Search


PDF Archive search engine
Last database update: 06 March at 11:08 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «franka»:


Total: 30 results - 0.132 seconds

I C 3694 15 SR Warszawa kredyt waloryzowany 100%

o udzielenie kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego ( (...)) na kwotę 300000 zł na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/22/i-c-3694-15-sr-warszawa-kredyt-waloryzowany/

22/05/2017 www.pdf-archive.com

II C 2078 16 (SR Wawa Wola Raiff Polbank odfrankowienie) 94%

Wniosek dotyczył kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego na kwotę złożyli również 150 000,00 zł na okres 180 mlesięc oświadczenie, że zostali zapoznani przez pracownika banku z kwestią ryzyka kursowego w przypadku udzielenia kredytu indeksowanego do waluty obcej, będąc w pełni świadomymi ryzyka kursowego, zrezygnowali z możliwości zaciągnięcia kredytu w złotych 1 dokonali wyboru zaciągnięcia kredytu Indeksowanego do waluty obcej, znane im były postanowienia regulaminu kredytu hipotecznego udzielanego przez Polbank EFG., zostali poinformowany, że aktualne wysokości kursów waluty obcej dostępne są w placówkach banku oraz że są świadomy ponoszenia ryzyka kursowego związanego z wahaniem kursów waluty, do której indeksowany jest kredyt, ryzyko kursowe ma wpływ na wysokość zobowiązania względem banku, wynikającego z umowy o kredyt oraz na wysokość rat spłat)' kredytu, kredyt zostanie wypłacony w złotych na zasadach opisanych w regulaminie, saldo zadłużenia kredytu wyrażone Jest w walude obcej, raty kredytu wyrażone są w walude obcej i podlegają spłacie w złotych na zasadach opisanych w regulaminie.

https://www.pdf-archive.com/2017/12/19/ii-c-2078-16-sr-wawa-wola-raiff-polbank-odfrankowienie/

19/12/2017 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 92%

Powód zarzucał, że zawarta umowa, która przewidywała indeksację udzielonego kredytu do kursu franka w tym zakresie była pozorna, gdyż kredyt został udzielony w złotówkach i tak jest spłacany, powinien być zatem traktowany jako kredyt złotowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Wrocław I C 188 16 88%

Kredyt został udzielony 1 wykorzystany w złotówkach, jednak denominowany do waluty franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-wroc-aw-i-c-188-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

Sąd Apelacyjny w Warszawie I ACa 456 16 87%

Nie zakładał wzrostu kursu franka w okresie kredytowania o więcej niż kilkanaście procent.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/10/s-d-apelacyjny-w-warszawie-i-aca-456-16/

10/07/2017 www.pdf-archive.com

I C 113 16 SR Warszawa Śródmieście 87%

zawarła z pozwanym bankiem umowę o kredyt hipoteczny w złotówkach, indeksowany do kursu franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-113-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Odezwa do mieszkańców 86%

Szanowni mieszkańcy, bardzo prosimy i apelujemy do Was, abyście wzięli udział w wyborach w dniu 16 listopada 2014 roku i zagłosowali na Komitet Wyborczy Franka Marcola, kandydata na Wójta oraz kandydatów na radnych z jego komitetu, czas najwyższy skończyć z fałszem i obłudą.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/14/odezwa-do-mieszka-c-w/

14/11/2014 www.pdf-archive.com

III C 170 16 83%

wyjaśnienia czy przy uznaniu za niedozwolone postanowienia umownego dotyczącego sposobu określenia relacji wartości franka szwajcarskiego do złotego na potrzeby ustalenia świadczenia kredytobiorcy polegającego na zwrocie kredytu, sąd może zastosować, w celu utrzymania znaczenia, w kontekście pozostałych postanowień umownych, samej klauzuli indeksacyjnej przepis art.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

