Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «excelem»:


Total: 1 results - 0.001 seconds

Praktyki w Avon 100%

- jest samodzielny i otwarty na nowe zadania - ma bardzo dobre umiejętności analityczne - realizuje zadania terminowo i z dbałością o szczegóły - bardzo dobrze posługuje się Excelem i PowerPointem - jest dostępny przez 30-40 godzin w tygodniu - biegle zna angielski Oferujemy:

https://www.pdf-archive.com/2015/10/30/praktyki-w-avon/

30/10/2015 www.pdf-archive.com