Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 September at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «enligt»:


Total: 32 results - 0.072 seconds

TRSTN B 2017 8067(1) 100%

Sluten ungdomsvård 8 månader Lagrum som åberopas 29 kap 7 § 1 st brottsbalken Skadestånd Elias Sefbom ska solidariskt med Christoffer Sundmalm betala skadestånd till målsäganden Sekretess A med 165 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 9 juni 2017 till dess betalning sker.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/trstn-b-2017-8067-1/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

Attunda TR B 6126-15 Dom 2015-12-23 97%

Utvisning Den tilltalade utvisas ur riket enligt 8 a kap 1 § utlänningslagen (2005:716) och förbjuds att återvända hit.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/14/attunda-tr-b-6126-15-dom-2015-12-23/

14/01/2016 www.pdf-archive.com

Motioner djurskydd 96%

Efter det att länsstyrelsen tog över djurskyddet 2009 har antalet omhändertaganden av djur och antalet djurförbud ökat i Skåne medan antalet kontroller minskat och vissa större verksamheter med många djur, som enligt direktiv EG 882/2004 (”Offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd”) om skydd av lantbrukets djur är de som skall kontrolleras, knappast inspekteras alls.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/03/motioner-djurskydd/

03/10/2017 www.pdf-archive.com

Blankett E9 22 ansökan tillstånd 95%

Godkänd plats där levande exemplar av arter enligt bilaga A skall hållas / Authorized location for live specimens of Annex A species Importland / Country of import 7.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/12/blankett-e9-22-ansokan-tillst-nd/

12/04/2012 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtsson permissioner 94%

• t '.' KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 2 DOM Sida l (3) Mål nr 2383-08 2008-08-28 Meddelad i Jönköping KLAGANDE Jonas Färnqvist, 770219-6697 Rättspsykiatriska regionkliniken Box 1223 351 12 Växjö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Kronobergs län dom den 10 juni 2008 i mål nr 678-08, se bilaga A SAKEN Tillstånd enligt 10 § lagen (1991:

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-permissioner/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Helsingbrg open 2016 91%

avancerade 4 gup Tävlingsreglerna enligt STF´s reglemente för WFT.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/16/helsingbrg-open-2016/

16/02/2016 www.pdf-archive.com

5221-2014 87%

Det är enligt JO svårt att dra någon annan slutsats än att biblioteket genom det egna arrangemanget ville markera sitt avståndstagande gentemot det förväntade innehållet i föreläsningen.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/5221-2014/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

Inlämningsuppgift 2 instruktioner 83%

Klassen AdjacencyInfo (som finns i filerna AdjacencyInfo.h resp AdjacencyInfo.cpp) är definierad enligt:

https://www.pdf-archive.com/2018/04/22/inl-mningsuppgift-2-instruktioner/

22/04/2018 www.pdf-archive.com

Områdeschef 83%

Linköping Lön: enligt ök. ... enligt ök.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/08/omr-deschef/

08/06/2017 www.pdf-archive.com

Arbetsberedning 2017-10-09 83%

Kontroll, provning och dokumentation Enligt egen kontrollplan CHK - 0490 - v.10 Arbetsberedning alt.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/10/arbetsberedning-2017-10-09/

10/11/2017 www.pdf-archive.com

Argumentation 83%

Centerpartiet driver redan frågan aktivt, bland annat i arbetet med framtagandet av en livsmedelsstrategi men också inför den nya djurskyddslagstiftning som regeringen enligt uppgift arbetar med att ta fram.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/03/argumentation/

03/10/2017 www.pdf-archive.com

V stmanlands TR B 5239-16 Dom 2017-07-20 (1).PDF 80%

Fängelse 2 år 10 månader Skadestånd Khaled Al Zoubi ska utge skadestånd till Sekretess A med 115 000 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 15 november 2016 till dess betalning sker.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/26/v-stmanlands-tr-b-5239-16-dom-2017-07-20-1/

26/07/2017 www.pdf-archive.com

Radiotelefonit 79%

Historik och teknik Följande rader är inget som LFV har som kunskapskrav enligt måldokumentet, men kan vara bra att ha kännedom om.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/radiotelefonit-pdf/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivning 74%

Advokat Anders Funcke Box 249 341 25 Ljungby SAKEN Särskild utskrivningsprövning enligt 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE ¬ Den slutna rättspsykiatriska vården av intagen med personnr 770219-6697 ska fortsätta.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-utskrivning/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtssonutskrivningsprövning 2 74%

Mats Lind Centrumadvokaterna AB Östra Storgatan 34 293 34 Olofström SAKEN Särskild utskrivningsprövning enligt 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Den slutna rättspsykiatriska vården av Jonas Bengtsson ska fortsätta.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtssonutskrivningsprovning-2/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtsson fortsatt vård 73%

Mats Edvardsson Centrumadvokatema Syd AB Östra Storgatan 34 293 34 Olofström SAKEN Anmälan om medgivande till fortsatt rättspsykiatrisk vård enligt 16 § LRV FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Den slutna rättspsykiatriska vården av Jonas Bengtsson ska fortsätta.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-fortsatt-v-rd/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Jonas Färnqvist Bengtsson utskrivningsprövning 71%

