Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «fizyczne»:


Total: 60 results - 0.015 seconds

3 TL planlekcji28042014 100%

08:00 08:55 09:50 10:45 11:40 12:40 13:35 14:30 matematyka 11 wiedza o społeczeństwie 59 wychowanie fizyczne dziewczyny język polski 48 systemy logistyczne 12 język niemiecki język rosyjski język polski 48 gospodarka zapasami i magazynem 48 geografia 51 angielski logist.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/23/3-tl-planlekcji28042014/

23/04/2014 www.pdf-archive.com

Systematyka związków nieorganicznychx 94%

FIZYCZNE TL:1.prawie wszystkie tlenki metali&półmetali to ciała stałe, niekiedy o bardzo wys.tem.topnienia.2.Tl.niemetali mają różne stany skupienia(stałe,ciekłe,gazowe)3.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/15/systematyka-zwi-zk-w-nieorganicznychx/

15/12/2011 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z LOTNISKA 89%

b) kluby i organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i prawne na podstawie uzyskanych od Gminy jednorazowych lub okresowych zezwoleo;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-korzystania-z-lotniska/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Dishonored - Karta postaci 86%

Imię:__________________ Koncept:_________________________________________________ Wiek:_________________ _________________________________________________ Skaza:_________________ _________________________________________________ Wygląd:_________________________________________________________________________ AT RYB U TY Umysłowe Fizyczne Społeczne Moc Inteligencja:

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/dishonored-karta-postaci/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

Pytania na test + odpowiedzi 82%

Obciążenie fizyczne – przede wszystkim w budownictwie, transporcie, rolnictwie i leśnictwie oraz w zakładach przemysłu ciężkiego i elektromaszynowego 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/pytania-na-test-odpowiedzi-1/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

Maszyny Górnicze - Wykłady 77%

fizyczne, • chemiczne. ... • fizyczne, • chemiczne.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/maszyny-g-rnicze-wyk-ady/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

Program całość 73%

Wychowanie fizyczne 18 18 24 30 33 42 50 54 II.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/09/program-ca-o/

09/11/2016 www.pdf-archive.com

Bez tytułu 1 67%

Relacja miłosna Rodzina,z której pochodzimy Praca Przyjaciele Czas na zrobienie czegoś pożytecznego Czas dla siebie Ćwiczenia fizyczne Lektura i rozwój osobisty Hobby

https://www.pdf-archive.com/2014/08/04/bez-tytu-u-1/

04/08/2014 www.pdf-archive.com

pm w4 prezentacja 67%

Za pomocą sensora można elektrycznie mierzyć różne wielkości fizyczne.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/11/pm-w4-prezentacja/

11/06/2016 www.pdf-archive.com

karty d1 d2 67%

Substrat Drewno którego wykorzystanie, właściwości fizyczne, jakość, stan i obróbka są zgodne z aktualnymi standardami.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/15/karty-d1-d2/

15/10/2015 www.pdf-archive.com

Zootechnika I 66%

14 Wychowanie Fizyczne GL 3 Gleboznawstwo z elementami nawożenia tydz.A s.2 Gleb.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/22/zootechnika-i/

22/02/2014 www.pdf-archive.com

Józef Różański - podręcznikowy przykład sadysty 64%

Ból i cierpienie ofiary, które mogą być zarówno fizyczne, jak i psychiczne, są dla sadysty istotne do seksualnego pobudzenia i przyjemności”.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/02/j-zef-r-a-ski-podr-cznikowy-przyk-ad-sadysty/

02/12/2016 www.pdf-archive.com

Zadania laborki 63%

Narysuj Schemat Dielektryka z jednym relaksatorem i objaśnij fizyczne znaczenie tych elementów w obwodzie.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/14/zadania-laborki/

