Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «frekvence»:


Total: 19 results - 0.034 seconds

SRS30-39 100%

Za povšimnutí na uvedené charakteristice stojí pøedevším oblast zhruba od 500 Hz do 3 kHz - mimo jiné také proto, že v této oblasti se zpravidla vyskytují dìlicí frekvence výhybek, ale jsou i jiné dùvody.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 97%

dolní propust T(w) = 1/(1 + (jw/Q w 0 ) - w 2 /w 0 2 ) horní propust T(w) = - (w 2 /w 0 2 )/(1 + (jw/Qw 0 ) - w 2/w0 2 ) Já vím, ono to zas tak jednoduše nevypadá, ale z toho si nic nedìlejte, pro ménì zasvìcené jsou ty vzoreèky uvedeny hlavnì proto, aby bylo vidìt, že kromì mezní frekvence se v nich vyskytuje ještì jeden parametr, a to èinitel jakosti Q.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

bs mzar 88%

Nižší rychlost šíření sice způsobuje, že zpoždění signálu je pro nízké frekvence vyšší než to, které vyjde z obvyklého výpočtu pro vysoké frekvence, který respektuje pouze činitel zkrácení, stále je však příliš nízké, než aby mohlo způsobit nějaký slyšitelný efekt.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bs-mzar/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

am-777 80%

Tyto nežádoucí frekvence jsou potlačeny o 40 dB .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-777/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

am-787 80%

Tyto nežádoucí frekvence jsou potlačeny o 40 dB .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-787/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

am-797 80%

Tyto nežádoucí frekvence jsou potlačeny o 40 dB .

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-797/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

mereni 2 75%

Pokud budeme znát ∆m a obě rezonanční frekvence fr1 a fr2 můžeme určit hmotnost membrány m1 a poddajnost c1.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-2/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 69%

Známe jejich amplitudové charakteristiky, takže dokážeme (přinejmenším přibližně) stanovit dělicí frekvence.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 69%

Prakticky se to projeví hlavnì tím, že rezonanèní frekvence soustavy reproduktor - ozvuènice bude vyšší než rezonanèní frekvence reproduktoru samotného.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 67%

Prakticky se to projeví hlavnì tím, že rezonanèní frekvence soustavy reproduktor - ozvuènice bude vyšší než rezonanèní frekvence reproduktoru samotného.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

11-4 67%

Pokud je fáze měřicího paprsku ovlivněna – odrazem od pohybujícího se povrchu v případě měření výchylky vibrací, nebo průchodem oblastí, v níž se mění index lomu působením akustického vlnění – vzniká po interferenci s paprskem referenční fázově modulovaný signál se spektrem v oblasti Braggovy frekvence.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Nove obchodni podminky a Cenik 66%

Paušální poplatky Název položky Frekvence eKonto KOMPLET 129 Kč 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/09/nove-obchodni-podminky-a-cenik/

09/05/2016 www.pdf-archive.com

SRS40-48 60%

Vždy se však najdou nìjaké frekvence, na kterých se plocha (deska, stìna) rozkmitá obzvláštì snadno, vykazuje tedy jakési rezonanèní chování a pøíslušných rezonanèních frekvencí (tzv.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

111936-312892777 59%

Rezonanční frekvence...................................................................................... 17 2.3.3.2.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

projekt 57%

2.2 Snímková frekvence 2.3 Rozlišení .

https://www.pdf-archive.com/2011/05/12/projekt/

12/05/2011 www.pdf-archive.com

12253 57%

2.2 Snímková frekvence 2.3 Rozlišení .

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/12253/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Pomahat a chranit 46%

Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné.“ Policejní passaty nejsou vybaveny pevně instalovanými a do registru silničních vozidel zapsanými zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo modré barvy, proto nemohou být samostatně vybaveny ani pevně instalovanými doplňkovými svítilnami, které se nacházejí v přední masce.

https://www.pdf-archive.com/2012/04/11/pomahat-a-chranit/

11/04/2012 www.pdf-archive.com

vypr otazky 44%

ISKO (technologie-is-odpady_isicte.ppt str 61) evidence měřících stanic frekvence a druh prováděných měření shromažďování, kontrola a archivace dat zpracování výstupních sestav //pozn.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/vypr-otazky/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

parametry freesat upcdirect 30%

1 2 3 4 Název programu ČT 1 ČT 2 ČT 24 ČT :D/ČT art Kategorie Balíček Satelit Frekvence Pol.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/16/parametry-freesat-upcdirect/

16/07/2015 www.pdf-archive.com