Search


PDF Archive search engine
Last database update: 07 May at 18:06 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «frekvenci»:


Total: 19 results - 0.059 seconds

SRS30-39 100%

Pokud chceme, aby soustava v oblasti dìlicí frekvence mìla co nejmenší index smìrovosti a nemùžeme dosáhnout toho, aby vzdálenost záøièù byla podstatnì menší než polovina vlnové délky na dìlicí frekvenci, musíme vhodnì zvolit kombinaci vzdálenosti záøièù a dìlicí frekvence tak, abychom se „strefili“ do minima indexu smìrovosti.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 97%

Dolní i horní propust tohoto typu je charakterizována mezní frekvencí, která je dána vzorcem:

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

bs mzar 88%

konkrétně těch, které mají izolační odpor mezi vodiči velmi veliký, je vlnová impedance a rychlost šíření závislá na frekvenci.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/bs-mzar/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

am-777 80%

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-777/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

am-787 80%

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-787/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

am-797 80%

https://www.pdf-archive.com/2017/05/03/am-797/

03/05/2017 www.pdf-archive.com

SRS20-29 69%

Praktická elektronika A Radio -5/99 které se uplatňují hlavně u nízkých frekvencí a rezonančních ozvučnic.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 69%

máme-li reproduktor o ekvivalentním objemu 90 litrù a rezonanèní frekvenci 30 Hz (mùže to být napø.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 68%

máme-li reproduktor o ekvivalentním objemu 90 litrù a rezonanèní frekvenci 30 Hz (mùže to být napø.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

11-4 67%

Běžné metody měření akustického tlaku pomocí mikrofonu v oblasti ultrazvukových frekvencí a velkých tlaků selhávají, zvláště jedná-li se o měření v uzavřeném prostoru (v rezonátorech, vlnovodech).

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/11-4/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS40-48 60%

Vždy se však najdou nìjaké frekvence, na kterých se plocha (deska, stìna) rozkmitá obzvláštì snadno, vykazuje tedy jakési rezonanèní chování a pøíslušných rezonanèních frekvencí (tzv.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

projekt 57%

https://www.pdf-archive.com/2011/05/12/projekt/

12/05/2011 www.pdf-archive.com

12253 57%

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/12253/

18/05/2011 www.pdf-archive.com