PDF Archive

Easily share your PDF documents with your contacts, on the Web and Social Networks.

Share a file Manage my documents Convert Recover PDF Search Help Contact


Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 May at 20:58 - Around 220000 files indexed.

Search on pdf-archive.com All sites
Show results per page

Results for «fjyjr»:


Total: 13 results - 0.043 seconds

bardidi 100%

TKr~J KjKm~J pJAPfS kJPrÇ fJyJKhPVr KkZPj xhJxmthJ FT\j ßuJT gJTJ k´P~J\j∏ßx ßpj IJmvqT IjMxJPr Uz ßpJVJA~J ßh~Ç VOy˙-TjqJrJ oJKar hLk xJ\JAmJr xo~ ßpoj ‰fu S xKufJ ßh~, ßfoKj fJyJr VJP~ FTKa TJKb Kh~J ßh~Ç k´hLPkr KvUJ pUj TKo~J IJKxPf gJPT,∏FA ãáhs TJKbKar fUj mz k´P~J\j∏CxTJA~J KhPf y~;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/bardidi/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

Sharat Chandra-Rachanabali 3229Pages 99%

TKr~J KjKm~J pJAPfS kJPrÇ fJyJKhPVr KkZPj xhJxmthJ FT\j ßuJT gJTJ k´P~J\j∏ßx ßpj IJmvqT IjMxJPr Uz ßpJVJA~J ßh~Ç VOy˙-TjqJrJ oJKar hLk xJ\JAmJr xo~ ßpoj ‰fu S xKufJ ßh~, ßfoKj fJyJr VJP~ FTKa TJKb Kh~J ßh~Ç k´hLPkr KvUJ pUj TKo~J IJKxPf gJPT,∏FA ãáhs TJKbKar fUj mz k´P~J\j∏CxTJA~J KhPf y~;

https://www.pdf-archive.com/2015/10/04/sharat-chandra-rachanabali-3229pages/

04/10/2015 www.pdf-archive.com

panditmashai 98%

panditmashai kK§fovJA k´go kKrPòh TᆠßmJÓPor ßZJa ßmJj TáxMPor mJuq-AKfyJxaJ FfA KmvsL ßp, FUj ßx-xm TgJ ˛re TKrPuS, ßx uöJ~ hM”PU oJKar xKyf KoKv~J pJAPf gJPTÇ pUj ßx hM'mZPrr KvÊ fUj mJk oPr, oJ KnãJ TKr~J ßZPu S ßoP~KaPT k´KfkJuj TPrÇ pUj kÅJY mZPrr, fUj ßoP~KaPT xMvsL ßhKU~J, mJzu V´JPor Im˙Jkjú ßVRrhJx IKiTJrL fJyJr kM© mOªJmPjr xKyf KmmJy ßh~;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/panditmashai/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

shreekanta 94%

mMK≠ y~f fJyJPT KTZM ßhj, KT∂á Kmw~L-ßuJPTrJ fJyJPT xMmMK≠ mPu jJÇ fJA k´mKO • fJyJPhr FoKj Ixñf, UJkZJzJ∏FmÄ ßhKUmJr m˜á S fíÌJaJ ˝nJmf”A FfA ßm~JzJ yA~J CPb ßp, fJyJr metjJ TKrPf ßVPu xMiL mqKÜrJ ßmJi TKr yJKx~JA UMj yAPmjÇ fJrkr ßxA oª ßZPuKa ßp ßToj TKr~J IjJhPr ImPyuJ~ oPªr IJTwtPe oª yA~J, iJÑJ UJA~J, ßbJÑr UJA~J IùJfxJPr ImPvPw FTKhj IkpPvr ^áKr TÅJPi ßlKu~J ßTJgJ~ xKr~J kPz∏xMhLWt Khj IJr fJyJr ßTJj CP¨vA kJS~J pJ~ jJÇ IfFm F xTuS gJTÇ pJyJ mKuPf mKx~JKZ, fJyJA mKuÇ KT∂á mKuPuA f muJ y~ jJÇ Ãoe TrJ FT, fJyJ k´TJv TrJ IJrÇ pJyJr kJ-hMaJ IJPZ, ßxA Ãoe TKrPf kJPr;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/shreekanta/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

