Search


PDF Archive search engine
Last database update: 15 October at 21:23 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «fotogra»:


Total: 3 results - 0.012 seconds

Kulturtage Bergkirchenviertel 2016 WEB[5][1] 100%

Dazu Fotogra­ fien von abgerissenen Plakaten und Graffitis (Nicolaus Werner).

https://www.pdf-archive.com/2016/04/25/kulturtage-bergkirchenviertel-2016-web-5-1/

25/04/2016 www.pdf-archive.com

imago3.2014 Sternenkindergrosseltern 87%

055 640 54 23 Webseiten • sternenkinder-grosseltern.ch (Netzwerk für Grosseltern mit einem schwer kranken oder verstorbenen Enkelkind) • sternentaler.ch (Erholungsinseln und Unterstützung für Sturmfamilien) • herzensbilder.ch (Tills Mutter Kerstin Birkeland Ackermann organisiert ProfiFotografinnen und -Fotogra- fen, die Sturmfamilien schöne Erinnerungsbilder schenken.) Facebook-Seiten • Sternenkinder-Grosseltern • Grosseltern zwischen Himmel und Erde (geschlossene Gruppe) • Sternenkind – wie Till seinen Himmel fand (Seite zum Buch) tieren.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/06/imago3-2014-sternenkindergrosseltern/

06/10/2014 www.pdf-archive.com

wystawa pomniki 64%

Następnie przygotowujemy wniosek, który kierujemy do urzędu gminy. Powinien on  zawierać uzasadnienie merytoryczne oraz szczegółowy opis obiektu, który chcemy  objąć ochroną. Należy precyzyjnie opisać jego położenie. Dobrze jest dołączyć mapę  z  zaznaczoną  lokalizacją. We  wniosku  należy  też  zaproponować  zakazy  dotyczące  obiektu,  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  przyrody.  Najczęściej  stosuje  się  zakazy  dotyczące:  niszczenia,  uszkadzania  lub  przekształcania  obiektu  lub  obszaru,  uszkadzania i zanieczyszczania gleby oraz dokonywania zmian stosunków wodnych,  jeżeli  zmiany  te  nie  służą  ochronie  przyrody  albo  racjonalnej  gospodarce  rolnej,  leśnej, wodnej lub rybackiej. Można też zaproponować nazwę dla pomnika. Należy   załączyć  dokumentację  fotogra czną.  Ważnym  elementem  jest  zgoda  właściciela  terenu  na  objęcie  ochroną  pomnikową  obiektu. To  bardzo  przyspiesza  prace  rejestracyjne.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/12/wystawa-pomniki/

12/03/2014 www.pdf-archive.com