PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 January at 20:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «fjyjpt»:


Total: 9 results - 0.039 seconds

bardidi 100%

TfTaJ fJyJr KjP\r èPe, TfTaJ KmoJfJr èPeÇ FA KmoJfJKa Foj IiqJmxJP~r xKyf fJyJr KkZPj uJKV~J gJKTPfj ßp, ßx IPjT xo~ mMK^Pf kJKrf jJ ßp, fJyJr KjP\r ˝JiLj x•J KTZM IJPZ KT jJÇ xMPrªs mKu~J ßTJj ˝fπ \Lm F \VPf mJx TPr, jJ FA KmoJfJr AòJA FTKa oJjMPwr IJTJr iKr~J TJ\Tot, ßvJ~JmxJ, kzJÊjJ, kJx k´nKí f xJKr~J u~Ç FA KmoJfJKa, KjP\r x∂JPjr k´Kf TfTaJ ChJxLj yAPuS, xMPrPªsr ßylJ\Pfr xLoJ KZu jJÇ gMgM ßluJKa kpt∂ fÅJyJr hOKÓ IKfâo TKrf jJÇ FA TftmqkrJ~eJ ˘LPuJTKar vJxPj gJKT~J xMPrªs jJPo ßuUJkzJ KvKUu, KT∂á IJ®KjntrfJ KvKUu jJÇ KjP\r Ckr fJyJr KmvõJx KZu jJÇ ßTJj TotA ßp fJyJr ÆJrJ xmtJñxMªr FmÄ xŒNet yAPf kJPr, AyJ ßx mMK^f jJÇ TUj ßp fJyJr KT k´P~J\j yAPm FmÄ TUj fJyJPT KT TKrPf yAPm, ßx\jq ßx xŒNe„ t Pk IJr FT\Pjr Ckr Kjntr TKrfÇ WMo kJAPfPZ, KT ãáiJ ßmJi yAPfPZ, IPjT xo~ FaJS ßx KjKÁf bJyr TKrPf kJKrf jJÇ ùJj yS~J ImKi, fJyJPT KmoJfJr Ckr nr TKr~J FA kûhv mwt TJaJAPf yA~JPZÇ xMfrJÄ KmoJfJPT fJyJr \jq IPjT TJ\ TKrPf y~Ç YKæv WµJr oPiq mJAv WµJ KfrÛJr, IjMPpJV, uJüjJ, fJzjJ, oMUKmTíKf, FfKØjú krLãJr m“xr, kNmt yAPfA fJyJPT xo˜ rJK© x\JV rJKUmJr \jq fÅJyJr KjP\r KjhsJxMU Kmx\tj KhPf yAfÇ IJyJ, xkfúLkMP©r \jq ßT TPm Ff TKr~J gJPT!

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/bardidi/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

