PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 20 October at 10:29 - Around 210000 files indexed.

Show results per page

Results for «fakat»:


Total: 200 results - 0.031 seconds

jinekomasti.PDF 100%

Fakat kilo dışında çeşitli durumlar da bu hastalığa sebep olabilmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/jinekomasti/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

Yabancı Filmler mi Yerli Filmler mi 100%

Başlıktan da anlayacağınız üzere sizleri bir sorumuz var ve bir karşılaştırma yapmaktayız .Ülkemizde tercih edilen film türlerini merak ediyoruz.Türkiye izlenen filmler kategorisine göre çok değişmektedir.Örneğin Aksiyon ve Macera türlerinde elbette Yabancı filmler rağbet görmektedir.Fakat çoğu komedi filmlerinde Online Film izle tercih edilmektedir.Buradan şunu çıkartamayız ama Yerli Komedi filmleri ülkemizde iyi yapılıyor.Çoğu kişilere göre bu değişiyor.Birçok kişi yerli komedi filmlerini severken birçok kişide yetersiz buluyor.Diğer türde filmler çok fazla yapmıyoruz.Ülkemizde Korku ve Komedi filmleri ön planda fakat korku türünde de bizce zayıfız diğer ülkelerdeki korku filmlerine bakacak olursak gerilim tarzında ve çok fazla paranormal bir olay yok fakat ülkemizde sadece cinli perili filmler yapılmakta bence bu kategoride de kötü olduğumuzu düşünüyorum.Ama bu geliştirilemeyecek bir kategori değil daha fazla güzel senaryolar yazılıp güzelce kurgulanarak iyi filmler çıkarılabileceğini düşünüyorum.Yerli Komedi filmlerimiz çok izleniyor bunların çoğunun iyi film olduğunu düşünmüyorum.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/23/yabanc-filmler-mi-yerli-filmler-mi/

23/04/2018 www.pdf-archive.com

kilonasilalinir 100%

Fakat bu durum kişiden kişiye değişmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2018/06/28/kilonasilalinir/

28/06/2018 www.pdf-archive.com

maurers zayiflama kapsulu1512 99%

Fakat maurers forte nin ne gibi avantajlari ve farkliliklari var dogrusu anlayamadim.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/28/maurers-zayiflama-kapsulu1512/

28/06/2015 www.pdf-archive.com

Thomas Nagel - Herşey Ne Anlama Geliyor.1 96%

Fakat onlarm gerçekten va­ rolduklarım nereden biliyorsunuz?

https://www.pdf-archive.com/2017/12/04/thomas-nagel-her-ey-ne-anlama-geliyor-1/

04/12/2017 www.pdf-archive.com

blog.anacampus.com1 96%

      1.TV reklamları; Daha çok ulusal markalar ve tüm Türk畚ye’y畚 Pazar olarak göreb畚len ve stokları ve h畚zmetler畚 kuvvetl畚 kurumsal f畚rmaların başarab畚leceğ畚 ve terc畚h ett畚ğ畚 b畚r reklama çeş畚d畚d畚r. Tab畚k畚 buna göre çok c畚dd畚 g畚derler畚 mevcuttur TV reklamlarında reklamın san畚yes畚 başına ücret alınır ve kurumsal olmayan b畚r f畚rma bu reklam ücretler畚yle başa çıkması mümkün değ畚ld畚r. Üstel畚k s畚z b畚r 畚ldek畚 anaokuluysanız tüm Türk畚ye genel畚 yapacağınız reklam h畚çb畚r 畚ş畚n畚ze yaramayacaktır. Yerel Tv’lere veya radyolara reklam vereb畚l畚rs畚n畚z. Bu d畚rek s畚z畚n hedefled畚ğ畚n畚z k畚tleye ulaştırab畚l畚r fakat yerel Tv f畚yatları da 畚sted畚ğ畚n畚z ölçüde uygun olmayab畚l畚r özell畚kle İstanbul g畚b畚 büyük şeh畚rlerde oturanlar 畚ç畚n yerel telev畚zyonlara reklam vereb畚lme 畚mkânı yoktur. Bu durumda reklam g畚der畚n畚n s畚ze dönüşü 畚sted畚ğ畚n畚z g畚b畚 olmayab畚l畚r. Yaptığınız reklam kalıcı değ畚ld畚r belk畚 b畚r haftalık veya b畚r aylık yapılan reklam net畚ce ver畚r fakat daha sonra düşüş yaşarsınız doğru azda olsa sürekl畚 get畚r畚s畚 olan reklamdır ve s畚z畚 d畚rek k畚tlen畚zle buluşturan reklamdır bu durumda TV reklamları alakalı alakasız herkese göster畚ld畚ğ畚 畚ç畚n b畚r eğ畚t畚m kurumuna çok fayda sağlamaz. Özel anaokulları ve kreşler 畚ç畚n uygun b畚r reklam model畚 değ畚ld畚r.Tv ve radyo eğ畚t畚m kurumları reklamı yapma avantajları dezavantajları yazımızı okuyunuz.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/blog-anacampus-com1/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

