Search


PDF Archive search engine
Last database update: 30 December at 19:12 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «engleski»:


Total: 12 results - 0.022 seconds

Invest Inženjering DTV - Sheet1 100%

Invest Inženjering DTV Pozicija Ime kanala KHz Zvuk Titl Format Teletext Paket 1 HRT 4 378 Hrvatski Ne 576i 16:9 ✓ Digitalna 2 SK 4 378 Srpski Ne 576i 16:9 ✗ SK Mix 3 Fast&FunBox HD 378 Engleski Ne 1080i 16:9 ✗ Digitalna 4 EroXXX HD 378 Engleski Ne 576i 16:9 Ne Digitalna 5 360TuneBox 378 Oring Ne 576i 16:9 Ne Digitalna 6 Duna HD 378 Mađarski AC-3 Mađarski Mađarski 1080i 16:9 Da [1] Digitalna 7 Kanal 25 378 Nepoznato Ne 576i 4:3 Ne Digitalna 8 Mini Ultra 378 Srpski Ne 576i 16:9 Ne Digitalna 9 ZDF 378 Nepoznato Ne 576i 16:9 Ne Digitalna Engleski Hrvatski 1080i 16:9 Ne Arena Mix 10 Food Network HD 378 11 Erox 386 Engleski Ne 576i 16:9 Ne X-Club 12 FashionBox 386 Engleski Ne 576i 16:9 Ne Digitalna 13 SK 5 386 Srpski Ne 576i 16:9 Ne SK Mix 14 Grand 386 Srpski Ne 576i 16:9 Ne Digitalna 15 RTR Planeta 386 Engleski [2] Ne 576i 4:3 Ne Digitalna 16 Russia 24 386 Engleski Ne 576i 16:9 Ne Digitalna 17 Cartoon Network 386 Engleski Ne 576i 16:9 Da [3] Digitalna Invest Inženjering DTV 18 Arena Sport 5 386 Serrano Ne 576i 16:9 Ne Arena Mix 19 N1 HD 386 Engleski Ne 1080i 16:9 Ne SK Mix 21 TV Most 650 Nedef.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/29/invest-in-enjering-dtv-sheet1/

29/08/2017 www.pdf-archive.com

raspored 97%

Engleski jezik (28) Biologija (13) Hemija Muzička kultura Srijeda Biologija Fizika (26) Geografija (33) Četvrtak Bosanski jezik i k jižev ost Geografija Petak Historija (35) Likovna kultura (9) Nje ački jezik Latinski jezik (22) Engleski jezik ČO) 5.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/14/raspored/

14/09/2015 www.pdf-archive.com

Imperijalistička Okupacija Balkana 68%

Engleski tim predvode vremešni Edmund i Evelyn sa mladim Nathanom, a francuski, Guy Rothschild sa sinovima Davidom i Eduardom.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/23/imperijalisti-ka-okupacija-balkana/

23/10/2013 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 64%

hrvatski, engleski nagrade i nominacije:

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

OCDsektorSrbija2011 60%

Štampanje ove publikacije, kao i prevod na engleski jezik, omogućila je Misija OEBS u Srbiji.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/09/ocdsektorsrbija2011/

09/04/2012 www.pdf-archive.com

ivotopis Šaravanja Ivan 60%

Engleski – izvrsno Talijanski – osnovno Francuski – osnovno, trenutno učim Vozačka dozvola:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/14/ivotopis-aravanja-ivan/

14/03/2015 www.pdf-archive.com

Riki's Art Campus - program 60%

Jezik komunikacije je hrvatski ili engleski.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/26/riki-s-art-campus-program/

26/04/2017 www.pdf-archive.com

R.A 60%

Jezik komunikacije je hrvatski ili engleski.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/10/r-a/

10/05/2017 www.pdf-archive.com

diplomski ceo kor MLP 18062014 60%

Govori engleski, a služi se i francuskim jezikom.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/diplomski-ceo-kor-mlp-18062014/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

CV 51%

godine © Europska unija, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 1 / 3 Životopis Mišković Ante Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb (Hrvatska) OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik hrvatski Ostali jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija C2 C2 C2 C2 Engleski C2 Diploma jezične škole ' Sova ' za završen srednji stupanj engleskog jezika Diploma jezične škole 'Nova Varšavska' za završen visok stupanj engleskoj jezika Stupnjevi:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/cv/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

VODIČ P.U. CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH 47%

 profesionalno usmjeravanje  savjetovanje pri odabiru zanimanja  upoznavanje sa čimbenicima uspjeha u odabiru zanimanja  odabiranje novih zanimanja koji su u interesu polaznika nakon završene škole koja nije zadovoljila potrebe tržišta rada ili samog lica  pomoć pri odabru programa koji ima prohodnost za nastavak napredovanja  upoznavanje sa demografskim trendovima i geografskoj mobilnosti kadrova  upoznavanje sa programima rada i obrazovanje za potrebne kompetencije u struci  usavršavanje radi usklaĎivanja s potrebama razvoja tržišta rada  otvaranje aktuelnih zanimanja nastalih razvijanjem nauke, tehnike i tehnologije  izvoĎenje kursne nastave (njemački jezik, engleski jezik, poznavanje rada na računaru) u cilju ispunjavanja uslova na konkursima, brže zaposlivosti i mogućnosti obrazovanja u stranim zemljama  Centar takoĎe vrši pripremu za upis na fakultet 2 PU „CENTAR ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH“ GRAČANICA Opći podaci o Centru Privatna ustanova „Centar za obrazovanje odraslih“ smještena je na lokaciji u Ul.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/vodi-p-u-centar-za-obrazovanje-odraslih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

PLUR 12 crop 47%

Za razliku od ostatka Europe koji svoje smjernice traæi na juænoameriËkim stadionima, engleski navijaËi boje svog kluba uglavnom brane nasilnim ponaπanjem na stadionima i oko njih.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/plur-12-crop/

16/02/2015 www.pdf-archive.com