Sąd Okręgowy Elbląg I C 5 16 82%

Powódka wyjaśniła, że w postanowieniach § 2, § 4 pkt 1 a, § 9 pkt 2 umowy pozwany przyznał sobie prawo do jednostronnego regulowania wysokości salda kredytu waloryzowanego kursem franka szwajcarskiego poprzez wyznaczanie w tabelach kursów kupna i sprzedaży tej waluty.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/03/s-d-okr-gowy-elbl-g-i-c-5-16/

03/02/2017 www.pdf-archive.com

I C 564 16 SR Katowice - Zachód 81%

W ocenie powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/05/i-c-564-16-sr-katowice-zach-d/

05/04/2017 www.pdf-archive.com

XXVII Ca 3477 16 uzasadnienie wyroku 78%

W ocenie powoda w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/06/xxvii-ca-3477-16-uzasadnienie-wyroku/

06/09/2017 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 76%

Zdaniem powodów w przedmiotowej umowie zostały zawarte niedozwolone postanowienia umowne odnoszące się do waloryzacji wysokości zaciągniętego kredytu oraz wysokości rat spłaty w relacji do waluty obcej - franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

ESC 2018 Lisboa SEMI 76%

SEMI FINALE # LAND ARTIST + SANG Bulgaria EQUINOX Bones 10 Makedonia Eye Cue Lost And Found 11 Kroatia Franka Crazy 12 Østerrike Cesár Sampson Nobody But You 13 Hellas Yianna Terzi Oniro Mou 14 Finland Saara Aalto Monsters 15 Armenia Sevak Khanagyan Qami 16 Sveits ZiBBZ Stones 17 Irland Ryan O'Shaughnessy Together 18 Cyprus 19 Eleni Foureira Fuego NOTAT/TEGNING ØNSKES TIL FINALE!

https://www.pdf-archive.com/2018/05/05/esc-2018-lisboa-semi/

05/05/2018 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 71%

W ocenie powodów, w chwili podpisywania umowy kredytowej wysokość zobowiązań powodów pozostawała nieznana a kwota kredytu oraz wysokość rat spłaty kredytu oraz zadłużenia z tytułu niespłaconego kredytu uzależniona była od kursu franka szwajcarskiego ( (...)) obowiązującego u pozwanego, który to kurs pozwany określa w sposób arbitralny, nie będąc ograniczony żadnymi postanowieniami umownymi lub ustawowymi.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 69%

na podstawie przyjętego we wniosku kredytowym kursu franka na poziomie 2,6 zł.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

