PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 17:21 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «faktu»:


Total: 11 results - 0.017 seconds

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 100%

Art.​​ 3.​​ Ciężar​​udowodnienia​​faktu​​ spoczywa​​na​​osobie,​​która​​z​​faktu​​tego​​wywodzi skutki​​ prawne.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

Deklaracja-klub 76%

Jednocześnie oświadczamy, że jestem świadomi faktu, że przysługuje nam prawo do wglądu do naszych danych oraz ich poprawiania.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/07/deklaracja-klub/

07/09/2017 www.pdf-archive.com

evotey-system-franczyzowy-tomaszpietrzakpl 75%

Faktycznie jest coś, co wyróżnia Evotey – to niesamowita prostota, a potwierdzeniem tego faktu są webinary trwające około 15 do 30 minut.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/17/evotey-system-franczyzowy-tomaszpietrzakpl/

17/06/2014 www.pdf-archive.com

UMOWA 73%

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia bądź kradzieży urządzeń lub wyposażenia, o których mowa wyżej Najemca ma obowiązek zgłoszenia tego faktu Wynajmującemu.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/25/umowa/

25/05/2014 www.pdf-archive.com

android 5 63%

Nie dziwi chyba nikogo, że Google nie pozostawia tego faktu bez odpowiedzi.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/30/android-5/

30/12/2014 www.pdf-archive.com

Jutro.1 58%

Większość z nas zna sprawę umowy międzynarodowej ACTA i faktu, do czego naprawdę służą jej zapisy.

https://www.pdf-archive.com/2012/01/27/jutro-1/

27/01/2012 www.pdf-archive.com

Pakt Piłsudski-Lenin 58%

Sytuacja ta wynika z faktu, że badaczy rosyjskiej wojny wewnętrznej mamy w Polsce zaledwie kilku, przy czym skupiających się w swej działalności na wątkach polskich, właściwy rdzeń tematyki pozostawiając jako margines zainteresowań naukowych.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/20/pakt-pi-sudski-lenin/

20/08/2016 www.pdf-archive.com

Akira. Moc Absolutna deprawuje absolutnie 57%

Zdaję sobie sprawę z faktu, że nie będzie to proste, albowiem “Akira” jest produkcją niesamowicie zagmatwaną i wielowątkową (poza tym, nie miałam jeszcze okazji zapoznać się z jej komiksowym pierwowzorem).

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/akira-moc-absolutna-deprawuje-absolutnie/

08/10/2016 www.pdf-archive.com

Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu 57%

ale cóż oznacza ich śmierć wobec faktu, że zdjęcia Hitlera przypomniały mi utracony czas mego życia, czas, który już nie powróci?

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/milan-kundera-niezno-na-lekko-bytu/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną 54%

Mówiła, że ja to jestem raczej bardziej wybuchowy i że musieli mnie przygotować do tego faktu.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/wojna-polsko-ruska-pod-flag-bia-o-czerwon/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

Ledecka 53%

Czeszka samego faktu łączenie obu dyscyplin za coś nieprawdopodobnego jednak nie uważa.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/17/ledecka/

17/02/2018 www.pdf-archive.com