Sharat Chandra-Rachanabali 3229Pages 99%

TfTaJ fJyJr KjP\r èPe, TfTaJ KmoJfJr èPeÇ FA KmoJfJKa Foj IiqJmxJP~r xKyf fJyJr KkZPj uJKV~J gJKTPfj ßp, ßx IPjT xo~ mMK^Pf kJKrf jJ ßp, fJyJr KjP\r ˝JiLj x•J KTZM IJPZ KT jJÇ xMPrªs mKu~J ßTJj ˝fπ \Lm F \VPf mJx TPr, jJ FA KmoJfJr AòJA FTKa oJjMPwr IJTJr iKr~J TJ\Tot, ßvJ~JmxJ, kzJÊjJ, kJx k´nKí f xJKr~J u~Ç FA KmoJfJKa, KjP\r x∂JPjr k´Kf TfTaJ ChJxLj yAPuS, xMPrPªsr ßylJ\Pfr xLoJ KZu jJÇ gMgM ßluJKa kpt∂ fÅJyJr hOKÓ IKfâo TKrf jJÇ FA TftmqkrJ~eJ ˘LPuJTKar vJxPj gJKT~J xMPrªs jJPo ßuUJkzJ KvKUu, KT∂á IJ®KjntrfJ KvKUu jJÇ KjP\r Ckr fJyJr KmvõJx KZu jJÇ ßTJj TotA ßp fJyJr ÆJrJ xmtJñxMªr FmÄ xŒNet yAPf kJPr, AyJ ßx mMK^f jJÇ TUj ßp fJyJr KT k´P~J\j yAPm FmÄ TUj fJyJPT KT TKrPf yAPm, ßx\jq ßx xŒNe„ t Pk IJr FT\Pjr Ckr Kjntr TKrfÇ WMo kJAPfPZ, KT ãáiJ ßmJi yAPfPZ, IPjT xo~ FaJS ßx KjKÁf bJyr TKrPf kJKrf jJÇ ùJj yS~J ImKi, fJyJPT KmoJfJr Ckr nr TKr~J FA kûhv mwt TJaJAPf yA~JPZÇ xMfrJÄ KmoJfJPT fJyJr \jq IPjT TJ\ TKrPf y~Ç YKæv WµJr oPiq mJAv WµJ KfrÛJr, IjMPpJV, uJüjJ, fJzjJ, oMUKmTíKf, FfKØjú krLãJr m“xr, kNmt yAPfA fJyJPT xo˜ rJK© x\JV rJKUmJr \jq fÅJyJr KjP\r KjhsJxMU Kmx\tj KhPf yAfÇ IJyJ, xkfúLkMP©r \jq ßT TPm Ff TKr~J gJPT!

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/sharat-chandra-rachanabali-3229pages/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

shreekanta 95%

shreekanta vsLTJ∂ k´go kmt FT IJoJr FA ÈnmWMPr' \LmPjr IkrJy¶ ßmuJ~ AyJrA FTaJ IiqJ~ mKuPf mKx~J IJ\ Tf TgJA jJ oPj kKzPfPZÇ ßZPuPmuJ yAPf FoKj TKr~JA f mMzJ yAuJoÇ IJ®L~ IjJ®L~ xTPur oMPU ÊiM FTaJjJ ÈKZ-KZ-KZ' ÊKj~J ÊKj~J KjP\S KjP\r \LmjaJPT FTaJ o˜ ÈKZ-KZ-KZ' ZJzJ IJr KTZMA nJKmPf kJKr jJAÇ KT∂á KT TKr~J ßp \LmPjr k´nJPfA FA xMhLWt ÈKZ-KZ'r nëKoTJ KYK¤f yA~J KV~JKZu, mÉ TJuJ∂Pr IJ\ ßxA xm ˛Of S Km˛Of TJKyjLr oJuJ VÅJKgPf mKx~J ßpj ybJ“ xPªy yAPfPZ, FA ÈKZ-KZ'aJ pf mz TKr~J xmJA ßhUJA~JPZ, y~f KbT ff mzA KZu jJÇ oPj yAPfPZ, y~f nVmJj pJyJPT fÅJyJr KmKY©-xOKÓr KbT oJ^UJjKaPf aJj ßh~, fJyJPT nJu ßZPu yA~J FT\JKoj kJv TKrmJr xMKmiJS ßhj jJA;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/shreekanta/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