Scanforpotentialarms 69%

  Arm (DOF):  Range (mm)  Payload (kg)  Force control?  Cost (USD)  R12 (5, optional 6)  500  .5  Nope  $9,520  R17 (5, optional 6)  750  1  Nope  $14,265  Barrett WAM​ (4, 7 with  hand?)  1000  4  Yes  $160,000  OUR­1​  (6, optional 4­7)  924.5  5  No, can fake through  current control  $15,000  JACO​  (6)  900  2.2  Yes  $29,950  UR5​  (6)  850  5  Yes, possibly weird  interface  $35,000  M­10iA/7L (6)   1632  7      PaintMate 200iA (6)  740  5    $25,000  CR­35iA  1813  35      SIA­5F​  (7)  559  5  Possibly?    SIA­10F​  (7)  720  10  Possibly?    SIA­20F​  (7)  910  20  Possibly?    MH24­10  2010  10  Don’t think so    Sawyer​  (7)  1260  4  Yes  $29,000  Yumi  559  .5      IRB 1600ID​  (6)  1500  4  Yes  $28,500  Franka Emika  ??  ??  Looks possible, but in beta  $11,000  Workerbot3  1300  10      LBR IIWA 7 R800  800  7  Yes  $100,000+  P­Rob 2R  775  3  Yes  $28,500  Mabi Speedy 6  800  6      Nextage    1.5  Nope              ST Robotics   https://youtu.be/­YyVzmJWIgc  http://www.strobotics.com/small­articulated­robot.htm  R12  Reach:​  500mm/20in  Drives​ : High power micro­stepped hybrid stepping motors,  optional encoder watchdogs  Repeatability: ​ 0.1mm (but degrades with increasing torque)  Force control:​  Nope    R17  http://www.strobotics.com/articulated­robot­arm.htm    Reach​ : 750mm/30in  Drives​ : High power micro­stepped hybrid stepping motors  incremental encoder watchdogs  Repeatability:​  .2mm (​ repeatability measured as a standard deviation  of all 3 dimensions at 100% speed and zero payload over 24 hours  after a 1 hour warming up period. Figures for ISO 9283 available on  request.)  Max torque for hand pitch or roll:​  2 Nm (repeatability figures degrade  with increasing torque).  Max torque for 6 axis roll​ : 0.4 Nm    High performance version max torque for hand pitch or roll: ​ 5Nm    Force control:​  Nope    Prices:​  ​ https://www.youtube.com/watch?v=BcIjFeWE4fE          Barret    Wam:   https://www.youtube.com/watch?v=KH9w_1qjZyU  http://www.barrett.com/DS_WAM.pdf      ● Matching advanced electronics with inherently  backdrivable cable drives results in superbly graceful  motions. Barrett owns the technology for the highest performance servo­electronics  available in the World today. These electronics are also the smallest (43 grams) and  most power­efficient servo­drive electronics available today. In fact, an entire  human­size 4­dof WAMTM arm draws only 28 watts­ not enough to power a light bulb  ­further enhancing inherent safety.  ● Payload Capacity: 4 Kg  ● Backdrivable  ● Zero­backlash and near­zero friction  ● Excellent research tool: direct access to sinusoidally commutated current amplifiers for  developing advanced control algorithms  ● High­Level Cartesian Control (Trajectory and/or Force)  ● Reach​ : 1m  ● Resolution on joint feedback:​  ​ 0.005°  ● Force control: ​ Yes, but not sure if it’s faked...believe it’s real  ○ http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1163/016918610X538561  ○ http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6095096&url=http%3A%2 F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fxpls%2Fabs_all.jsp%3Farnumber%3D6095096     Prices: not a super reputable source  http://www.societyofrobots.com/robotforum/index.php?topic=15306.0          Smokie Robotics  OUR­1   https://youtu.be/LrfCh1bw90A    The machine vision is embedded in the controller of  OUR robots. Recognition of colors and shapes can be  easily achieved with built­in or third party software  systems such as OpenCV.  The teach pendant provides a visual operating  interface for users. OUR­1 teach pendant is a 12.1  inch multi­touch screen tablet with 1024*768 high  resolution, which is much more convenient for  operating. User can test, program, emulate OUR­1 Robot easily via teach pendant even without  any programming experience.    http://www.robotnik.es/web/wp­content/uploads/2015/06/OUR­1­DATASHEET.pdf    Reach​ :   850 mm  Repeatability:​  0.05 mm  Payload: ​   5 Kg (11 lb.)  Force control: ​ No evidence found, likely not         

https://www.pdf-archive.com/2016/07/29/scanforpotentialarms/

29/07/2016 www.pdf-archive.com

III C 625 15 SO Warszawa 67%

Miał świadomość, że kredyt będzie przeliczany do franka szwajcarskiego.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/iii-c-625-15-so-warszawa/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2330 16 SO Wrocław 63%

(poprzednikiem prawnym strony pozwanej) umowę kredytu hipotecznego nominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) o numerze (…).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2330-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

WH17 SarKon 2018 Berlin Progamm DRAFT 1 0 BK MW 221217 58%

Matthias Schwarzbach, Frankfurt Peter Reichardt, Berlin-Buch Case Study 1 „Ungewöhnlicher, kreativer Titel“ Franka Menge, Mannheim Case Study 2 „Ungewöhnlicher, kreativer Titel“ Johanna Falkenhorst, Essen Case Study 3 „Ungewöhnlicher, kreativer Titel“ 17:15 S05 FORSCHUNGS-FORUM I - GIST (60 Min.) Update aus der „GIST-Forschungsszene“ Vorsitz:

https://www.pdf-archive.com/2018/01/18/wh17-sarkon-2018-berlin-progamm-draft-1-0-bk-mw-221217/

