Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 07:13 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «fundacji»:


Total: 33 results - 0.029 seconds

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 100%

[Cele fundacji] Fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

regulamin & plan 83%

Impreza ta jest połączeniem pasji do czterech kółek z niesieniem pomocy dzieciom z Fundacji Ogród Marzeń z Jarocina.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/12/regulamin-plan/

12/03/2017 www.pdf-archive.com

klaudia aukcja 78%

W związku z powyższym serdecznie i pokornie z głębi serca prosimy wspomóżcie nasze dziecko dobrowolną kwotą darowizny na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, której jesteśmy podopiecznymi:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/klaudia-aukcja/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

historia 78%

W związku z powyższym serdecznie i pokornie z głębi serca prosimy wspomóżcie nasze dziecko dobrowolną kwotą darowizny na konto Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, której jesteśmy podopiecznymi:

https://www.pdf-archive.com/2014/12/04/historia/

04/12/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin akcji Pocztówka z Iranu 77%

(zwany dalej Organizatorem), autor bloga „Gdzie jest Czermak?” Współorganizatorem Akcji jest Monika Wróbel (zwana dalej Współorganizatorem), mama przewlekle chorej Kai Wróbel, będącej podopieczną Fundacji Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, z siedzibą przy ul.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/regulamin-akcji-poczt-wka-z-iranu/

18/09/2017 www.pdf-archive.com

Ankieta do zbiernia danych wolontariuszy 75%

Finału WOŚP (przeznaczona do zebrania danych wolontariusza przez Sztab w celu wprowadzenia ich do Bazy Szefa Sztabu NIE WYSYŁAĆ DO FUNDACJI Ja:(imię i nazwisko) PESEL zamieszkały/a:* ulica:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/ankieta-do-zbiernia-danych-wolontariuszy/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

noc muzeów 2011 Śląsk 71%

Wystawa przedstawi dorobek Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/13/noc-muze-w-2011-l-sk/

13/05/2011 www.pdf-archive.com

Regulamin 70%

• Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego • Nauczyciel zawodu/Szkolny Koordynator projektu • Przedstawiciel Fundacji Nowe Technologie 4.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/regulamin/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

Kalendarium imprez w Kołobrzegu - czerwiec 68%

17.00 - I OgOnisko Fundacji Ogon do Góry, Psia Plaża w Grzybowie, wstęp wolny 10.06.2017 - Ultra Maraton Szczecin - Kołobrzeg, meta:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/12/kalendarium-imprez-w-ko-obrzegu-czerwiec/

12/06/2017 www.pdf-archive.com

regulamin 63%

Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą poczty elektronicznej, dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy oraz nagrodzona praca zostanie umieszczona na stronie Fundacji oraz na jej profilu na FB w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulamin/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

regulaminKzB 63%

Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą poczty elektronicznej, dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy oraz nagrodzona praca zostanie umieszczona na stronie Fundacji oraz na jej profilu na FB w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/08/regulaminkzb/

08/10/2015 www.pdf-archive.com

regulaminkonkursu 63%

Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej za pomocą poczty elektronicznej, dodatkowo imię i nazwisko zwycięzcy oraz nagrodzona praca zostanie umieszczona na stronie Fundacji oraz na jej profilu na FB w przeciągu 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/08/regulaminkonkursu/

08/09/2015 www.pdf-archive.com

ebis-2015-3-12 58%

Na jego tere- 6 http://naszaziemia.pl/o-fundacji/ 7 http://www.ogrodostojazwierzat.pl/informacje.php Nazwa programu Cele „Kluby Naszej Ziemi” - poprawa i ochrona środowiska lokalnego (np. sadzenie drzew, tworzenie przyjaznych zwierzętom ogrodów) „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” - kształtowanie wśród ludzi postawy przyjaznej środowisku - zachęcanie do działań na rzecz ochrony zwierząt, zwłaszcza pszczół - edukowanie dzieci na temat życia pszczół oraz produktów, które otrzymywane są dzięki ich pracy - tworzenie ogrodów sprzyjającym pszczołom i innym zwierzętom - przekazywanie i utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań dotyczących ochrony środowiska, zwiększanie poziomu wiadomości w tym zakresie - przygotowanie nauczycieli do prowadzenia interesujących i kształcących zajęć z obszarów edukacji ekologicznej, szkolenia - opracowywanie konspektów zajęć na temat oszczędzania energii, zmian klimatycznych - przeprowadzanie w ramach projektu zajęć pokazowych z edukacji ekologicznej w przedszkolach „Klimatolubne przedszkolaki” Działania - organizowanie edukacyjnych wycieczek, zbieranie zużytych baterii, przeprowadzanie eksperymentów i doświadczeń (np. na temat warunków niezbędnych roślinom do życia) - organizowanie różnych konkursów NAUKA staniem ciekawych pomocy dydaktycznych.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/ebis-2015-3-12/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

