Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 October at 03:49 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «europska»:


Total: 6 results - 0.012 seconds

CV 100%

godine © Europska unija, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu Stranica 1 / 3 Životopis Mišković Ante Visoka škola za informacijske tehnologije, Zagreb (Hrvatska) OSOBNE VJEŠTINE Materinski jezik hrvatski Ostali jezici RAZUMIJEVANJE GOVOR PISANJE Slušanje Čitanje Govorna interakcija Govorna produkcija C2 C2 C2 C2 Engleski C2 Diploma jezične škole ' Sova ' za završen srednji stupanj engleskog jezika Diploma jezične škole 'Nova Varšavska' za završen visok stupanj engleskoj jezika Stupnjevi:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/26/cv/

26/01/2016 www.pdf-archive.com

basic ivana efos 2016 zavrs sveuc 72%

Gospodarenje otpadom, Europska unija, strategija, otpad SADRŽAJ 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/15/basic-ivana-efos-2016-zavrs-sveuc/

15/09/2017 www.pdf-archive.com

Novine-FNL 68%

Hrvatski audiovizualni centar, Ministarstvo kulture RH, Ured za udruge Vlade RH, Grad Zagreb, Grad Rijeka, Grad Dubrovnik, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, Centri znanja za društveni razvoj, Zaklada “Kultura nova”, Europska komisija (Europa za građane), Europska komisija (Kreativna Europa), Francuski institut, Francusko veleposlanstvo, Veleposlanstvo Kraljevine Nizozemske, GoetheInstitut Kroatien, Austrijski kulturni forum, Austrijsko veleposlanstvo, Talijanski institut za kulturu u Zagrebu, Rijeka 2020, Atlantic Grupa, Vinyl, DHL Veliko hvala svim prijateljima i kolegama koji su nam pomogli u pripremi festivala!

https://www.pdf-archive.com/2017/12/01/novine-fnl/

01/12/2017 www.pdf-archive.com

Brosura PoveljaRaznolikostHrvatska 67%

Sudjelovanjem u Povelji potpisnicima je omogućen pristup alatima za provedbu politike raznolikosti, izvorima najboljih praksi te drugih resursa i instrumenata koje je razvila Europska platforma za raznolikost.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/07/brosura-poveljaraznolikosthrvatska/

07/02/2018 www.pdf-archive.com

DRAGOVOLJCI bilten 52%

Neminovno, Karlovac je s takvim parametrima europska formula za ugodno življenje i poslovno ulaganje.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/28/dragovoljci-bilten/

28/09/2016 www.pdf-archive.com

stedne zarulje 48%

- proizvodnja, prodaja i uporaba žive se treba ograničavati - zabranjuje prodaju, distribuciju i transfer elementarne žive - zabranjuje izvoz elementarne žive - dokumentira da je Europska komisija dala prijedlog EU parlamentu da zabrani izvoz žive do 2011 godine (26) OPASNOST KOD RAZBIJANJA ŠTEDNE ŽARULJE Pri razbijanju živa se trenutno rasprši u zrak i dospijeva u dišni sustav, a preko osjetila njuha (koji je produžetak mozga u nos) direktno u živčani sustav (8).

https://www.pdf-archive.com/2012/11/07/stedne-zarulje/

07/11/2012 www.pdf-archive.com