14/10/2015 www.pdf-archive.com

teoria 62%

TEORIA Nazwa kwasu Chlorowodorowy WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE • • • • ciecz bezbarwny roztwór stężony dymi na powietrzu gęstość większa od gęstości wody WŁAŚCIWOŚCI CHEMICZNE • kwas nieorganiczny, beztlenowy, żrący Inne informacje Wzór sumaryczny:

https://www.pdf-archive.com/2015/11/02/teoria/

02/11/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin Konkursu Fb 62%

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby fizyczne i konsumenci, którzy ukończyli 18 lat, osoby prawne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/regulamin-konkursu-fb/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

miłość narzeczeńska 61%

Przeszkodą mogą być choroby fizyczne bądź psychiczne, wady.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/03/mi-o-narzecze-ska/

03/04/2016 www.pdf-archive.com

Opis Produktu - PP HP548R.PDF 61%

szybkości płynięcia (230°C/2,16 kg) ISO 1133 31 cm³/10min Fizyczne Mechaniczne Moduł sztywności przy rozciąganiu ISO 527-1, -2 1650 MPa Granica plastyczności przy rozciąganiu ISO 527-1, -2 35 MPa WydłuŜenie przy zerwaniu ISO 527-1, -2 >50 % WydłuŜenie na granicy plastyczności ISO 527-1, -2 8 % Bez karbu wg Charpy (23 °C) ISO 179 110 kJ/m² Z karbem wg Charpy (23 °C, karb A) ISO 179 2,5 kJ/m² ISO 2039-1 78 MPa Udarność Twardość Twardość metodą kulki (H 358/30) Termiczne Temp.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/opis-produktu-pp-hp548r/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

SKRYPT - anteny WIFI 61%

   emituje sygnał równomiernie (izotropowo) we wszystkich kierunkach, cały sygnał, którym zasilana jest antena, jest wysyłany bez strat i odbić, ma zerowe wymiary fizyczne.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/10/skrypt-anteny-wifi/

10/02/2012 www.pdf-archive.com

PRL news 01 12 2015 60%

Bieganie i inne fizyczne czynności chyba też.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/04/prl-news-01-12-2015/

04/12/2015 www.pdf-archive.com

KULE PIORACE- Tiande (2) 60%

Pranie może być bezpieczne , dzięki zamianie prania chemicznego , na fizyczne , które jest oparte na wykorzystaniu fizycznych , naturalnych możliwości ekosfery.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/20/kule-piorace-tiande-2/

20/04/2014 www.pdf-archive.com

Karta technicza chalkboard baza 58%

Dane techniczne Właściwości fizyczne Baza do barwienia Rodzaj żywicy Akryl Rodzaj pigmentu TiO2, sjenit nefelitowy Rozpuszczalnik Woda, Glikol, Ester Alkohol Waga Na litr 1,27 kg/L Substancje stałe Wagowo 54,6% Objętościowo 41,8% Lotne związki organiczne <250 g/l Zalecana grubość suchej warstwy filmu 32,5 – 50 µ Grubość mokrej warstwy w celu uzyskania zalecanej grubości suchej warstwy filmu (materiał nierozcieńczony) 80 – 122,5 µ Teoretyczna wydajność przy 25µ suchej warstwy filmu 16,46 m2/l Praktyczna wydajność przy zalecanej suchej warstwie filmu (zakłada 15% stratę materiału) 8 – 11 m2/900 ml* (*oparte na rzeczywistym nakładaniu) Czasy schnięcia przy 21°C i 50% wilgotno ści względnej Na dotyk 30 minut Do obchodzenia 2 godziny Do nałożenia warstwy kolejnej Ognioodporność Nie dostępne Przydatność Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4 godziny 5 lat Temperatura zapłonu Zawiera Ostrzeżenie!

