Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «fleksibel»:


Total: 17 results - 0.017 seconds

64-Inggit Winarni 100%

Pengembangan SUO untuk memberikan alternatif sistem ujian yang lebih fleksibel dan kemudahan dalam pengaturan waktu pelaksanaan ujian bagi mahasiswa.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/64-inggit-winarni/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

Campusansvarlig - Google Dokumenter 89%

Campusansvarlig: Dragvoll og HHiT/Kalvskinnet  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Vi søker to campusansvarlige:  - Én campusansvarlig med ansvar for Dragvoll  - Én campusansvarlig med ansvar for HHiT og Kalvskinnet    Campusansvarlig skal sørgeskal sørge  for å utvikle og koordinere promoteringstiltak rettet mot sitt respektive  campus slik at Spark* får enda bedre fotfeste på NTNUs campus.    Kort fortalt:  - Ansvaret inkluderer bl.a. organisering av stands, pitching i forelesninger, arrangering av én campusdag i  semesteret og andre spennende promoteringstiltak. Muligheten for å være kreativ er stor!   - Arbeidet er i stor grad basert på egne initiativ, og det forventes at campuskontaktene evner å se og  gripe muligheter på sine respektive campus. Strukturert, pålitelig og selvgående er viktige stikkord her.   - Campusansvarlig er organisert under promoteringsgruppen, sammen med promosjef,  arrangementsansvarlig, andre campuskontakter, grafisk ansvarlig og fotograf. Denne gjengen arbeider  tett sammen gjennom jevnlige møter.  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur.    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med  endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med  vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er  ca 20 timer i måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59.    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med promoansvarlig Jørgen på jorgen@sparkntnu.no eller 481 50  253. 

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/campusansvarlig-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Idékoordinator - Google Dokumenter 89%

Idékoordinator  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi  rundt 20 ansatte,  og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og  viderutvikle Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte  studenter på NTNU.       Som idékoordinator i Spark* NTNU, har du overordnet ansvar for veiledningen i Spark*.  Når en idé blir sendt  inn til Spark*, er det du som mottar ideen og sørger for at idéhaveren blir koblet opp mot en egnet og  tilgjengelig veileder.     I rollen som idékoordinator, er det viktig at du kommuniserer og har tett kontakt med lederen i Spark*. En  viktig oppgave her er å formidle statistikk og status på aktive og ikke-aktive idéer som lederen skal  rapportere videre.     Som idékoordinator er du i tillegg en del av ledergruppen i Spark*. Dette innebærer at du må delta på  ledermøter, lede veiledermøter, formidle fremgang og status på fellesmøter, samt holde oversikt over  idéstatistikk og videreutvikle løsningen for føring av ideer. Tilleggsoppgaver for idékoordinator er å foreslå  og gjennomføre tiltak som skal styrke utvikling av veiledernes kompetanse, samt innhenting av  tilbakemeldinger fra idéhavere.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet forløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli  gitt. Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer  vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på  timeføring for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20  timene noe arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med idékoordinator Gjermund på gjermund@sparkntnu.no  eller 911 46 724.       

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/ide-koordinator-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Veilder - Google Dokumenter 89%