cilt beyazlatici krem cilt beyazlatici1651 94%

Bebek gibi puruzsuz bir cilde sahip olmayi her kadin istemektedir.Fakat bircok etken bir araya gelerek ten yapimizin bozulmasina yol acabilir.Ergenlikle baslayan ten problemleri, bayanlarda menapoz sonrasina kadar devam eder ve gider.Bu sorunlariniza ne kadar erken mudahale ederseniz, o kadar cabuk iyilesme surecine girersiniz ve cilt problemlerinizi cozersiniz.Gunumuzde insanlar kimyasal icerikli ilac ve kremler kullanmak yerine alternatif tipin kesfettigi bitkisel cozumleri kullanmayi daha cok tercih etmektedirler.Bitkilerin insan hayatinda her seye cozum olabildigi bir dunyada kimyasallardan medet ummak dogalliktan uzaklasmak anlamina gelmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/06/cilt-beyazlatici-krem-cilt-beyazlatici1651/

06/05/2016 www.pdf-archive.com

vital words 94%

For YDS 1 although -e rağmen 2 though -e rağmen 3 even though -e rağmen 4 despite the fact that -e rağmen 5 while -iken, oysa 6 whereas -e rağmen, oysa 7 but fakat, ama, ancak 8 yet fakat, ama, ancak 9 however fakat 10 on the other hand öte yandan 11 nevertheless yine de 12 nonetheless yine de,buna rağmen 13 still yine de 14 in contrast aksine 15 on the contrary aksine 16 conversely aksine 17 as -dığı için,çünkü, -dıkça,-iken,gibi 18 since -dığı için, çünkü, -den beri 19 because -dığı için, çünkü 20 so bu yüzden 21 thus bu yüzden 22 hence bu yüzden 23 therefore bu yüzden 24 as a result sonuç olarak 25 as a consequence sonuç olarak 26 and so ve böylece, bu nedenle 27 consequently bu yüzden 28 that is why bu yüzden 29 which is why işte bu yüzden 30 if eğer, -se/sa 31 as long as -dığı sürece 32 so long as -dığı sürece 33 provided koşuluyla 1 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 34 providing koşuluyla 35 on condition that koşuluyla 36 unless -mezse, mazsa 37 even if -se bile 38 only if koşuluyla 39 if only keşke 40 suppose that varsayki 41 as if -mış gibi 42 as though -mış gibi 43 when -dığı zaman 44 until -e kadar 45 before -den önce 46 after -den sonra 47 by the time -dığı zaman, -dığı zamana kadar 48 as soon as yapar yapmaz 49 once -den sonra 50 moreover dahası,ayrıca 51 what is more ayrıca 52 in addition ayrıca 53 furthermore ayrıca 54 also ayrıca, -de,-da 55 additionally ayrıca 56 besides -e ilaveten, ayrıca 57 otherwise aksi takdirde 58 or ya da,aksi takdirde 59 or else aksi takdirde 60 that is yani 61 by no means hiçbir şekilde 62 indeed gerçekten 63 in fact aslında, gerçekten 64 actually aslında, gerçekten 65 as such bu bağlamda 66 then o zaman,öyleyse,ondan sonra 67 thereby böylece, bu nedenle 2 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS 68 meanwhile bu arada 69 by the way bu arada 70 in the meantime bu arada, bu süre içinde 71 instead yerine 72 by all means elbette,kuşkusuz 73 similarly benzer şekilde 74 accordingly bu doğrultuda, buna göre 75 even so öyle olsa bile 76 likewise aynı biçimde,benzer şekilde 77 afterwards ardından 78 as a matter of fact aslında, gerçekte 79 as far as kadar 80 no matter ne olursa olsun 81 whatsoever hiç mi hiç 82 lest -mesin diye 83 even after -den sonra bile 84 even before -den önce bile 85 even then o zaman bile 86 even when -dığı zaman bile 87 in order that -sın diye 88 so that -sın diye 89 in that çünkü 90 nor ne, ne de 91 except hariç 92 just as tıpkı 93 on the grounds that -e dayanarak 94 now that -dığı için 3 www.remzihoca.com VITAL WORS FOR YDS KONTROL LİSTESİ Bu listeden bilip bilmediğinizi kontrol ediniz.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/19/vital-words/