https://www.pdf-archive.com/2015/10/12/karta-technicza-chalkboard-baza/

12/10/2015 www.pdf-archive.com

dry erase farba tablicowa biala karta techniczna 58%

Dane techniczne Właściwości fizyczne FARBA DRY ERASE (Biała – zaktywowana) Rodzaj żywicy Epoksyd Rodzaj pigmentu Dwutlenek Tytanu Rozpuszczalnik Woda, Glikol, Waga Na litr 1,12 kg/L Substancje stałe Wagowo 47,8% Objętościowo 41,2% Lotne związki organiczne <100 g/l Zalecana grubość suchej warstwy filmu 37 – 50 µ Grubość mokrej warstwy w celu uzyskania zalecanej grubości suchej warstwy filmu (materiał nierozcieńczony) 87 – 125 µ Teoretyczna wydajność przy 25µ suchej warstwy filmu 15 m2/l Praktyczna wydajność przy zalecanej suchej warstwie filmu (zakłada 15% stratę materiału) (2 warstwy) 3,25 – 4,2 m2/900 ml* (*oparte na rzeczywistym nakładaniu) Czasy schnięcia przy 21°C i 50% wilgotności względnej Pyłosuchość 1 godzina Do obchodzenia 2 godziny Do nałożenia warstwy kolejnej Ognioodporność Nie dostępne Przydatność Informacje dotyczące bezpieczeństwa 2 godziny 1 rok Temperatura zapłonu Zawiera Ostrzeżenie!

https://www.pdf-archive.com/2015/10/10/dry-erase-farba-tablicowa-biala-karta-techniczna/

10/10/2015 www.pdf-archive.com

chalkboard farba tablicowa black and green karta techniczna 58%

Dane techniczne Właściwości fizyczne Czarny mat Zielony mat Akryl modyfikowany Akryl modyfikowany Rodzaj pigmentu TiO2, sjenit nefelitowy TiO2, sjenit nefelitowy Rozpuszczalnik Woda, Glikol, Ester Alkohol 1,29 kg/L Woda, Glikol, Ester Alkohol 1,29 kg/L 54,4% 54,9% 41% 41,6% <250 g/l <250 g/l Zalecana grubość suchej warstwy filmu 32,5 – 50 µ 32,5 – 50 µ Grubość mokrej warstwy w celu uzyskania zalecanej grubości suchej warstwy filmu (materiał nierozcieńczony) 80 – 122,5 µ 80 – 122,5 µ Teoretyczna wydajność przy 25µ suchej warstwy filmu 16,46 m2/l 16,8 m2/l Praktyczna wydajność przy zalecanej suchej warstwie filmu (zakłada 15% stratę materiału) 8 – 11 m2/900 ml* (*oparte na rzeczywistym nakładaniu) 30 minut 8 – 11 m2/900 ml* (*oparte na rzeczywistym nakładaniu) 30 minut 2 godziny 2 godziny 4 godziny 4 godziny Nie dostępne Nie dostępne 5 lat 5 lat Rodzaj żywicy Waga Na litr Substancje stałe Wagowo Objętościowo Lotne związki organiczne Czasy schnięcia przy 21°C i 50% wilgotno ści względnej Na dotyk Do obchodzenia Do nałożenia warstwy kolejnej Ognioodporność Przydatność Informacje dotyczące bezpieczeństwa Temperatura zapłonu Zawiera Ostrzeżenie!

https://www.pdf-archive.com/2015/10/12/chalkboard-farba-tablicowa-black-and-green-karta-techniczna/

12/10/2015 www.pdf-archive.com

Pracowita strona człowieka-JobBaloon com 57%

Dla dzisiejszego społeczeństwa nie liczą się walory umysłowe, a fizyczne.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/25/pracowita-strona-cz-owieka-jobbaloon-com/

25/06/2013 www.pdf-archive.com

CLP ulotka informacyjna 56%

Nowe piktogramy Zagrożenia fizyczne Nie przewiduje się wystąpienia danych piktogramów na etykietach produktów Diversey Care Działające korodująco na metale Łatwopalne Utleniające Gazy pod ciśnieniem Zagrożenia dla zdrowia Zagrożenie dla zdrowia Działanie żrące na skórę Wybuchowe Zagrożenia dla środowiska wodnego Poważne zagrożenie zdrowia Pytania &

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/clp-ulotka-informacyjna/

16/02/2015 www.pdf-archive.com