Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «funkce»:


Total: 18 results - 0.09 seconds

Auxíkova kuchařka na průběh funkce 100%

Auxíkova kuchařka na průběh funkce.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/13/aux-kova-kucha-ka-na-pr-b-h-funkce-1/

13/01/2016 www.pdf-archive.com

Vahy 93%

U počítacích vah je důležitým údajem také minimální kusová hmotnost, která určuje kolik musí vážit 1 kus vážených předmětů, aby bylo možno využít počítací funkce váhy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/31/vahy/

31/01/2017 www.pdf-archive.com

nabijecka 92%

Průměrná doba trvání nabíjení akumulátorů .....................................................9 Rozeznání vadného akumulátoru........................................................................................9 Nastavení nabíjecího proudu akumulátorů (volba jiných funkcí údržby) ............................9 Omezení nastavení maximálního nabíjecího proudu........................................................10 Zněna nastavení během provádění nabíjení (volba jiné funkce údržby) ..........................10 Ochrana akumulátoru proti jeho přehřátí (přebití) .............................................................10 Zobrazení informací o nabíjeném (vybíjeném) akumulátoru.............................................11 Ukončení nabíjení akumulátoru (udržovací nabíjení)........................................................11 b) Vybíjení akumulátorů (DISCHARGE)............................................................................11 Nastavení vybíjecího proudu akumulátorů ........................................................................11 Co znamená pojem paměťový efekt?................................................................................12 c) Oživení akumulátorů (REFRESH).................................................................................12 Nastavení vybíjecího proudu akumulátorů ........................................................................12 d) Otestování akumulátorů (TEST) – zjištění kapacity akumulátorů.................................13 Nastavení nabíjecího proudu akumulátorů........................................................................13 Případ přerušení napájení během provádění údržby akumulátorů...................................14 Udržovací nabíjení akumulátorů........................................................................................14 8.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/20/nabijecka/

20/12/2014 www.pdf-archive.com

SRS30-39 84%

Podstatné je, že na konci snažení je definièní rovnice, která má na levé stranì velièinu „pøenos“, chápanou jako funkci frekvence, a na pravé stranì pak nìjaký matematický výraz (= pøenosová funkce), obsahující frekvenci jako nezávisle promìnnou.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs30-39/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

mereni 1 78%

Necht’ L(jω) je pˇrenosov´a funkce doln´ı propusti a H(jω) pˇrenosov´a funkce horn´ı propusti dvoup´asmov´e v´ yhybky.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/mereni-1/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

Dokument 75%

Biologie Bios = život Logos= nauka Studuje vlastnosti a funkce organismů, vztahy mezi nimi navzájem a vztahy mezi organismy a neživou přírodou.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/dokument/

21/10/2015 www.pdf-archive.com

SRS1-9 Stavíme reprosustavy 65%

O konstrukci reproduktorových soustav, o zákonitostech jejich funkce a možných úskalích jejich stavby toho bylo napsáno pomìrnì dost, a to i na stránkách tuzemských èasopisù pro radioamatéry.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs1-9-stav-me-reprosustavy/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

111936-312892777 59%

Funkce reproduktoru...................................................................................................... 13 2.2.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/111936-312892777/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS10-19 44%

v minule popisované výhybce druhého stupnì volbou èinitele jakosti, u výhybek vyššího stupnì pak volbou vhodné kombinace parametrù pøenosové funkce.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs10-19/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

HW STINGRAY IM V4.9 (EURO) 43%

BTHW-Q01 8+ Years Jahre/Années/Anni Años /Jaren/Let HANDSET / HANDGERÄT / COMBINÉ / MICROTELEFONO / AURICULARES / OVLÁDÁNÍ Speed Setting Réglage de la vitesse / Geschwindigkeitseinstellung / Impostazione della velocità / Configuración de velocidad / Snelheidsregelaar / Nastavení rychlosti Headless Function Fonction Headless / Control Stick A Funktion Headless / Levier de commande A / Funzione Headless Steuerknüppel A / Barra di / Función Headless comando A / Palanca de control A / / Headless-functie / Besturingsstick A / Řídící páčka A Bezhlavý režim Forward / Backward Trim (T1/T2) Compensateur avant/arrière Trimmen vorwärts / rückwärts / Assetto avanti/indietro / Ajuste hacia delante/hacia atrás / Trim naar voren/ achteren kantelen / Vyrovnání nakloněním dopředu/dozadu Stunt 360 Cascade 360 / Evoluzione a 360 / Acrobacias 360 / Kaskadérské kousky 360 On / Off Marche/Arrêt Ein/Aus Aan/uit Zap/Vyp Start / Stop Démarrer / Arrêter Start / Stopp Avvio / Interruzione Iniciar / Detener No Function (C1/C2) Aucune fonction / Keine Funktion / Nessuna funzione / Sin función / Geen functie / Žádná funkce Camera upgrade coming soon.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/12/hw-stingray-im-v4-9-euro/