Veildere  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som veileder er du med å utføre den viktigste delen av Spark* sitt tjenestetilbud. Du vil vil fungere som en  kompis med peiling som hjelper idéhaver med forretningsutvikling, samt hjelper til å sikre fremgang i prosjektet.    Kort fortalt:  - Jobben er å være en “kompis med peiling” for andre studenter med forretningsidéer.  - Arbeidstidene er meget fleksible, og vi ønsker  personer som er strukturert og selvgående.  - Arbeidsoppgaver inkluderer veiledning, møter og gjennomføring av promoteringstiltak og arrangement  - Vi ønsker en person som ønsker å delta sosialt inn i Spark* og bidra til å bygge organisasjonskultur    For å bli ansatt som veileder må du være student ved NTNU, ha erfaring fra oppstartsaktiviteter og gjerne ha  tatt ett, eller flere innovasjonsfag.    Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende. Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt.  Opplæringsperioden går fra 1. april til 1. mai med endelig tiltredelse 1. mai. Arbeidsmengden i sommer vil være  redusert og fleksibel. Stillingene er lønnet med vit.ass.-lønn (statens lønnstrinn 23) og er basert på timeføring  for det man jobber. Forventet arbeidsmengde er ca 20 timer i måneden. I tillegg inngår det i de 20 timene noe  arbeid innen promo og arrangement.     SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om veilederstillingen, ta kontakt med en av våre veiledere (sjekk ut veilederne våre på  www.sparkntnu.no), eller ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no eller mobil 48210093.  

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/veilder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

Leder - Google Dokumenter 88%

Leder  Spark* er en gratis veiledningstjeneste for studenter ved NTNU som har en forretningsidé. Per i dag er vi rundt  20 ansatte, og og vi søker nå nye ansatte til organisasjonen. Vi søker deg som ønsker å drifte og viderutvikle  Spark*, slik at vi kan bli det beste og mest relevante tilbudet for innovasjonsinteresserte studenter på NTNU.       Som leder i Spark* NTNU har du ansvaret for å realisere visjonen for Spark og også   den daglige driften av  organisasjonen med tilhørende underaktiviteter (veiledning, promotering, arrangement, Pengesprøyten og  Applab). Av arbeidsoppgaver inngår representasjon, møteledelse, oppfølging av prosesser og prosjekter internt,  samt samarbeid med eksterne aktører og sponsor(er). Det forventes at du har god oversikt og kan lede det som  skjer og skal skje. , En viktig del av jobben er å utvikle tjenesten og organisasjonen.     Du vil arbeide tett sammen med prosjektdirektør Jan Onarheim som har det formelle ansvaret for driften av  tjenesten. Du vil møte styringsgruppen i Spark 2 ganger i året, og gi status. Leder vil også arbeide tett med  nestleder (som rekrutteres i august 2016). Du møter et gruppelederteam annenhver uke som du skal veilede og  få tilbakemelding fra. Du vil også møte alle ansatte i Spark på møter hver 14.dag hvor du leder møtet. Dette er  en viktig læringsarena og lederarena.    For å være kvalifisert til å søke på stillingen bør du ha kjennskap til oppstartsarbeid, og en grei oversikt over  tilbud som finnes til studenter som ønsker å utvikle en idé. Erfaring med organisering av studentaktiviteter og  annet organisasjonsarbeid vil også bli tillagt vekt    Ansettelse skjer umiddelbart, og lønnet opplæring vil bli gitt. Tiltredelse i lederrollen skjer 1.mai.  Arbeidsmengden i sommer vil være redusert og fleksibel. Stillingen er lønnet med vit.ass.-lønn (statens  lønnstrinn 25) og er basert på timeføring for det man jobber. Arbeidsmengden er mellom 40 og 50 timer i  måneden.    SØKNADSFRIST: FREDAG 11. MARS 2016 KLOKKEN 23.59    For mer informasjon om lederstillingen, ta kontakt med Ellen (leder) på leder@sparkntnu.no / 48210093, eller  prosjektdirektør Jan Onarheim på jan.onarheim@ntnu.no / 908 75 797.    

https://www.pdf-archive.com/2016/03/04/leder-google-dokumenter/

04/03/2016 www.pdf-archive.com

45-Ridawati, Alsuhendra, Indah Sukma Wardhini 85%

Plastisizer adalah bahan organik dengan berat molekul rendah yang ditambahkan dengan maksud untuk memperlemah kekakuan dari polimer, sekaligus meningkatkan fleksibilitas dan ekstensibilitas polimer, contohnya dalam pembuatan plastik agar lentur dan fleksibel.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/45-ridawati-alsuhendra-indah-sukma-wardhini/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

