Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 December at 01:32 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «farmacji»:


Total: 2 results - 0.005 seconds

ptsf deklracja 100%

Deklaracja Członkowska nr __________ PROSZĘ WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Proszę o przyjęcie mnie w poczet członków ZWYCZAJNYCH Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Nazwisko Imię Drugie imię Data urodzenia D D - M M - R R R R E-mail Rok studiów Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych w bazie danych członków Stowarzyszenia i przetwarzanie ich zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/23/ptsf-deklracja/

23/10/2016 www.pdf-archive.com

Instrukcja podlaczenia systemu KS-AOW do ZSMOPL 51%

788), począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku, każdy podmiot odpowiedzialny, każdy przedsiębiorca prowadzący działalność polegającą na prowadzeniu hurtowni farmaceutycznej, a także każdy podmiot prowadzący aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny lub prowadzący działalność leczniczą, posiadający aptekę szpitalną lub dział farmacji szpitalnej będzie obowiązany do przekazywania do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi danych w zakresie określonym w tej ustawie.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/18/instrukcja-podlaczenia-systemu-ks-aow-do-zsmopl/

18/05/2017 www.pdf-archive.com