12/04/2018 www.pdf-archive.com

Financi trhy 35%

1.1.2 Úloha účetnictví - finanční a akciový trh postaven na důvěryhodnosti (účetní pravidla nemohou být měkká - účetní závěrky jsou produktem účetnictví a mají informovat (investory, regulátory, věřitele a širokou veřejnost) o finanční situaci dané účetní jednotky, neposkytují veškeré info (zaměřují se na minulost, neposkytují nefinanční informace), jsou v mnoha zemích daňové funkce, úč.metody musí být jednotné - IFRS (International financial reporting standards), US-GAAP(generally accepted accounting principles)- jsou platné pro všechny jednotky bez ohledu na velikost - účetnictví musí být srozumitelné, stejné pro všechny, přehledné, málo nákladné, s jasnými pravidly (tyto atributy české účetnictví nesplňuje- je rozdělené do 7 směrů – od r2002 část se adaptuje na IFRS) - objasnit fungování finančních institucí a fin.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/06/financi-trhy/

06/01/2013 www.pdf-archive.com

2Financni-trhy 34%

1.1.2 Úloha účetnictví - finanční a akciový trh postaven na důvěrě v účetní údaje (účetní pravidla nemohou být měkká) - účetní závěrky jsou produktem účetnictví a mají informovat (investory, regulátory, věřitele a širokou veřejnost) o finanční situaci dané účetní jednotky, neposkytují veškeré info (zaměřují se na minulost, neposkytují nefinanční informace), jsou v mnoha zemích daňové funkce, úč.metody musí být jednotné - IFRS (International financial reporting standards), US-GAAP(generally accepted accounting principles)- jsou platné pro všechny jednotky bez ohledu na velikost - účetnictví musí být srozumitelné, stejné pro všechny, přehledné, málo nákladné, s jasnými pravidly (tyto atributy české účetnictví nesplňuje- je rozdělené do 7 skupin osob – od r2002 část se adaptuje na IFRS) - objasnit fungování finančních institucí a fin.

https://www.pdf-archive.com/2013/01/24/2financni-trhy/

23/01/2013 www.pdf-archive.com

3Co 186-2015 29%

V následné komunikaci žalovaný uvedl, že jeho cílem je znesnadnit žalobci cestu ve veřejném životě i k výkonu veřejné funkce a podle žalobce se tedy nejedná o exces žalovaného, ale o promyšlené a cílené útoky na žalobce, které vybočily z ústavně chráněných hranic svobody.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/28/3co-186-2015/

28/04/2017 www.pdf-archive.com

SRS40-48 28%

Experiment ukazuje, že z hlediska principiální funkce samotného Praktická elektronika A Radio - 2/2001 basreflexu je to celkem lhostejné, stejnì jako je lhostejné umístìní basreflexu vùèi pøilehlým stìnám.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs40-48/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

repase reprosoustav 25%

Pokud soustavy naleznete doma, lze většinou veleopatrným dotazem na rodiče zjistit důvod jejich odložení – málokdy to bývá špatná funkce, nebo porucha-spíše to byl nevyhovující vzhled, jejich velikost, případně přímá příslušnost k určitému typu přístroje, který rodiče odložili společně se soustavami po zakoupení přístroje nového a nových soustav, většinou tzv.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/10/repase-reprosoustav/

10/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS20-29 21%

atd., tak zjistíme, že reproduktor je vlastně malý technický zázrak, jehož víceméně uspokojivá funkce je výsledkem urputného boje konstruktérů s přírodními zákony.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs20-29/

06/09/2014 www.pdf-archive.com

SRS komplet 18%

Z hlediska hlavní funkce, tedy pøemìny signálù, není její nejpodstatnìjší úlohou mechanické upevnìní mìnièù.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/06/srs-komplet/

06/09/2014 www.pdf-archive.com