Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «evalua»:


Total: 6 results - 0.016 seconds

ProbaSimulatorNav 100%

Preluarea cartului de navigaţie 1.1 Interpretarea caracteristicilor navei Se va evalua nivelul cunoaşterii şi se vor aplica penalizări pentru neîndeplinirea cerinţelor, astfel:

https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/probasimulatornav/

11/07/2017 www.pdf-archive.com

Chapter 1 Presentation.pptx 80%

KEY  KNOWLEDGE       Use  of  subjec�ve  and   objec�ve  tools  (including   recall  surveys  or  diaries,   pedometry,  accelerometry  and   observa�on)  to  assess  physical   ac�vity  and  sedentary   behaviours  as  described  in  the     Na�onal  Physical  Ac�vity   Guidelines   KEY  SKILLS   Evalua�ng  adherence  to  the   Na�onal  Physical  Ac�vity   Guidelines  and  evalua�on  of   objec�ve  and  subjec�ve   methods  used  for  assessing   sedentary  behaviours.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/06/chapter-1-presentation-pptx/

06/02/2012 www.pdf-archive.com

MEYER 57%

 (2012)  “Evalua;on  de   la  sensibilité  à  la  déser;fica;on  en  Algérie”  ;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/04/meyer/

04/09/2015 www.pdf-archive.com

PS-Laborator-rom-FR 44%

clientului, Tipul evenimentului) (10,1,s), (150,-,Stop) Evaluarea indicilor de performanta Scopul simulării e de a evalua performanțele sistemului ținând cont de parametrii de intrare (fluxul de clienți și de serviri, numărul de servere, ordinea servirilor, etc.), deci e necesar sa definim și sa calculam indicii de performanța ai sistemului care ne interesează.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/19/ps-laborator-rom-fr/

19/04/2016 www.pdf-archive.com

French Tech Berlin ESCP Trend report 1 Final1402 33%

  The   sensors   monitored   by   Ubidots   collect   data   on   the   hospitals’   ac/vi/es   and   occupancy   rates,   to   get   a   real   /me   evalua/on   of   their   current   situa/on  and  beber  manage  A&E  services.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/20/french-tech-berlin-escp-trend-report-1-final1402/

20/02/2017 www.pdf-archive.com

Motiune site 33%

Vom monitoriza și evalua toate proiectele cu impact pentru tineri și vom acționa pentru amendarea lor la nivelul decidenților.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/18/motiune-site/

18/10/2017 www.pdf-archive.com