PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 10 August at 12:34 - Around 220000 files indexed.

Show results per page

Results for «evlenen»:


Total: 10 results - 0.014 seconds

5a 100%

Bunlardan en ilgi çekeni ise internette tanıştığı kişiyle ilişkiye başlayan ve evlenen çiftler.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/15/5a/

15/10/2013 www.pdf-archive.com

Ecift.com 94%

Arkadaşlık sitesi eÇift yoluyla tanışan, mutlu bir ilişki kuran ve evlenen çiftler ise esas başarı kaynağıdır.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/ecift-com-2/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

3 90%

İlişki ve aile terapisti Ebru Tuay Üzümcü internet veya arkadaşlık siteleri üzerinden tanışıp evlenen çiftlerin ilişkileri hakkında istatistiki verilerin olmadığını ancak bazı rakamların mevcut olduğunu söylüyor.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/15/3/

15/10/2013 www.pdf-archive.com

2 90%

Bunlardan en ilgi çekeni de internette bir arkadaşlık sitesi üzerinden ilişkiye başlayıp evlenen çiftler olsa gerek.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/15/2/

15/10/2013 www.pdf-archive.com

Ecift.com 74%

Bunlardan en ilgi çekeni de internette bir arkadaşlık sitesi üzerinden ilişkiye başlayıp evlenen çiftler olsa gerek.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/ecift-com/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

Ecift.com 74%

İlişki ve aile terapisti Ebru Tuay Üzümcü internet veya arkadaşlık siteleri üzerinden tanışıp evlenen çiftlerin ilişkileri hakkında istatistiki verilerin olmadığını ancak bazı rakamların mevcut olduğunu söylüyor.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/ecift-com-1/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

5 70%

Peki, günümüzde arkadaşlık siteleri yoluyla veya daha genel anlamda internette tanışıp evlenen çiftlere ne kadar sık rastlıyoruz?

https://www.pdf-archive.com/2013/10/15/5/

15/10/2013 www.pdf-archive.com

4 70%

Arkadaşlık sitesi eÇift yoluyla tanışan, mutlu bir ilişki kuran ve evlenen çiftler ise esas başarı kaynağıdır.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/15/4/

15/10/2013 www.pdf-archive.com

treatman 46%

Tv’de yeni evlenen ünlü bir çifti görür.Hüzünlenir.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/01/treatman/

01/10/2017 www.pdf-archive.com

mesele makalesi 44%

Almanya’dan s›n›r d›fl› edildikten sonra, bu kez bafl› kapal› bir kad›nla evlenen, içkiyi b›rakan, dine sar›lm›fl olan babay›, hatta Nevflehir’in Kaymakl›’s›na yukar›dan bakan bir tepeye ç›kart›p, dobra dobur geçmiflte çektirdi¤i ac›larla yüzlefltirmeye çal›fl›yor...

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com