Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «funkcji»:


Total: 100 results - 0.019 seconds

pytania egzaminacyjne 100%

Omów związek pomiędzy znakiem pochodnej a monotonicznością funkcji.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/10/pytania-egzaminacyjne/

10/05/2012 www.pdf-archive.com

K1 zestawienie 94%

b) wykres funkcji y = 2| log2 x| .

https://www.pdf-archive.com/2013/10/15/k1-zestawienie/

15/10/2013 www.pdf-archive.com

Plan zajęć KrDzFR 2015 16 94%

Definicja funkcji cyklometrycznych.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/10/plan-zaj-krdzfr-2015-16/

10/10/2015 www.pdf-archive.com

matematyka 2009 1 10 94%

a) Wyznaczanie wartości funkcji dla danych argumentów i jej miejsca zerowego.

https://www.pdf-archive.com/2013/06/03/matematyka-2009-1-10/

03/06/2013 www.pdf-archive.com

Schemat punktowania -2016 93%

(0-2) Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f  x   2 x 2  8x  c jest przedział  ,21 .

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/schemat-punktowania-2016/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

58c1441d67653 z 93%

Wyznacz największą wartość tej funkcji.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/58c1441d67653-z/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 92%

Interpretacja geometryczna gradientu funkcji ró»niczkowalnej Niech D ⊂ R2 , (x0 , y 0 ) ∈ Int D, f :

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

20.02.16 92%

Wyznacz dziedzinę funkcji f (x) = √ √ 5−x+ x−3 (2x−3)(4x−5) 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/20/20-02-16/

20/02/2016 www.pdf-archive.com

lab2 91%

2) wstawienie do listy X nowych elementów o wygenerowanych losowo i różnych wartościach składowych kluczowych z zakresu 99 do 99999 (wartość X podana jako argument funkcji);

https://www.pdf-archive.com/2017/11/24/lab2/

24/11/2017 www.pdf-archive.com

16 90%

Wyznacz dziedzinę funkcji 2.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/31/16/

31/01/2016 www.pdf-archive.com

Sztuczna 89%

[-4, 4] Wykres funkcjii w zadanym przedziale function wynik = SylwiaKaleta( x ) %SYLWIAKALETA Summary of this function goes here % Detailed explanation goes here wynik=-0.0001.*(abs(sin(x(:,1)).*sin(x(:,2)).*exp(abs(100sqrt(x(:,1).^(2)+x(:,2).^(2))./pi)))+1).^0.1 end Zadana funkcja zapisana w MatLabie Porównując otrzymany wykres funkcji z wykresem zamieszczonym w pliku „Funkcje Testowe 3D” dochodzimy do wniosku, że funkcja została zapisana poprawnie.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/25/sztuczna/

25/04/2017 www.pdf-archive.com

LaTeX 86%

Wszystkie określenia (funkcji liniowej, formy kwadratowej itd.) wprowadzone w § 4 (z wyjątkiem pojęcia dodatniej określoności) mają sens dla przestrzeni liniowej nad dowolnym ciałem, w tym także nad ciałem liczb zespolonych.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/latex/

25/02/2014 www.pdf-archive.com

Pytania e14 85%

nazwę konta ze znakiem @, czyli 'adres@' cały adres e-mail, czyli 'adres@host.pl' samę nazwę domeny, czyli 'host.pl' samą nazwę konta, czyli 'adres' Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest A.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/11/pytania-e14/

11/01/2017 www.pdf-archive.com

Mathcad-Przewodnik 84%

M,.(kropka),1,:,34 Definiowanie funkcji f ( x) := 3⋅ x Funkcja jednej zmiennej.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/mathcad-przewodnik/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

58c143ff21e3d z 84%

(0-1) Punkt A  ( 2,2) należy do wykresu funkcji f ( x)  (3  2m) x  4 .

https://www.pdf-archive.com/2017/03/13/58c143ff21e3d-z/

13/03/2017 www.pdf-archive.com

pruc termin 2 2015 82%

Zad 1 Przedstaw realizację funkcji na poniższych blokach logicznych typu PAL, zapewniając jak najlepsze właściwości dynamiczne.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/30/pruc-termin-2-2015/

30/06/2015 www.pdf-archive.com

SS Ogr ZADANIA 82%

Narysować wykres funkcji rozkładu prawdopodobieństwa.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-zadania/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

Cwiczenie 4 - Zadania 81%

Następnie, dla każdego z sygnałów wykreślić obwiednię mocy w czasie (dla uzyskania lepszej przejrzystości zamiast funkcji stem można użyć funkcji plot).

https://www.pdf-archive.com/2017/11/20/cwiczenie-4-zadania/

20/11/2017 www.pdf-archive.com

INSTRUKCJA-MT-3030 78%

Zawiera on kilka nowoczesnych funkcji i wobec tego jest definitywnie konieczne przeczytanie instrukcji obsługi przed jego użyciem.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/24/instrukcja-mt-3030/

24/05/2015 www.pdf-archive.com

SS Ogr Przyklady z wykladow 77%

x ≤3 0,8 p1+ p2+ p3 x>3 1 p1+ p2+ p3+p4 b) Obliczyć następujące prawdopodobieństwa dwoma sposobami, korzystając z obu funkcji.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-przyklady-z-wykladow/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

numeryczne 1pdf 76%

Zad 3 Przy pomocy wbudowanej funkcji quad obliczyć całkę ∫(1,2) sin(x)+x z dokładnością do 3 miejsca po przecinku.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/06/numeryczne-1pdf/

06/06/2017 www.pdf-archive.com

Raport- Mazur.Golubiewski 75%

Wiele ważnych funkcji lasu nie ma rynków, a z tego wynika, że nie mają one wartości gospodarczej, uzasadniając zastosowanie gruntów leśnych na inne cele.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/29/raport-mazur-golubiewski/

29/05/2016 www.pdf-archive.com