bajkoweserce (2) 53%

Są to postaci wymyślone przez uczestników zajęć z Bajkopisarstwa w Fundacji  Otwarte Serce. Są tak dumni z efektów, że chcą się nimi z wami podzielić ­ dlatego też  powstała ta książka ze zbiorem bajek i ilustracji do nich.  Zapraszamy do niesamowitego, bajkowego świata!

https://www.pdf-archive.com/2017/06/29/bajkoweserce-2/

29/06/2017 www.pdf-archive.com

WYMARZONY START - WAKACJE 52%

Założyciel fundacji „Wymarzony Start”.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/20/wymarzony-start-wakacje/

20/06/2017 www.pdf-archive.com

2 rozwoj binowa 51%

0000548160 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 17.03.2015 Ostatni wpis Numer wpisu 3 Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/16801/14/655/REGON Oznaczenie sądu ------ Data dokonania wpisu 17.03.2015 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE 2.Numer REGON/NIP REGON:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-rozwoj-binowa/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k konwersi 50%

0000325420 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 17.03.2009 Ostatni wpis Numer wpisu 5 Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/7541/14/700 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 08.08.2014 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE 2.Numer REGON/NIP REGON:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-konwersi/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

2 icg binowo park 50%

0000159984 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 30.04.2003 Ostatni wpis Numer wpisu 2 Sygnatura akt SZ.XVII NS-REJ.KRS/4646/03/589 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 13.10.2003 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE 2.Numer REGON/NIP REGON:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-icg-binowo-park/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k stowarzyszenie kolbacz 49%

0000179257 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 17.11.2003 Ostatni wpis Numer wpisu 2 Sygnatura akt SZ.XVII NS-REJ.KRS/5578/04/327 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 12.07.2004 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE 2.Numer REGON/NIP ------ 3.Nazwa STOWARZYSZENIE KOŁBACZ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-stowarzyszenie-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

osp zelislawiec 49%

0000132598 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 30.09.2002 Ostatni wpis Numer wpisu 4 Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/11338/11/556 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 10.08.2011 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE 2.Numer REGON/NIP REGON:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelislawiec/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 osp czarnowo 49%

0000120135 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 11.07.2002 Ostatni wpis Numer wpisu 4 Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/12984/11/234 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 30.09.2011 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE 2.Numer REGON/NIP REGON:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-osp-czarnowo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 ziemia staroczarnowska 49%

0000231985 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 07.04.2005 Ostatni wpis Numer wpisu 3 Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/4594/09/309 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 14.05.2009 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE 2.Numer REGON/NIP ------ 3.Nazwa TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI STAROCZARNOWSKIEJ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-ziemia-staroczarnowska/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k spichlerz 49%

0000331749 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 20.07.2009 Ostatni wpis Numer wpisu 1 Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/6863/09/390 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 20.07.2009 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE 2.Numer REGON/NIP ------ 3.Nazwa STOWARZYSZENIE SPICHLERZ SZTUKI 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-spichlerz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

2 binowo golf 49%

0000126093 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 08.08.2002 Ostatni wpis Numer wpisu 3 Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/7281/10/669 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 23.07.2010 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji STOWARZYSZENIE KULTURY FIZYCZNEJ 2.Numer REGON/NIP REGON:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-binowo-golf/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

2 polski zwiazek pol golfowych 49%

0000433187 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 14.09.2012 Ostatni wpis Numer wpisu 2 Sygnatura akt SZ.XIII NS-REJ.KRS/4526/13/847 Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Data dokonania wpisu 10.07.2013 Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie rodzaju organizacji ZWIĄZEK PRACODAWCÓW 2.Numer REGON/NIP ------ 3.Nazwa POLSKI ZWIĄZEK WŁAŚCICIELI PÓL GOLFOWYCH 4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------ 5.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-polski-zwiazek-pol-golfowych/

07/07/2015 www.pdf-archive.com