niskriti 69%

KT∂á TJPaJ~Jr oqJPuKr~J xPñ TKr~J IJKjPujÇ IgY, mJKz IJKx~J IfqJYJr mº TKrPuj jJÇ ßfoKjA k´Jf”˚Jj YKuPf uJKVu FmÄ KTZMPfA TáAKjj ßxmj TKrPf xÿf yAPuj jJÇ IfFm náKVPfS uJKVPujÇ hMA-YJKr Khj pJ~∏\ôPr kPzj, IJmJr CPbj IJmJr kPzjÇ lPu, hMmtu yA~J kKzPfKZPuj∏FoKj xoP~ ‰vu mJPkr mJKz yAPf KlKr~J IJKx~J KYKT“xJ x’Pº Ifq∂ TzJTKz ÊÀ TKr~J KhuÇ ßZPuPmuJ yAPf KYrTJu ßx mzmiNr TJPZA IJPZ, F\jq ßx pf ß\Jr TKrPf kJKrf, ßo\PmR KTÄmJ IJr ßTy fJyJ kJKrf jJÇ IJrS FTaJ TJre KZuÇ oPj oPj KxP≠võrL fJyJPT nJrL n~ TKrPfjÇ ‰vu Ifq∂ rJVL oJjMw FmÄ FoKj TPbJr CkmJx TKrPf kJKrf ßp, FTmJr ÊÀ TKrPu ßTJj CkJP~A fJyJPT \u¸vt TrJPjJ pJAf jJ∏FAaJA KxP≠võrLr xmtJPkãJ C“T£Jr ßyfá KZuÇ ‰vur oJxLr mJKz kaucJñJ~Ç FmJr TíÌjVr yAPf IJKx~J ImKi fÅJyJPhr xKyf ßhUJ TKrPf kJPr jJAÇ IJ\ FTJhvL, vJÊzLr rJjúJr TJ\ jJA∏fJA xTJPuA KxP≠võrLr ßo\PZPu yKrYrPer Ckr oJPT Hwi UJS~JAmJr nJr Kh~J ßx kaucJñJ~ KV~JKZuÇ vLfTJuÇ WµJ-hMA yAu xºqJ yA~JPZÇ TJu k´nJf yAPfA KxP≠võrLr nJPuJ TKr~J \ôr ZJPz jJAÇ IJ\ FA xo~aJ~ KfKj ßuk oMKz Kh~J YMk TKr~J Kj\tLPmr of fÅJyJr IKf k´v˜ vpqJr FTJÄPv ÊA~J KZPuj FmÄ FA vpqJr CkPrA Kfj YJKrKa ßZPuPoP~ ßYÅYJPoKY TKr~J ßUuJ TKrPfKZuÇ jLPY TJjJAuJu k´hLPkr IJPuJPTr xÿMPU mKx~J nëPVJu oMU˙ TKrPfKZu∏IgtJ“ mA UMKu~J yÅJ TKr~J ÉPzJÉKz ßhKUPfKZuÇ SiJPr vpqJr Ckr yKrYre Kv~Pr IJPuJ \ôJKu~J KYf yA~J KjKmÓKYP• mA kKzPfKZuÇ ßmJi TKr kJPxr kzJ ‰fKr TKrPfKZu, TJre Ff V§PVJPuS fJyJr ßuvoJ© ‰iptYMqKf WKaPfKZu jJÇ ßp KvÊr huKa Ffãe ßYÅYJPoKY TKr~J KmZJjJr Ckr ßUKuPfKZu AyJrJ xTPuA ßo\TftJ yKrPvr x∂JjÇ KmKkj xyxJ xKr~J IJKx~J KxP≠võrLr oMPUr Ckr ^áÅKT~J kKz~J mKuu, IJ\ IJoJr cJjKhPT ßvJmJr kJuJ, jJ mzoJ?

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/niskriti-1/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

panditmashai 67%

V´JPo mJKz, fJyJ FTJ TáxMPor oJ ZJzJ, IJr ßTyA \JKjf jJ, Tá†S jJÇ fJyJr oJ, TJyJPTS xPñ uA~J pJ~ jJAÇ T£Lmhu mqJkJraJ xfq, KTÄmJ ÊiMA rYjJ, fJyJS ßTy KjÁ~ TKr~J mKuPf kJKrf jJÇ Ff TJ§ TáxMPor xJf m“xr m~PxA ßvw yA~J pJ~Ç ßxA ImKi TáxMo KmimJÇ xÄPãPk FA fJyJr mJuq-AKfyJxÇ FUj ßx ßwJu m“xPrr pMmfL,∏fJyJr ßhPy „k iPr jJÇ ßpojA èe, ßfojA TotkaáfJ, IJmJr ßuUJkJzJS \JPjÇ UMm mzPuJPTr WPrS ßmJi TKr fJyJPT ßmoJjJj ßhUJAf jJÇ FKhPT mOªJmPjr mJk oKr~JPZ, KÆfL~ ˘L oKr~JPZ;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/panditmashai/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

