica z elektrodami, potencjometr P, oscylator, układ detekcji i układ wyjściowy Jarosław M.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w5-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

UFO JAKO MAGNOKRAFT 61%

Na dole czyli na południu znajduje się elektroda płytowa ER oraz podłączony do niej kondensator wysokiego napięcia a także przewody indukcyjne.Pomiędzy elektrodami płytowymi powstaje przerwa iskrowa S co wytwarza pole elektronowe wysokiego napięcia.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/24/ufo-jako-magnokraft/

24/09/2015 www.pdf-archive.com

Maszyny Górnicze - Wykłady 57%

Urabianie z wykorzystaniem środków chemicznych 3 2013-03-15 Urabianie skał przez skrawanie Urabianie skał narzędziami dyskowymi Pw Pd Pw Pb Pd Pb Schemat urabiania skał narzędziami dyskowymi poprzez statyczne miaŜdŜenie oraz tzw tylne podcinanie Przedstawiony przetwornik składa się z elektrody zewnętrznej 1, elektrody wewnętrznej 2, warstwy izolacji gumowej 3, oddzielającej obydwie elektrody, tulei 4 doprowadzającej napięcie do elektrody zewnętrznej oraz koszyczka 5, nasadzanego na elektrodę zewnętrzną, umoŜliwiającego zamocowanie pomiędzy elektrodami przewodu inicjującego 6.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/maszyny-g-rnicze-wyk-ady/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

OPRACOWANIE ELEKTRONIKA1 50%

Przy dodatniej polaryzacji anody względem katody pole elektryczne między elektrodami przyspiesza elektrony, które docierają do anody - w ten sposób możliwy jest przepływ prądu elektrycznego.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/19/opracowanie-elektronika1/

19/06/2011 www.pdf-archive.com