19/04/2014 www.pdf-archive.com

LÇME-VE-DEĞERLENDİRME-2-Uyumluluk-Modu 92%

 Sabit hatalar, bireysel ölçümleri ve o ölçümlerin ortalamasını gerçekten olduğundan büyük ya da küçük gösterebilir fakat ölçümlerin dağılım ölçülerini (örneğin, standart sapmayı) değiştirici yönde etkiye sahip değildir.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/26/l-me-ve-de-erlend-rme-2-uyumluluk-modu/

26/05/2014 www.pdf-archive.com

Hasta Yataklari Radikal Medikal 92%

Fakat hastanın hasta bakıcısı ya da refakatçisi yoksa hastanın bunu tek başına gerçekleştirebilmesi çok güç olabilmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/23/hasta-yataklari-radikal-medikal/

23/02/2018 www.pdf-archive.com

arap kizi kremi zararlari1315 91%

Bebek gibi puruzsuz bir cilde sahip olmayi her kadin arzular.Fakat bircok etken bir araya gelerek ten yapimizin bozulmasina yol acar.Ergenlikle baslayan cilt sorunlari, kadinlarda menapoz sonrasina kadar devam eder ve gider.Bu problemlerinize ne kadar erken mudahale ederseniz, o kadar cabuk iyilesme periyoduna girersiniz ve ten problemlerinizi cozersiniz.Gunumuzde insanlar kimyasal icerikli ilac ve kremler kullanmak yerine alternatif tipin buldugu bitkisel cozumleri kullanmayi daha cok tercih etmektedirler.Bitkilerin insan hayatinda her seye cozum olabildigi bir dunyada kimyasallardan yardim istemek dogalliktan uzaklasmak anlamini tasimaktadir.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/14/arap-kizi-kremi-zararlari1315/

14/05/2016 www.pdf-archive.com

arap kizi kremi nedir arap1631 91%

Bebek gibi puruzsuz bir tene sahip olmayi her bayan arzular.Fakat bircok etken bir araya gelerek cilt yapimizin bozulmasina yol acar.Ergenlikle baslayan cilt sorunlari, bayanlarda menapoz sonrasina kadar devam eder ve gider.Bu problemlerinize ne kadar erken mudahale ederseniz, o kadar hizli iyilesme periyoduna girersiniz ve ten problemlerinizi cozersiniz.Gunumuzde insanlar kimyasal icerikli ilac ve kremler kullanmak yerine alternatif tipin buldugu bitkisel cozumleri kullanmayi daha cok tercih etmektedirler.Bitkilerin insan hayatinda her seye cozum olabildigi bir dunyada kimyasallardan yardim istemek dogalliktan uzaklasmak anlamini tasimaktadir.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/06/arap-kizi-kremi-nedir-arap1631/

06/05/2016 www.pdf-archive.com

pepper time ve biber hapi1361 90%

Fakat en kotu yan etkisi kabizlik olarak bilinir ve bas agrisida soz konusu olabilmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/26/pepper-time-ve-biber-hapi1361/

26/11/2013 www.pdf-archive.com

maurers hapi kullananlarin yorumlari1538 90%

Lida zayiflama kapsulleri gercekten cok etkiliydi fakat bu urunu kullanirken 2 kere dusunmelisiniz.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/03/maurers-hapi-kullananlarin-yorumlari1538/

03/01/2014 www.pdf-archive.com

cintopu faydalari1156 90%

bu gibi sorunlari cozmek icin fazla zamaniniz bosa harcamaya gerek kalmicaktir fakat her urun bu konuda etkili olmuyor tabiki.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/21/cintopu-faydalari1156/