cs 89%

mJuT mJKuTJ nJVLrgLfLPr, IJosTJjPj mKx~J FTKa mJT nJVLrgLr xJºq \uTPuäJu vsme TKrPfKZuÇ fJyJr khfPu, jmhNæJt vpqJ~ v~j TKr~J, FTKa ãáhs mJKuTJ, jLrPm fJyJr oMUkJPj YJKy~JKZu∏YJKy~J, YJKy~J, YJKy~J, IJTJv jhL mOã ßhKU~J, IJmJr ßxA oMUkJPj YJKy~J rKyuÇ mJuPTr jJo k´fJk∏mJKuTJr jJo ‰vmKujLÇ ‰vmKujL fUj xJf IJa m“xPrr mJKuTJ∏k´fJk KTPvJrm~ÛÇ oJgJr CkPr, v»frPñ IJTJvo§u nJxJA~J, kJKk~J cJKT~J ßVuÇ ‰vmKujL, fJyJr IjMTre TKr~J, VñJTëuKmrJ\L IJosTJjj TKŒf TKrPf uJKVuÇ VñJr fr fr rm ßx mqñ xñLf xPñ KouJA~J ßVuÇ mJKuTJ, ãáhs TrkuäPm, fÆ“ xMTáoJr mjq TáxMo Y~j TKr~J oJuJ VÅJKg~J, mJuPTr VuJ~ krJAu;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/27/cs/

27/10/2017 www.pdf-archive.com

biraj bou 88%

biraj bou KmrJ\PmR FT ÉVKu ß\uJr x¬V´JPo hMA jLuJ’r S kLfJ’r YâmftL mJx TKrfÇ S IûPu jLuJ’Prr of ozJ ßkJzJAPf, TLftj VJKyPf, ßUJu mJ\JAPf FmÄ VÅJ\J UJAPf ßTy kJKrf jJÇ fJyJr Cjúf ßVRrmet ßhPy IxJiJre vKÜ KZuÇ V´JPor oPiq kPrJkTJrL mKu~J fJyJr ßpoj UqJKf KZu, ßVÅJ~Jr mKu~J ßfojA FTaJ IUqJKfS KZuÇ KT∂á ßZJanJA kLfJ’r xŒNet Knjú k´TKí fr ßuJTÇ ßx UmtTJ~ FmÄ TívÇ oJjMw oKr~JPZ ÊKjPuA fJyJr xºqJr kr VJ Zo&Zo&

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/biraj-bou/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

grihodaho 86%

KT∂á oKyo fJyJr kMrJfj KxKa TPuP\A KaKT~J rKyuÇ xMPrv IKnoJj-ãáeúTP£ TKyu, oKyo, IJKo mJr mJr muKZ, Km.F;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/grihodaho/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

datta 85%

Kfj\PjrA mJKz KZu ÉVKur kKÁPoÇ \VhLv IJKxf xr˝fLr kMu kJr yA~J KhW&zJ V´Jo yAPf, FmÄ mjoJuL S rJxKmyJrL IJKxf hMAUJKj kJvJkJKv V´Jo TíÌkMr S rJiJkMr yAPfÇ \VhLv ßpoj KZu xmPYP~ ßoiJmL, fJyJr Im˙JS KZu xPmPYP~ oªÇ KkfJ FT\j msJ¯ekK§fÇ p\oJKj TKr~J Km~J-‰kfJ Kh~JA xÄxJr YJuJAPfjÇ mjoJuLrJ xñKfkjú \KohJrÇ fJyJr KkfJPT ßuJPT Km•vJuL mqKÜ mKu~JA \JKjf, IgY kuäLV´JPor xru \LmjpJ©J KjmtJy TKrPfjÇ rJxKmyJrLPhr Im˙JS ßmv xòuÇ \Ko\oJ YJwmJx kMTár-mJVJj∏kJzJVÅJP~ pJyJ gJKTPu xÄxJr YKu~J pJ~, xmA KZuÇ F-xTu gJTJ xP•ôS ßp ßZPurJ ßTJj vyPr mJxJnJzJ jJ TKr~J∏^z jJA, \u jJA, vLf-V´LÚ oJgJ~ kJKf~J FfaJ kg yÅJKa~J k´fqy mJaL yAPf KmhqJuP~ pJfJ~Jf TKrf, fJyJr TJre, fUjTJr KhPj ßTJj KkfJoJfJA ßZPuPhr FA ßTîv-˝LTJr TrJaJPT ßTîv mKu~JA nJKmPf kJKrPfj jJ;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/datta/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