Simon Vergo Andersen CV 83%

Dette afholder mig dog ikke fra at være fleksibel ift.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/17/simon-vergo-andersen-cv/

17/02/2017 www.pdf-archive.com

RINCIAN OBGYN BED & BROSUR OBGYN BED BKKbN 2015 73%

*Komputer *Laboratorium *Percetakan Lampu Berdiri Pipa Fleksibel Panjang 40 - 45 cm Diameter 10 - 14 mm Kotak Lampu yang terbuat dari bukti rush dicat Tinggi besi :

https://www.pdf-archive.com/2015/04/02/rincian-obgyn-bed-brosur-obgyn-bed-bkkbn-2015/

02/04/2015 www.pdf-archive.com

51-Nurul Huda 63%

Hal ini mengingat UT memiliki sistem belajar yang fleksibel sehingga memungkinkan penyuluh untuk belajar tanpa meninggalkan pekerjaannya.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/51-nurul-huda/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

52-Timbul Pardede 62%

Kegiatan proses belajar mengajar terus secara menyebar diarahkan kearah yang lebih fleksibel terhadap waktu dan tempat.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/52-timbul-pardede/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

63-Tutisiana Silawati 61%

Oleh karena itu tutor dalam mengembangkan materi belajar dalam Tuton, harus mendesain materi sejelas mungkin, sehingga dapat mengakomodasi berbagai cara belajar mahasiswa.(Bianco, C., 2005) Manfaat lain dari Tuton adalah bersifat fleksibel karena tidak memerlukan jadwal yang ketat seperti jadwal didalam kelas, disamping itu juga tidak menggangu waktu bekerja bagi pegawai (Burke dan Laaser dalam Zhang, 2003).

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/63-tutisiana-silawati/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

17-Suhartono 60%

Sehubungan dengan hal tersebut, Remy berpendapat bahwa penggunaan langkah-langkah pengambilan keputusan yang sistematis dalam mengemas sains, teknologi dan masyarakat untuk kebutuhan masyarakat dapat membantu 1 mengembangkan intelektual, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan berpikir dalam mengambil keputusan secara fleksibel dan terorganisir.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/17-suhartono/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

33-Andik Hadi Mustika 59%

Guru dimotivasi untuk lebih fleksibel dan mengetahui bahwa siwa butuh untuk aktif.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/33-andik-hadi-mustika/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

68-Elang Krisnadi 55%

Penggunaan program tersebut fleksibel dalam mengakomodasi kecepatan belajar seorang pebelajar yang pada dasarnya memiliki sikap, gaya belajar, minat, hobby, atau kepentingan yang berbedabeda.

https://www.pdf-archive.com/2011/12/05/68-elang-krisnadi/

05/12/2011 www.pdf-archive.com

11-Ngarap Im Manik 55%

Disamping itu model peta profil dosen yang diperoleh akan dibuat lebih fleksibel, sehingga variabel-variabel inputnya dapat dirubah sesuai dengan kebutuhan dari perguruan tinggi pengguna.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/11-ngarap-im-manik/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

24-Herman 53%

Pemanfaatan TIK juga harus membuat pembelajaran menjadi jauh lebih cair, tidak kaku dan lebih fleksibel.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/16/24-herman/

16/03/2011 www.pdf-archive.com

Newsletter Jan 2016 48%

Alhamdulillah, suami juga sangat mendukung peran saya di dunia usaha, tentu dengan ‘perjanjian tinta emas’ yang meliputi ground rules seperti keluarga sebagai prioritas, jam kerja yang fleksibel, dll :) Di Amerika, seperti dilansir oleh The Population Reference Bureau Ibu Bekerja atau Mompreneurs dengan anak usia 6 tahun kebawah sudah mencapai angka 68%.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/04/newsletter-jan-2016/

04/01/2016 www.pdf-archive.com