datta 66%

TîJPxÇ TKuTJfJ~ ßTvm ßxPjr fUj k´Y§ k´fJkÇ mÜífJr mz ß\JrÇ ßx ß\Jr kJzJVÅJP~r ßZPu-KfjKa ybJ“-xJouJAPf kJKru jJ∏nJKx~J ßVuÇ ßVu mPa, KT∂á mjoJuL FmÄ rJxKmyJrL ßp„k k´TJPvq hLãJ V´ye TKr~J msJ¯xoJ\náÜ yAu, \VhLv ßx„k kJKru jJ∏Af˜f” TKrPf uJKVuÇ ßx xmtJPkãJ ßoiJmL mPa, KT∂á Ifq∂ hMmtuKY•Ç fJyJPf fÅJyJr msJ¯e-kK§f KkfJ fUjS \LKmf KZPujÇ KT∂á S-hMKar ßx mJuJA KZu jJÇ KTZMTJu kNPmt KkfJr krPuJTk´JK¬Pf mjoJuL fUj TíÌkMPrr \KohJr, FmÄ rJxKmyJrL fJyJPhr rJiJkMPrr xo˜ Kmw~-IJvP~r FTò© xosJaÇ IfFm IjKfTJu kPrA FA hMA mºá msJ¯-kKrmJPr KmmJy TKr~J KmhMwL nJptJ uA~J VOPy KlKr~J IJKxPujÇ KT∂á hKrhs \VhLPvr ßx xMKmiJ yAu jJÇ fJyJPT pgJxoP~ IJAj kJv TKrPf yAu, FmÄ FT VOy˙ msJ¯Per FVJPrJ mZPrr TjqJPT KmmJy TKr~J IPgtJkJ\tPjr KjKo• FuJyJmJPh YKu~J pJAPf yAuÇ KT∂á pÅJyJrJ rKyPuj, fÅJyJPhr ßp TJ\ TKuTJfJ~ KjfJ∂ xy\ oPj yA~JKZu, V´JPo KlKr~J fJyJA FTJ∂ TKbj ßbKTuÇ ßmR-oJjMw võÊrmJKz IJKx~J ßWJoaJ ßh~ jJ, \MfJPoJ\J kKr~J rJ˜J~ mJKyr y~∏fJoJvJ ßhKUPf kÅJYUJjJ V´JPor ßuJT Knz TKr~J IJKxPf uJKVu;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/datta/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

cs 49%

mJuToJP©A ßTJj xoPp jJ ßTJj xoP~ IjMnëf TKr~JPZ ßp, G mJKuTJr oMUo§u IKf oiMrÇ CyJr YPã ßTJj ßmJiJfLf èe IJPZÇ ßUuJ ZJKz~J TfmJr fJyJr oMUkJPj YJKy~J ßhKU~JPZ∏fJyJr kPgr iJPr, I∂rJPu hÅJzJA~J Tf mJr fJyJPT ßhKU~JPZÇ TUj mMK^Pf kJPr jJA, IgY nJumJKx~JPZÇ fJyJr kr ßxA oiMr oMU∏ßxA xru TaJã∏ßTJgJ~ TJuk´nJPm nJKx~J KV~JPZÇ fJyJr \jq kOKgmL UÅMK\~J ßhKU∏ßTmu ˛OKf oJ© IJPZÇ mJuqk´eP~ ßTJj IKnxŒJf IJPZÇ ‰vmKujL oPj oPj \JKjf, k´fJPkr xPñ IJoJr KmmJy yAPmÇ k´fJk \JKjf, KmmJy yAPm jJÇ ‰vmKujL k´fJPkr ùJKfTjqJÇ x’º hNr mPa, KT∂á ùJKfÇ ‰vmKujLr FA k´go KyxJPm náuÇ ‰vmKujL hKrPhsr TjqJÇ ßTy KZu jJ, ßTmu oJfJÇ fJyJPhr KTZM KZu jJ, ßTmu FTUJKj TáaLr∏IJr ‰vmKujLr „krJKvÇ k´fJkS hKrhsÇ ‰vmKujL mJKzPf uJKVu∏ßxRªPptqr ßwJu TuJ kNKrPf uJKVu∏KT∂á KmmJy y~ jJÇ KmmJPyr mq~ IJPZ∏ßT mq~ TPr?