18/01/2018 www.pdf-archive.com

XXV C 1005-15 wyrok i uzasadnienie-1 57%

– Oddział (...) umowę kredytu hipotecznego nr (...) na łączną kwotę 450 000 zł indeksowaną kursem franka szwajcarskiego (CHF).

https://www.pdf-archive.com/2016/03/30/xxv-c-1005-15-wyrok-i-uzasadnienie-1/

30/03/2016 www.pdf-archive.com

I C 3575 16 SR Warszawa UNW mBank 51%

(uprzednio ----------------------- Bank S.A.) umowę numer ----------------------- o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MultiPlan” waloryzowany kursem franka szwajcarskiego (CHF) na kwotę 715000 złotych na okres 360 miesięcy (dowód:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/i-c-3575-16-sr-warszawa-unw-mbank/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

SA Wrocław I ACa 1383 16 Eurobank BTE 49%

W dniu zawarcia umowy pożyczki kurs franka szwajcarskiego wynosił 2,5334 zł.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/sa-wroc-aw-i-aca-1383-16-eurobank-bte/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

II Ca 2200 16 SO Wrocław 49%

(poprzednikiem prawnym strony pozwanej) umowę kredytu hipotecznego nominowanego do franka szwajcarskiego (CHF) o numerze (…).

https://www.pdf-archive.com/2017/10/19/ii-ca-2200-16-so-wroc-aw/

19/10/2017 www.pdf-archive.com

Owavaoke biisit 47%

Franka Potente Bananarama Bananarama Bananarama Banaroo Bang Camaro Barenaked Ladies Barenaked Ladies Barry Manilo Barry White Basshunter Basshunter Basshunter Basshunter Basshunter Beach Boys Beach Boys Beastie Boys Beastie Boys Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles My Mamma Said My Oh My Neighborhood #1 (Tunnels) Rebellion (Lies) Wake Up 505 Do I Wanna Know Fluorescent Adolescent Hear My Call Rumadai Boyfriend Pieces of Me Crank It Up He Said, She Said Heat of the Moment Only Time Will Tell One Armed Scissor Eye of the Tiger Money, Money, Money Eternal Flame The Last Goodbye Whole Again Ooa Hela Natten Be Yourself Cochise Like a Stone Lost In Space A Little Piece of Heaven Afterlife Almost Easy Beast and the Harlot Gunslinger Alice Complicated Girlfriend I'm With You My Happy Ending Nobody's Home Sk8er Boi When You're Gone Love Shack Nothin' on You Everybody (Backstreet's Back) I Want It That Way Quit Playing Games with My Heart Shape of My Heart Show Me the Meaning Easy Day Cruel Summer I Heard a Rumour Venus Dubi Dam Dam Pleasure History of Everything One Week Mandy Can't Get Enough of Your Love All I Ever Wanted Angel in the Night Boten Anna I Promised Myself Now You Are Gone Good Vibrations [Live] Wouldn't It Be Nice (You Gotta) Fight for Your Right (to Party) Sabotage A Day in the Life A Hard Day's Night Across the Universe All My Loving All You Need Is Love Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatles Beatsteaks Beck Bee Gees Bee Gees Bee Gees Bee Gees Bee Gees Bee Gees Bee Gees Belanova &

https://www.pdf-archive.com/2014/08/26/owavaoke-biisit/

26/08/2014 www.pdf-archive.com

Swastyki i pasiaste piżamy 39%

W rzeczonym monologu, skierowanym do Hansa Franka i jego popleczników, padają stwierdzenia:

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/swastyki-i-pasiaste-pi-amy/

08/10/2016 www.pdf-archive.com