Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «evrensel»:


Total: 6 results - 0.009 seconds

Unbenannt-1 100%

19:00 Evrensel Kültür Merkezi EKM e.V.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/27/unbenannt-1/

27/10/2017 www.pdf-archive.com

Mehmet Yüksek 98%

Kur’an evrensel bir kitap olduğuna gӧre ve segaleyn hadisinde bahsedilen “Kur’an ve Ehlibeyt’im Kevser havuzu bașında bana gelinceye kadar birbirinden ayrılmazlar.” hadisi gereğince, konușan Kur’an tabiri edilen Ehlibeytin (a.s) nuruda evrensel olmalıdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/mehmet-y-ksek/

09/05/2017 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 73%

Kültür, hem evrensel hem özneldir, kapsayıcıdır, toplumsaldır, soyutlamadır, tarihseldir, öğrenilir, bütündür, bütünleştiricidir, simgeler sistemidir, maddi ve manevi yönü vardır, doğaya el koyar, idealler sistemidir, uyarlanma tarzıdır, hem uyarıcı hem de uyum bozucudur.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com

Present Perfect Tense 58%

Bu kitap, Evrensel İslami Direniş çağrısına, Allah'ın kelimesi en yüce olsun diye ithaf edilen ve sadece Müslüman'ların hizmetine sunulan mütevazı bir çalışmadır.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/11/present-perfect-tense/

11/12/2017 www.pdf-archive.com

2016 KPSS Genel Yetenek Genel Kultur Matematik Çözümler 53%

B) Tarih bilinci, bir bakıma geçmişin olgularını günümüzün evrensel düşüncesi ve dünya görüşüyle yeniden ele almak demektir.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/2016-kpss-genel-yetenek-genel-kultur-matematik-oz-mler/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

mesele makalesi 49%

‹flin ilginç yan›, Birnur’un teorik bilinç sahibi olmaks›z›n, kendi çabas› ve el yordam›yla kad›n›n ezilmesini ve sömürülmesini evrensel bir sorun olarak ortaya koymas›d›r.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com