Mats Lind Centrumadvokatema AB Östra Storgatan 34 293 34 Olofström SAKEN Särskild utskrivningsprövning enligt 16 a § lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) Den slutna rättspsykiatriska vården av Jonas Bengtsson ska fortsätta.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/13/jonas-f-rnqvist-bengtsson-utskrivningsprovning/

13/05/2014 www.pdf-archive.com

Inlämning nr 3 rev 65%

Inlämningsuppgift nr 3 En avdrivarkolonn är en typ av destillationskolonn som kännetecknar av att tillflödet tas in i toppen av kolonnen enligt nedanstående figur.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/24/inl-mning-nr-3-rev/

24/04/2016 www.pdf-archive.com

Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 23 - FUP 3 63%

handläggare Inspektör Jon Linälv Undersökningsledare Kammaråklagare Christer Sammens Polisens diarienummer 5000-K1588038-16 Förtursmål Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Nej Ja Ersättningsyrkanden Tolk krävs Misstänkt (Efternamn och förnamn) Personnummer Persson, Simon Rolf Einar 19961024-8818 Brott Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättelse slutförd Försvarare Nyman, Jan, förordnad 2016-12-23 Underrättelsesätt, försvarare Resultat av underrättelse mt Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar Diarienr Uppgiftstyp Resultat av underrättelse försv Sida Karta 5000-K1588038-16 Karta Kartbild.......................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/04/13/hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-23-fup-3/

13/04/2017 www.pdf-archive.com

Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 22 - FUP 2 58%

handläggare Inspektör Jon Linälv Undersökningsledare Kammaråklagare Christer Sammens Polisens diarienummer 5000-K1588038-16 Förtursmål Beslag Nej Finns Ersättningsyrkanden Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja Tolk krävs Misstänkt (Efternamn och förnamn) Personnummer Persson, Simon Rolf Einar 19961024-8818 Brott Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättelse slutförd Försvarare Nyman, Jan, förordnad 2016-12-23 Underrättelsesätt, försvarare Resultat av underrättelse mt Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar Diarienr Uppgiftstyp Resultat av underrättelse försv Sida Undersökningsprotokoll telefon 5000-K1588038-16 Protokoll 2016065889 U015 Mobiltelefonundersökning.....................................

https://www.pdf-archive.com/2017/04/13/hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-22-fup-2/

13/04/2017 www.pdf-archive.com

Handledning för handläggare 2015-09-04 58%

Ansvarsfördelning UHR ansvarar, enligt Högskoleförordningen, för att ta fram provet och besluta om resultat.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/21/handledning-for-handl-ggare-2015-09-04/

21/08/2016 www.pdf-archive.com

Blankett E9 74 Försäkran 57%

FÖRSÄKRAN – hållande av exemplar av utrotningshotad art enligt CITES DECLARATION – keeping of specimens of endangered species according to CITES SWEDISH BOARD OF AGRICULTURE Enheten för sällskapsdjur / Division for CITES and Pet Animals För att importera CITES-listade arter från länder utanför EU krävs tillstånd.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/12/blankett-e9-74-fors-kran/

12/04/2012 www.pdf-archive.com

Handledning för handläggare 2016-02-17 57%

Uppdaterad 2016-02-17 Handledning för handläggare av högskoleprovet Vägledande information Ansvarsfördelning UHR ansvarar, enligt Högskoleförordningen, för att ta fram provet och besluta om resultat.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/21/handledning-for-handl-ggare-2016-02-17/

21/08/2016 www.pdf-archive.com

0efd2e52a0 57%

Begreppet konstvandring används enligt deras normativa ram.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/28/0efd2e52a0/

28/03/2015 www.pdf-archive.com

Hudiksvalls TR B 2486-16 Aktbil 21, mask - FUP 1 53%

handläggare Inspektör Jon Linälv Undersökningsledare Kammaråklagare Christer Sammens Polisens diarienummer 5000-K1588038-16 5000-K1599562-16 Målsägande Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare Bylin, Linda Falinger, Ann-Sofi Fohlin List, Inger List, Kjell List, Malin List, Nina Nilsson, Andreas Nilsson, Sören Nilsson, Vanja Westner, Carine Wiesel, Per, förordnad 2016-12-30 Wiesel, Per, förordnad 2016-12-30 Förtursmål Beslag Nej Finns Ersättningsyrkanden Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen Ja Tolk krävs Finns Misstänkt (Efternamn och förnamn) Personnummer Persson, Simon Rolf Einar 19961024-8818 Brott Mord Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelsesätt, misstänkt Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättelse slutförd Försvarare Nyman, Jan, förordnad 2016-12-23 Underrättelsesätt, försvarare Resultat av underrättelse mt Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar Diarienr Uppgiftstyp Resultat av underrättelse försv Sida Anmälan K 1588038-16 5000-K1588038-16 Anmälan ...............................................................................................................

https://www.pdf-archive.com/2017/04/13/hudiksvalls-tr-b-2486-16-aktbil-21-mask-fup-1/

13/04/2017 www.pdf-archive.com