chandranath 83%

chandranath YªsjJg k´go kKrPòh YªsjJPgr Kkfí-vsJP≠r KbT kNPmtr Khj KT FTaJ TgJ uA~J fJyJr UMzJ oKevïr oMPUJkJiqJP~r xKyf fJyJr ojJ∂r yA~J ßVuÇ fJyJr lu FA yAu ßp, krKhj oKevïr CkK˙f gJKT~J fÅJyJr IV´P\r kJrPuRKTT xo˜ TJP\r f•ôJmiJj TKrPuj, KT∂á FTKmªM IJyJpt ¸vt TKrPuj jJ, KTÄmJ KjP\r mJaLr TJyJPTS ¸vt TKrPf KhPuj jJÇ msJ¯e-ßnJ\jJP∂ YªsjJg TrP\JPz TKyu, TJTJ, ßhJw TKr, IkrJi TKr, IJkKj IJoJr Kkfífu á q, IJKo IJkjJr ßZPur oPfJ∏FmJr oJ\tjJ TÀjÇ Kkfífu á q oKevïr C•Pr mKuPuj, mJmJ, ßfJorJ TuTJfJ~ ßgPT Km.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/chandranath/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

niskriti 81%

niskriti KjÏíKf FT nmJjLkMPrr YJaáPpqrJ FTJjúmftL kKrmJrÇ hMA xPyJhr KVrLv S yKrv FmÄ UMzfáPfJ ßZJa nJA rPovÇ kNPmt AyJPhr ‰kfíT mJaL S Kmw~-xŒK• „kjJrJ~e jPhr fLPr yJSzJ ß\uJr ßZJa-KmÌákMr V´JPo KZuÇ fUj KVrLPvr KkfJ nmJjL YJaáPpqr Im˙JS nJu KZuÇ KT∂á, ybJ“ FTxoP~ „kjJrJ~e FoKj k´Y§ ãáiJ~ nmJjLr \Ko-\J~VJ, kMTár-mJVJj KVKuPf ÊÀ TKrPuj ßp, mZr kÅJY-ZP~r oPiq k´J~ KTZMA ImKvÓ rJKUPuj jJÇ ImPvPw, xJfkMÀPwr mJ˜áKnaJKa kpt∂ VuJi”Tre TKr~J FA msJ¯ePT xŒNet Kj”˝ TKr~J KjP\r K©xLoJjJ yAPf hNr TKr~J KhPujÇ nmJjL xkKrmJPr kuJA~J IJKx~J nmJjLkMPr IJvs~ V´ye TKrPujÇ ßx-xm IPjT KhPjr TgJÇ fJyJr kr KVrLv S yKrv CnP~A CTLu yA~JPZj, Km˜r Kmw~-IJv~ I\tj TKr~JPZj, mJaL k´˜áf TKr~JPZj∏FT TgJ~, pJyJ KV~JKZu fJyJr Yfáète KlrJA~J IJKj~JPZjÇ FUj mznJA KVrLPvr mJ“xKrT IJ~ k´J~ YKæv-kÅKYv yJ\Jr aJTJ, yKrvS kÅJY-Z~ yJ\Jr aJTJ CkJ~ TPrj, ÊiM TKrPf kJPr jJA rPovÇ fPm FPTmJPr ßp KTZMA kJPr jJA fJyJ jPyÇ mJr hMA-Kfj ßx IJAj ßlu TKrPf kJKr~JKZu FmÄ xŒsKf KT-FTaJ mqmxJP~ mzhJr yJ\Jr Kfj-YJr ßuJTxJj TKr~J FAmJr WPr mKx~J UmPrr TJVP\r xJyJPpq ßhv-C≠JPr rf yA~JKZuÇ KT∂á, FfKhPjr FT xÄxJr FAmJr nJKñ~J kKzmJr Ckâo TKrPf uJKVuÇ fJyJr TJre, ßo\PmR S ßZJaPmRP~ KTZMPfA IJr mKjmjJS y~ jJÇ yKrv FfTJu TKuTJfJ~ gJKTPfj jJ, xkKrmJPr ol˝Pu gJKT~J k´qJTKax TKrPfjÇ fUj oJP^ oJP^ hM-hvKhPjr mJKz IJxJ-pJS~Jr I· xo~aáTá FA hMKa jJrLr KmPvw xØJPm jJ TJKaPuS Tuy-KmmJPhr F„k k´YMr Imxr KZu jJÇ k´J~ oJxUJPjT yAu yKrv xhPr KlKr~J IJKx~J STJuKf TKrPfPZj FmÄ mJKz yAPf xMUvJK∂S kuJAmJr Ckâo TKr~JPZÇ fPm FmJr IJKx~J kpt∂ hMA \JP~r ojTwJTKw mqJkJr FUjS CÅYM khtJ~ CPb jJA;

