Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «europejskiego»:


Total: 31 results - 0.057 seconds

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego - artykuł 100%

MŁODZI A WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - ARTYKUŁ Na 25 maja 2014 zaplanowane zarządzone zostały wybory do Parlamentu Europejskiego.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego-artyku/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

Młodzi a wybory do Parlamentu Europejskiego 99%

MŁODZI A WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO Na 25 maja 2014 zaplanowane zostały wybory do Parlamentu Europejskiego.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/19/m-odzi-a-wybory-do-parlamentu-europejskiego/

19/03/2014 www.pdf-archive.com

szczegóły 91%

Na przyjęcie weselne zapraszamy do Hotelu Europejskiego na ul.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/04/szczeg-y/

04/03/2011 www.pdf-archive.com

Lista podpisów PSL 91%

WYKAZ PODPISÓW UDZIELAM POPARCIA LIŚCIE KANDYDATÓW NA POSŁÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZGŁASZANEJ PRZEZ KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE W OKRĘGU WYBORCZYM NR …..… W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 25 MAJA 2014 R.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/14/lista-podpis-w-psl/

14/03/2014 www.pdf-archive.com

Lewacka-hipokryzja 89%

Co prawda, najbardziej zagorzali wyznawcy „multikulturalizmu” nadal uważają, iż jedynie „słuszna religia”, jest „gołąbkiem światowego pokoju” i „gwarantem europejskiego rozwoju”, jednakże, większości zwolenników „multikulturalizmu” - „skrzydełka opadły”.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/21/lewacka-hipokryzja/

21/07/2015 www.pdf-archive.com

Informacja prawna 86%

Daszyńskiego 36 32-400 Myślenice NIP 681-208-01-04 Informacja prawna Oświadczam, że sprzedaż spełnia warunki określone w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.

https://www.pdf-archive.com/2020/03/14/informacja-prawna/

14/03/2020 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-oferty redakcja-www MICHALSKA 71%

kujawsko – pomorskim” POIŚ.05.01.00-00-362/12 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 12 kwietnia 2013r.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-oferty-redakcja-www-michalska/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Informacja-o-wyborze-ofert BRAUZE 70%

kujawsko – pomorskim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/14/informacja-o-wyborze-ofert-brauze/

14/04/2014 www.pdf-archive.com

Ulotka 70%

biuro@eurocompass.pl, www.eurocompass.pl Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego EuroCompass Sp.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/13/ulotka/

13/04/2012 www.pdf-archive.com

Grajdo%c5%82ek%20kaja%20pop 67%

Inspiracją dla pomysłu było Kino Dźwięku działające w ramach Europejskiego Kongresu Kultury we Wrocławiu.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/25/grajdo-c5-82ek-20kaja-20pop/

25/10/2011 www.pdf-archive.com

welcomepack polish 64%

Były one zebrane przez André Plisnier i Jonathana Clarke z pomocą i poparciem Grachama Nichollsa, Postępu WB oraz Europejskiego Funduszu Socjalnego.

https://www.pdf-archive.com/2011/06/30/welcomepack-polish/

29/06/2011 www.pdf-archive.com

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 63%

Strategii Europa 2020 ustaleniami oprócz wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego obliczanych na podstawie Europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC), w notatce uwzględniono także informacje na temat zasięgu ubóstwa skrajnego szacowanego na podstawie Badania budżetów gospodarstw domowych (BBGD).

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com

poradnik sam slowacja 2016 58%

POJAZDY NIE SPEŁNIAJACE EUROPEJSKIEGO STANDARDU EMISJI SPALIN EURO 2 W PRZYPADKU ICH UJAWNIENIA PRZEZ SŁOWACKĄ SŁUŻBĘ DROGOWĄ (SKPV PČR) ZOSTANĄ ODHOLOWANE NA NAJBLIŻSZY PARKING SŁUŻBOWY NA KOSZT KIERUJĄCEGO.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/poradnik-sam-slowacja-2016/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

20080424133348 56%

Stylistyka nowej Toyoty nawiązuje do najlepszych tradycji europejskiego automobilizmu, wyróżnia się klasyczną formą oraz dopracowaniem detali.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/20/20080424133348/

20/01/2016 www.pdf-archive.com

DLA AKTYWNYCH 56%

Genialne widoki będą nam towarzyszyd przez kolejne godziny podczas zjazdu osławioną serpentyną w stronę największego europejskiego fiordu - Zatoki Kotorskiej.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/dla-aktywnych/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

pit28 55%

4) Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art.27b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

Zapuść wąsa dla jaj i wygraj bilet na Puchar Polski 53%

§8 [Obowiązek informacyjny] Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec uczestników konkursu w zakresie przetwarzana danych osobowych w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/27/zapu-wsa-dla-jaj-i-wygraj-bilet-na-puchar-polski/

27/11/2019 www.pdf-archive.com

GKS Tychy-2 53%

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/19/gks-tychy-2/

19/11/2019 www.pdf-archive.com

Znajdź nas w Wodnym Parku i strzel sobie z nami fotkę 53%

§8 [Obowiązek informacyjny] Spełnienie obowiązku informacyjnego wobec uczestników konkursu w zakresie przetwarzana danych osobowych w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/10/28/znajd-nas-w-wodnym-parku-i-strzel-sobie-z-nami-fotk/

28/10/2019 www.pdf-archive.com

Regulaminkonkursu 52%

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2019/11/15/regulaminkonkursu/

15/11/2019 www.pdf-archive.com

Regulamin 52%

Projekt „Zawody przyszłości ” jest realizowany przez Fundację Nowe Technologie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie, w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, PO WER, realizowanego w trybie pozakonkursowym, którego beneficjentem jest FRSE.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

12 kopii 52%

a) blisko kontynentu europejskiego, b) nieopodal Antarktydy, c) na Oceanie Spokojnym – okolice wybrzeża Australii, d) przy zachodnim wybrzeżu USA.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/12-kopii/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 49%

Europejskiego Urzędu Patentowego 134.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Zawisza - pismo 1.Drużyny Gliwickiej FSE numer 1 46%

To wszystko w pierwszym wydaniu ,,Zawiszy” ABECADŁO SKAUTA Zasady podstawowe Federacji Skautingu Europejskiego (FSE) 1.Obowiązki Harcerza rozpoczynają się w domu.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/zawisza-pismo-1-dru-yny-gliwickiej-fse-numer-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

sprzeciw+wyjaśnienia 46%

 „pojazdem  kierował  Sasza  Iwanov z  Kazachstanu”  nie  brzmi  wiarygodnie,  stąd  moja wewnętrzna potrzeba wykazania, że nie kłamię. A wskazać go nie chciałem, bo to byłaby i dla mnie niezręczna sytuacja i dla niego także, zwłaszcza że Policja  musiałaby tę z kolei osobę wezwać do udzielenia informacji, komu ona pojazd powierzyła bądź do ewentualnego przyznania się do winy, jednak przy obecnym stanie prawnym jest to właściwie niemożliwe do wykonania, zwłaszcza z uwagi na fakt, iż zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE  z dnia 25 października 2011 roku w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, „państwa członkowskie powinny być w stanie skontaktować się z właścicielem lub posiadaczem pojazdu lub ze zidentyfikowaną w inny sposób osobą podejrzaną o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego, by poinformować daną osobę o mających zastosowanie procedurach i konsekwencjach prawnych wynikających z przepisów   państwa   członkowskiego   popełnienia   przestępstwa   lub   wykroczenia.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/03/sprzeciw-wyja-nienia/

03/02/2015 www.pdf-archive.com