Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «fakulteta»:


Total: 9 results - 0.014 seconds

PRIMERJALNA ANALIZA SOCIOLOŠKIH PRISTOPOV RELIGIJE 100%

UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA Oddelek za sociologijo DIPLOMSKO SEMINARSKO DELO Aleš Horvat Maribor, 2015 UNIVERZA V MARIBORU FILOZOFSKA FAKULTETA Oddelek za sociologijo Diplomsko seminarsko delo PRIMERJALNA ANALIZA TEMELJNIH SOCIOLOŠKIH PRISTOPOV K OBRAVNAVI RELIGIJE Mentor:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/10/primerjalna-analiza-sociolo-kih-pristopov-religije/

10/04/2017 www.pdf-archive.com

Statika - Nermina Zaimovic-Uzunovic 84%

Zbog toga smo radeći dugi niz godina na predmetima Staika i Mehanika I, na prvoj godini studija mašinskih i građevinskog fakulteta stekli iskustvo kako i šta predavati studentima i šta treba ispitivati studente.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/23/statika-nermina-zaimovic-uzunovic/

23/02/2018 www.pdf-archive.com

CIS-DOC-2011-07-019 80%

godine na poticaj Laboratorija za sustave i signale[LSS] Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, a kao posljedica 15togodišnjeg rada na istraživanju, razvoju i primjeni informacijske sigurnosti.

https://www.pdf-archive.com/2018/12/10/cis-doc-2011-07-019/

10/12/2018 www.pdf-archive.com

HPH prezentacija 71%

Organizatori STUDENTI SVIH FAKULTETA U HRVATSKOJ HRVAT S K A PAMET HRVAT SKOJ 18 DO 27 GODINA NAJVIŠE 3 STUDENTA PO TIMU IZVORNO HRVATSKO PODUZETNA HRVATSKA INOVATIVNA HRVATSKA Organizatori O PROJEKTU Hrvatska pamet Hrvatskoj društveno je odgovorni projekt Poslovnog dnevnika i Večernjeg lista s ciljem nagrađivanja izvrsnosti hrvatskih studenata, ali i poticanja njihova lakšeg uključivanja u sustav nacionalne ekonomije.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/hph-prezentacija/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Matko Soric - Doktorat - 2015 70%

dopunski predavao filozofiju povijesti na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, a kasnije i na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, kao i na Odjelu za filozofiju Sveučilišta u Zadru.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/21/matko-soric-doktorat-2015/

21/04/2016 www.pdf-archive.com

Program-prvog-festivala-psihologije 61%

otvoreno za javnost Prilagođenost Filozofskog fakulteta za studente sa poteškoćama u kretanju prezentacija rezultata studentskog projekta Parganlija Ema Alekić Hasandina Divković Anita Dučić Asja Pljevljak Samra Kapidžić Maida Predstavljanje CRD serije Zaštita djece poslije elementarnih nepogoda radionica izložba;

https://www.pdf-archive.com/2015/09/11/program-prvog-festivala-psihologije/

11/09/2015 www.pdf-archive.com

oop.uvod 51%

Napraviti klasu Student koja opisuje studente Matematičkog fakulteta.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/18/oop-uvod/

18/03/2017 www.pdf-archive.com

mjerenje u elektrotehnici 4 izdanje vojislav begoOK 43%

VOJISLAV B E G 0 redovni profesor ElektrotehniEkog fakulteta SveuBiliita u Zagrebu UDZBENICI SVEUCILISTA U ZAGREBU MANUALIA UNIVERSITATIS STUDIORUM ZAGRABIENSIS U ELEKTROTEHNICI ~ E T V R T ODOPUNJENO IZDANJE TEHNICKA KNIIGA ZAGREB P R E D G O V O R C E T V R T O M IZDANJU' Deset godina nakon prvog izdanja bilo je, evo, potrebno veC fetvrto izdanje ove knjige, Sto je potvrda da ie osnovna namjena djela, navedena u predgovoru prvom izdanju, uspjeSno ostvarena.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/21/mjerenje-u-elektrotehnici-4-izdanje-vojislav-begook/

21/05/2014 www.pdf-archive.com