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/niskriti-1/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

Bonkim uponyash somogro 79%

fJyJr KnfPr TUj ojMwq pJ~ jJÇ kJfJr Ij∂ oÿtr FmÄ mjq kÊkãLr rm Knjú Ijq v» fJyJr Knfr ÊjJ pJ~ jJÇ FPT FA Km˜Of IKf KjKmz IºfPoJo~ Ireq;

https://www.pdf-archive.com/2015/03/05/bonkim-uponyash-somogro/

05/03/2015 www.pdf-archive.com

pather dabi 78%

pather dabi kPgr hJmL FT IkNmtr xPñ fJyJr mºáPhr KjÕKuKUf k´gJ~ k´J~A fTt-KmfTt yAfÇ mºárJ TKyPfj, IkN, ßfJoJr hJhJrJ k´J~ KTZMA oJPjj jJ, IJr fáKo oJPjJ jJ ßvJPjJ jJ xÄxJPr Foj mqJkJrA ßjAÇ IkNmt TKyf, IJPZ ‰m KTÇ FA ßpoj hJhJPhr hOÓJ∂ oJKjPj FmÄ ßfJoJPhr krJovt ÊKjPjÇ mºárJ kMrJPjJ rKxTfJr kMjrJmOK• TKr~J mKuPfj, fáKo TPuP\ kKz~J Fo.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/05/pather-dabi/

05/09/2017 www.pdf-archive.com

চরিত্রহীন 72%

F f KbT TgJÇ KT∂á fJyJPhr TJyJPrJ KTZMA \JjJ KZu jJÇ mJKyPrr k´JñPer FTiJPr FTaJ k´JYLj kMKf \mJ mOPãr fuJ~ FA ßZPur huKa pUj CPkªsPT oJ^UJPj uA~J xÄxJPrr pJmfL~ x÷m-Ix÷m x“TotJmuLr fJKuTJ TKrPf mq˜ yA~J kKz~JKZu, fUj KhmJTPrr Wr yAPf FT\j Kj”vP» xTPur hOKÓ FzJA~J mJKyr yA~J IJKxuÇ CPkªs KhmJTPrr oJoJPfJ nJAÇ KvÊ Im˙J~ KhmJTr oJfí-KkfíyLj yA~J oJoJr mJKzPf oJjMw yAPfKZuÇ mJKyPrr FTKa ßZJa WPr KhPjr ßmuJ~ fJyJr ßuUJkzJ FmÄ rJP© v~j YKufÇ m~x k´J~ CKjv;

https://www.pdf-archive.com/2018/01/14/untitled-pdf-document/

14/01/2018 www.pdf-archive.com