Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «finansowych»:


Total: 60 results - 0.018 seconds

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH 2014 100%

Najczęstsze nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych:

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/zamkni-cie-ksi-g-rachunkowych-2014/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

Akcja BILANS 09.12.1014 98%

a) Fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy – tworzony z zysku na pokrycie strat b) Organy wykonawcze JST upoważnione do zatwierdzania sprawozdań finansowych instytucji kultury, c) Zasady zmniejszania funduszu instytucji o nieumorzone środki z dotacji celowych inwestycyjnych oraz unijnych lub z innych źródeł otrzymanych na zakup lub wytworzenie majątku trwałego na rozliczenia międzyokresowe przychodów d) Zmniejszenie straty instytucji z tytułu pokrycia amortyzacji od środków trwałych sfinansowanych z obcych źródeł pozostałymi przychodami operacyjnymi w korespondencji z rozliczeniami międzyokresowymi przychodów już za 2014 rok.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/akcja-bilans-09-12-1014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

WINDYKACJA W PRAKTYCE 17.11.2014 94%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/windykacja-w-praktyce-17-11-2014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH w 2014 i 2015 r.'' 93%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/10/19/podatek-dochodowy-od-os-b-prawnych-w-2014-i-2015-r/

19/10/2014 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 86%

Polecam lekturę „Polskiego Kompasu – Rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych 2017”.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

15.06.2015 GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUD+¬ETOWYCH 86%

Specyfikacja ewidencji zdań finansowych ze środków europejskich:

https://www.pdf-archive.com/2015/06/01/15-06-2015-gospodarka-finansowa-jednostek-bud-etowych/

01/06/2015 www.pdf-archive.com

3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15 80%

Uzupełnij tabelę, wpisując nazwy instrumentów finansowych, wybranych spośród poniżej wymienionych.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/16/3b65e79d84a08c8a56c1ded95bdffd15/

16/12/2013 www.pdf-archive.com

Kossaka 34-36 78%

     realizacja oczekiwań właścicieli, sporządzanie budżetu nieruchomości na podstawie analizy nieruchomości, bieżące utrzymanie i eksploatacja, prowadzenie spraw finansowych, obsługa techniczna i inwestycyjna nieruchomości.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/05/kossaka-34-36/

05/12/2013 www.pdf-archive.com

STATUT 75%

4) Korzystać z obiektów i sprzętu sportowego w ramach możliwości finansowych Klubu.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/20/statut/

20/10/2014 www.pdf-archive.com

Sąd Rejonowy Wawarszwa Śródmieście I C 2500 16 72%

Zmiana wysokości oprocentowania Kredytu mogła nastąpić w przypadku zmiany stopy referencyjnej określonej dla danej waluty oraz zmiany parametrów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego w kraju (lub krajów zrzeszonych w Unii Europejskiej), którego waluta jest podstawą waloryzacji (ust.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-rejonowy-wawarszwa-r-dmie-cie-i-c-2500-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Kopia Lakeside KODEKS CYWILNY 71%

Art.​​ 19.​​ §​​ 1.Jednostka​​organizacyjna,​​ma​​​48​​godzin​​na​​spełnienie​​zobowiązań finansowych​​względem​​osoby​​fizycznej.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-lakeside-kodeks-cywilny/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

QUERCUS 69%

Oporem do dalszych wzrostów okazała się realizacja zysków po publikacji dobrych wyników finansowych za IV kwartał.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/18/quercus/

18/04/2014 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/karta-zg-oszeniowa/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 2 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/karta-zg-oszeniowa-2/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

ZFŚS 06.02.2015 r. 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/zf-s-06-02-2015-r/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

CZAS PRACY 17.03.2015 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/02/25/czas-pracy-17-03-2015/

25/02/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 29.04.2015 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/04/14/p-atnik-29-04-2015/

14/04/2015 www.pdf-archive.com

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

PŁATNIK 28.05.2015 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/05/07/p-atnik-28-05-2015/

07/05/2015 www.pdf-archive.com

ZUS 30.06.2015 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia.!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/zus-30-06-2015/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

Karta zgłoszeniowa 69%

W przypadku rezygnacji, aby nie ponieść skutków finansowych, należy poinformować PTE O/Wałbrzych najpóźniej na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia!!!

https://www.pdf-archive.com/2015/06/10/karta-zg-oszeniowa/

10/06/2015 www.pdf-archive.com

cv joannamiezianko 69%

Symfonia (Handel, Kadry i Płace), SAP, Język HTML, Corel Draw X5, Statistica KURSY, SZKOLENIA, CERTYFIKATY 10/2014 „Finansista- Detektyw, czyli najczęstsze błędy w sprawozdaniach finansowych” Warsztat Akademia Acca ZAINTERESOWANIA podróże, film, powieści kryminalne, fitness Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/18/cv-joannamiezianko/

18/10/2016 www.pdf-archive.com

plan dzial jedn na rok 2017 69%

Pozyskanie środków finansowych na zakup sprzętu i umundurowania z:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/14/plan-dzial-jedn-na-rok-2017/

14/01/2017 www.pdf-archive.com

OFERTA LEASING OPERACYJNY 4LATA 69%

✔ Szybka, uproszczona procedura uzyskania leasingu - bez dokumentów finansowych, brak weksla jako standardowego zabezpieczenia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/oferta-leasing-operacyjny-4lata/

31/01/2017 www.pdf-archive.com