Search


PDF Archive search engine
Last database update: 01 August at 15:38 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «funkcja»:


Total: 70 results - 0.041 seconds

numeryczne 1pdf 100%

wynik = quad('fun1', xp, xk, tol) %xp, xk przedziały całkowania %tol dokładność Do tego oddzielna funkcja:

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/numeryczne-1pdf/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

WOS - Podstawy prawa (wersja wstępna) 99%

Funkcje i zadania PRAWA - funkcja regulacji życia społecznego:

https://www.pdf-archive.com/2012/03/04/wos-podstawy-prawa-wersja-wst-pna/

04/03/2012 www.pdf-archive.com

1k osp kolbacz 98%

RS/125626/3/20150706080636 Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu REPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JAKUBOWSKI 2.Imiona ANTONI 3.Numer PESEL/REGON 38061208031 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAJDA 2.Imiona CZESŁAW 3.Numer PESEL/REGON 46082011213 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JAKUBOWSKI 2.Imiona HENRYK 3.Numer PESEL/REGON 62041012235 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma JAWORSKA 2.Imiona NATALIA 3.Numer PESEL/REGON 88072710265 4.Numer KRS **** Strona 3 z 6 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-osp-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

osp zelewo 96%

UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OSP PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 4 5 6 7 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAŁYSZCZYCKI 2.Imiona ANDRZEJ ANTONI 3.Numer PESEL/REGON 49070504715 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MAŁYSZCZYCKI 2.Imiona STEFAN ŁUKASZ 3.Numer PESEL/REGON 81042209950 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES - NACZELNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KARWACKI 2.Imiona TADEUSZ 3.Numer PESEL/REGON 66020803854 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym GOSPODARZ 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KRAWCZYK 2.Imiona HENRYK 3.Numer PESEL/REGON 54060116678 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GORCZYCA 2.Imiona DAWID 3.Numer PESEL/REGON 88013005476 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym ZASTĘPCA NACZELNIKA 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MATEJCZUK 2.Imiona WOJCIECH 3.Numer PESEL/REGON 90032702997 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym GOSPODARZ 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SPRINGER 2.Imiona SANDRA 3.Numer PESEL/REGON 86061610806 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK I SEKRETARZ Strona 4 z 6 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelewo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Cennik Vidos 95%

660,00 811,80 660,00 811,80 Monitor głośnomówiący Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD Posiada wbudowaną pamięć na rejestr 100 zdjęć Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV) Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi Dotykowy, podświetlany panel sterowania Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną M670B S1 Kolor obudowy:

https://www.pdf-archive.com/2016/11/16/cennik-vidos/

16/11/2016 www.pdf-archive.com

2 binowo golf 94%

Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski 1 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma WICHROWSKA 2.Imiona MARIA BOŻENA 3.Numer PESEL/REGON 60022902825 4.Numer KRS ****** 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KUBIAK 2.Imiona JAN ANTONI 3.Numer PESEL/REGON 49070206051 4.Numer KRS ****** Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu JEDNOOSOBOWE DZIAŁANIA PREZESA ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DOBRZYŃSKI 2.Imiona JAROSŁAW KRZYSZTOF 3.Numer PESEL/REGON 59050300851 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym VICE PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZMYSŁOWSKI 2.Imiona RAFAŁ Strona 3 z 6 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-binowo-golf/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k stowarzyszenie kolbacz 92%

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SOWA 2.Imiona ANDRZEJ ANTONI 3.Numer PESEL/REGON 60071905596 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PRZEWODNICZĄCY Strona 3 z 6 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-stowarzyszenie-kolbacz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 osp czarnowo 92%

RS/120135/4/20150706080607 statutu Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTWO GRYFIŃSKIE Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu REPREZENTACJA ŁĄCZNA PREZESA LUB WICEPREZESA I SKARBNIKA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DZIURZYŃSKI 2.Imiona JERZY 3.Numer PESEL/REGON 61022501113 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ŁUSZCZEWSKI 2.Imiona MIROSŁAW 3.Numer PESEL/REGON 60100411351 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma OLSZEWSKI 2.Imiona DARIUSZ MACIEJ 3.Numer PESEL/REGON 69122703972 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES - NACZELNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BARYŁA Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-osp-czarnowo/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k spichlerz 92%