https://www.pdf-archive.com/2017/10/27/cs/

27/10/2017 www.pdf-archive.com

chandranath 48%

ms\KTPvJr TJPj IJXMu Kh~J K\n TJKa~J TKyPuj, KZ, KZ, Foj TgJ oMPU FPjJ jJÇ yrTJuL rJV TKru TKyu, fáKo ßmJTJ, fJA oMPU IJjPf yP~PZ, pKh ßx~JjJ y'Pf IJoJPT oMPU IJjPf y'f jJÇ KT∂á TgJaJ ßp KbT, fJyJ ms\KTPvJr ˘Lr TíkJ~ hMA-YJKr KhPjA mMK^Pf kJKrPujÇ fUj kKrfJk TKrPf uJKVPujÇ FT m“xr YªsjJg jJjJ ˙JPj FTJ Ãoe TKr~J ßmzJAuÇ fJyJr kr V~J~ IJKx~J ˝VtL~ KkfíPhPmr xJÄmJ“xKrT Kk§hJj TKru, KT∂á fJyJr mJaL KlKr~J pJAmJr AòJ yAu jJ∏oPj TKru, KTZMKhj TJvLPf IKfmJKyf TKr~J pJyJ y~ TKrPmÇ TJvLPf oMPUJkJiqJ~ mÄPvr kJ§J yKrh~Ju ßWJwJuÇ YªsjJg FTKhj KÆk´yPr FTKa TqJK’Pxr mqJV yJPf uA~J fÅJyJr mJaLPf IJKx~J CkK˙f yAuÇ TJvL YªsjJPgr IkKrKYf jPy, AKfkNPmt TP~TmJr ßx KkfJr xKyf FUJPj IJKx~JKZuÇ yKrh~JuS fJyJPT Kmuãe KYKjPfjÇ IT˛J“ fJyJr F„k IJVoPj KfKj KTZM KmK˛f yAPujÇ CkPrr FTaJ Wr YªsjJPgr \jq KjKhtÓ yAu, FmÄ AyJS K˙r yAu ßp, YªsjJPgr pfKhj AòJ KfKj FAUJPjA gJKTPmjÇ F TPãr FTaJ \JjJuJ Kh~J KnfPrr rºjvJuJr KT~hÄv ßhUJ pJAfÇ YªsjJg IJV´Pyr xKyf IPjT xo~ FAKhPT YJKy~J gJKTfÇ rºj-xJoV´Lr CkPrA ßp IJV´y fJyJ jPy, fPm rºjTJKreLPT ßhKUPf mz nJu uJKVfÇ KmimJ xMªrLÇ KT∂á oMUUJKj ßpj hM”PUr IJèPj hê yA~J ßVPZ!

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/chandranath/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

চরিত্রহীন 46%

F≤sJ¿ krLãJ~ FmJPrS fJyJPT kJbJj y~ jJA F xÄmJh xTPuA \JKjf, fJA TgJaJ Foj ßm~JzJ KmvsL ÊjJAu ßp, CkK˙f xTPuA uöJ~ oMU jf TKr~J oPj oPj KZ KZ TKrPf uJKVuÇ pMmTKar kKryJx S hÅJPfr yJKx ßTJgJS IJvs~ jJ kJA~J fUKj KouJA~J ßVu mPa, KT∂á xfLv fJyJr yJKxoMU uA~J mKuu, nëkKfmJmM, oj gJTPuA oPj hM”U y~Ç kJx TrJr IJvJA muMj IJr APòA muMj, IJoJr nJu TPr ùJj ymJr kr ßgPTA ßZPzKZÇ ÊiM mJmJ ZJzPf kJPrjKjÇ fJA, oPjr hM”PU TJCPT ßhvJ∂rL yPf yPu fÅJr yS~JA CKYf KZu;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/untitled-pdf-document/

14/01/2018 www.pdf-archive.com