21/09/2015 www.pdf-archive.com

lida kullananlar1035 90%

Fakat hangi bolgesel yag yakici haplari kullanilmali, ve ya zayiflama haplari nasil ve ne sekillerde kullanilmali tum bu konular hakkinda belirsizlikler surmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/13/lida-kullananlar1035/

13/10/2015 www.pdf-archive.com

pepper time plus yag yakici1553 90%

Fakat Pepper Time icerik yonunden her hangi bir kimyasal yada ona benzer maddeler icermeden %100 bitkisel iceriklerden olusur.Boyle guvenilir icerikli kapsulleri kullanirken doktorunuza basvurmaniza gerek dahi kalmamaktadir.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/14/pepper-time-plus-yag-yakici1553/

14/10/2015 www.pdf-archive.com

lida kilo verme hapi yorumlari1143 90%

Fakat hangi kilo verdirici urunleri kullanilmali, ya da zayiflama haplari nasil ve ne sekillerde tuketilmeli tum bu konular hakkinda belirsizlikler surmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/18/lida-kilo-verme-hapi-yorumlari1143/

18/10/2015 www.pdf-archive.com

cin topu icindekiler1303 90%

Buna insanlar cozum bulma arayisindalar fakat her urun bu konuda etkili olmuyor tabiki.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/28/cin-topu-icindekiler1303/

28/10/2015 www.pdf-archive.com

Gelinlik Modelleri 6 90%

Fakat kilolu bayanlar gelinlik modelleri konusunda çokta şanslı sayılmaz.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/29/gelinlik-modelleri-6/

29/01/2016 www.pdf-archive.com

maurers urunu1561 90%

Bir cogumuz asiri bolgesel yaglanmalarimizdan dert ederiz fakat bir turlu bunlardan kurtulmayi basaramayiz.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/20/maurers-urunu1561/

20/04/2016 www.pdf-archive.com

cilt beyazlatici krem yazilari1839 90%

Dunya uzerinde disisi erkeginden daha guzel olan tek varlik insanogludur.Varolustan alinan bu guzellik genini de bir hayat boyu koruyarak tasimak isteriz.Fakat genellikle tenimiz bizi bu konuda husrana ugratabilir.Tenimizin uzerinde olusan problemler, guzelligimize aniden zarar verebilir.En hos bayan teni problemsiz olan bayandir.Fakat teninizde cikan ufak tefek sorunlardan oturu her zaman sorun yasayacakta degilsiniz.Yapmaniz gereken dogal bakim urunleri ile cildinizin uzerinde meydana gelen sorunlarin onune gecebilmek olmalidir.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/01/cilt-beyazlatici-krem-yazilari1839/

01/06/2016 www.pdf-archive.com

beyazlatici krem kullanimi1246 90%

Fakat bazen yuzde dahi bu kararmalar olusmaktadir.Beyazlatici Kremi bedeninizin her yerinde korkusuz bir sekilde kullanabilirsiniz.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/12/beyazlatici-krem-kullanimi1246/

12/06/2016 www.pdf-archive.com

bitkisel zayiflama caylari siparis1799 90%

Pek cok rejim listesinde ozellikle diyetin ilk haftasinda icilmesi onerilen maydanoz cayi esasinda kilo verdirmiyor fakat vucudunuzda biriken su fazlasinin giderilmesine destek olarak rejiminize arti bir moralle baslamaniza yardimci oluyor.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/13/bitkisel-zayiflama-caylari-siparis1799/

13/06/2016 www.pdf-archive.com

aci cehre cayi faydalari yorumlari1058 90%

aci cehre cayi faydalari yorumlari Aci Cehre Cayi Faydalari Hizli ve saglikli olarak kilo vermeyi arzu edenlerin, cesitli arastirmalar neticesinde basvurdugu yontemlerden biri olarak karsimiza cikan aci cehre cayinin pekcok faydasi bulunmaktadir.Diyet yapmaktan, duzenli spora ve cesitli ilaclar kullanmaktan baksa yollar uygulamaya kadar bircok alanda kilo verme ve kilo denemeleri yapilmaktadir.Bilinen en saglikli yontemlerin basinda duzenli beslenme ve spor geliyor.Fakat daha seri ve kesin cozume ulasabilmek adina son donemlerde aci cehre cayi da tuketilmektedir.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/18/aci-cehre-cayi-faydalari-yorumlari1058/

18/06/2016 www.pdf-archive.com