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PALUS 2.Imiona RADOSŁAW MARCIN 3.Numer PESEL/REGON 74090609735 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KOWALSKI 2.Imiona MARCIN MIECZYSŁAW 3.Numer PESEL/REGON 76021714651 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PALUS 2.Imiona MAŁGORZATA BOGUMIŁA 3.Numer PESEL/REGON 73050300345 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KIEDRZYN 2.Imiona ANETA 3.Numer PESEL/REGON 75013109200 Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-spichlerz/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

1k zootechnik 91%

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 4 1.Nazwisko / Nazwa lub firma NAJDA 2.Imiona LESZEK 3.Numer PESEL/REGON 53010602230 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SROMEK 2.Imiona ANDRZEJ 3.Numer PESEL/REGON 60081202731 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICEPREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma CHUDAK 2.Imiona JACEK 3.Numer PESEL/REGON 71090608559 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KRAWCZYK Strona 3 z 6 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-zootechnik/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci 90%

W przypadku logiki dwuwartościowej ma ono określoną wartość logiczną, czyli jest na nim określona funkcja o wartościach 0 i 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/02/wst-p-do-logiki-i-teorii-mnogo-ci/

02/02/2015 www.pdf-archive.com

wzory 89%

ZAKŁAD ANALIZY I TEORII OSOBLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCENIE L WZÓR CAŁKOWY FOURIERA +∞ L [ f (t )] = ∫ e − st f (t )dt +∞ df f (t ) = ∫ [a(ω ) cos ωt + b(ω ) sin ωt ]dω a (ω ) = π +∞ ∫ f (τ ) cosωτdτ 1 b(ω ) = π −∞ f (t ) +∞ ∫ f (τ ) sin ωτdτ −∞ F [ f (t )] = ∫ e df − j ωt ( = F ( jω ) ) f (t )dt 1 F [ F ( jω )] = 2π ∞ ∫e j ωt F ( j ω ) dω −∞ e −αt , α ∈ C ( = f (t )) − π ≤ θ (ω ) ≤ +π a (ω ) a 2 (ω ) + b 2 (ω ) sin θ (ω ) = − b(ω ) a 2 (ω ) + b 2 (ω ) JeŜeli cos θ (ω ) = −1 i sin θ (ω ) = 0 , to θ (ω ) = π sgn ω dla ω ≠ 0 θ - funkcja nieparzysta na Dθ lub Dθ − {0} s +ω2 s 2 s +ω2 cos ωt , ω ∈ R 2 e −αt ⋅ sin ωt , α ∈ C, ω ∈ R ω (s + α )2 + ω 2 chβt , β ∈ R s s −β2 2 (n) (t )] = s n ⋅ f ( s ) − ∑ s n− k ⋅ f ( k −1) (0+ ) L [ f ' (t )] = s f ( s ) − f (0+ ) , L [ f ' ' (t )] = s 2 f ( s ) − sf (0+ ) − f ' (0+ ) 1 s L ( f (at )) = ⋅ f   , gdy a >

https://www.pdf-archive.com/2016/05/04/wzory/

04/05/2016 www.pdf-archive.com

20.02.16 89%

Dla jakich parametrów p funkcja a(x) = [p − ( 42+7 (2 + 4)3 + 662 − 14 2 jest rosnąca?

https://www.pdf-archive.com/2016/02/20/20-02-16/

20/02/2016 www.pdf-archive.com

Pytania na sprawdzian z Prawoznawstwa 89%

Funkcja stabilizująca i funkcja dynamizująca prawa 35.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/02/pytania-na-sprawdzian-z-prawoznawstwa/

02/01/2020 www.pdf-archive.com

osp zelislawiec 88%

RS/132598/4/20150706080737 statutu Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu UMOWY, AKTY ORAZ PEŁNOMOCNICTWA I DOKUMENTY FINANSOWE PODPISUJĄ W IMIENIU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ PREZES LUB WICEPREZES I SKARBNIK Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KARBOWSKI 2.Imiona PAWEŁ 3.Numer PESEL/REGON 82092309911 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SKARBNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma RUSINEK 2.Imiona TOMASZ 3.Numer PESEL/REGON 75121809298 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym NACZELNIK 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SARNOWSKI 2.Imiona SEBASTIAN 3.Numer PESEL/REGON 77072902033 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym SEKRETARZ Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/osp-zelislawiec/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

3 ziemia staroczarnowska 88%

RS/231985/3/20150706080848 statutu Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona organizacja NIEOZNACZONY Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu Brak wpisów Rubryka 7 - Komitet założycielski Brak wpisów Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór 1.Nazwa organu STAROSTA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu ZARZĄD 2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH, W TYM MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU (W TYM SKARBNIK) DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ADRABIŃSKI 2.Imiona BOGDAN MAREK 3.Numer PESEL/REGON 59121900098 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma KWIATKOWSKI 2.Imiona PIOTR 3.Numer PESEL/REGON 70032902771 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym WICE - PREZES 1.Nazwisko / Nazwa lub firma BARSKI 2.Imiona ANDRZEJ WITOLD 3.Numer PESEL/REGON 55050315790 4.Numer KRS **** Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/3-ziemia-staroczarnowska/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

2 polski zwiazek pol golfowych 87%

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SZYMAŃSKI 2.Imiona JERZY 3.Numer PESEL/REGON 59092103531 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-polski-zwiazek-pol-golfowych/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 86%

Frécheta)) x0 , x0 f + g, c · f , f · g to funkcje oraz g(x) 6= 0, x ∈ D, s¡ ró»nicz- f to funkcja g jest (warunek dostateczny ró»niczkowalno±ci (mocnej, w sensie D ⊂ Rk , f :

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

biol odp 86%

funkcja budulcowa – celuloza, chityna funkcja odżywcza – laktoza, maltoza funkcja zapasowa – skrobia, glikogen funkcja zapasowa – skrobia, glikogen funkcja budulcowa – celuloza, chityna funkcja odżywcza – laktoza, maltoza za prawidłowe uzupełnienie każdej kolumny – 1 p.;

https://www.pdf-archive.com/2014/11/17/biol-odp/

17/11/2014 www.pdf-archive.com

Sztuczna 85%

Wstęp do Sztucznej Inteligencji Sylwia Kaleta Grupa 21 Piątek, 915 Sprawozdanie nr 1 Funkcja nr 7:

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/sztuczna/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

INSTRUKCJA-MT-3030 85%

● 8 kanałów PMR + 69 kanałów LPD ● 38 kodów CTCSS ● Sygnalizacja dźwiękowa Roger Beep ● Sygnalizacja dźwiękowa klawiatury ● Blokada klawiatury ● Zasięg do 10 km na kanałach PMR 446 w zależności od warunków środowiska ● Automatyczny squelch ● Automatyczny monitor 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Automatyczny obwód oszczędzania zasilania VOX (monitoring dziecięcego pokoju) / praca bez użycia rąk Funkcja Dual Watch Regulowana moc nadawania Hi-LO (w paśmie PMR) Skanowanie kanałów Pamięć kanałów/ tonów CTCSS Do wyboru 3 melodie sygnału przywołania Dwukolorowe sygnalizator LED nadawania/odbioru Podświetlany wyświetlacz LCD.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/24/instrukcja-mt-3030/

24/05/2015 www.pdf-archive.com

Radio podtynkowe 85%

Ta tak zwana funkcja wejścia dodatkowego zależy jednak od indywidualnych warunków instalacyjnych w mieszkaniu.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/08/radio-podtynkowe/

08/04/2017 www.pdf-archive.com

1k konwersi 83%

Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ADAMIAK 2.Imiona JANINA 3.Numer PESEL/REGON 56062600126 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym VICEPREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MACIEJEWSKI 2.Imiona JANUSZ 3.Numer PESEL/REGON 65021413837 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym VICEPREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GRYSZKIEWICZ 2.Imiona ARTUR 3.Numer PESEL/REGON 66081508334 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-konwersi/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

2 icg binowo park 82%

JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWUOSOBOWO INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU (ŁĄCZNIE) Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu 1 2 3 1.Nazwisko / Nazwa lub firma PIŃSKI 2.Imiona SŁAWOMIR 3.Numer PESEL/REGON 59100403774 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym PREZES ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma SOTEK 2.Imiona ZDZISŁAW 3.Numer PESEL/REGON 65102505857 4.Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym CZŁONEK ZARZĄDU 1.Nazwisko / Nazwa lub firma ZAWADZKI Strona 3 z 5 Identyfikator wydruku:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-icg-binowo-park/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

Numeryczny System Kontroli Prasy Hydraulicznej(2) 81%

Funkcja korekcji kąta, swoboda w ustawieniu parametrów materiału, zachowanie ustawień w pamięci przy awarii zasilania.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/17/numeryczny-system-kontroli-prasy-hydraulicznej-2/

17/05/2012 www.pdf-archive.com