Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «furkan»:


Total: 6 results - 0.013 seconds

Cimer 770 100%

* ilgili Farih llge Emniyel Mtrdtirlitgii Otivenlik Biiro Amirligi 76l4j kod no,lu ....21nln0rc g|,nn Furkan Egitim ye Hizmet Vakfi lstanbul temsilciliginin .l l.2016 tarihli mihacaar dilekgeleriyre arakah olarak idaremiz Hahcrlar caddeJNo;zlg pariMsranbul adlesinde faaliyet gosteren Renk Dugtti Salonunda, 13;00_17:00 saarteri arasrnaa etpaOan I-<UITUJ.].siTli $alTrn diizenleyeoegi Islam,da testimiyet kawamr tonuiu tonfe*r,sta afaUt, olaraK, rarfn Kaymakamtrlr'nrn 26.11.2016 tarib ve 72453040_318l5 2016.Ds.20fi237 sayl1r yazrsr ile yasaklandrgr, kolferansrn duzenrenec€gi Renk Di]fiin salonu yetkirisi Nulay PINARER ve kendini Furkan Eiitim ve Hizmer- vakfinln yi."i,"lJ-",ur"* beyan edea_ Abddlah ULKER isimli qahslara- Alparslan KUyTUL isimli ga.hsn diiz€ntedigi Istam,da Teslimiyet konulu kouferansn intemet onammda kargn gdruglit gruplann yapmrg olduklarl tcLtid igerikli payla$rmlar ile alaka| bir olumsuzluk aog"iil"*giinidruieret<

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/cimer-770/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

2017 85%

90 - 94 19.5.2017 - 15:00 Erkekler, 50m Serbest/Freestyle PROFiLO IRON MASTERS DAYANIKLILIK YARIŞI 23.98 23.95 25.24 25.57 23.99 24.69 29.71 30.52 33.02 35.35 37.82 54.60 1:08.50 1:19.00 FURKAN KAVUNCU Can INCE Aytaç GÜRBÜZ Osman ZENGIN Serkan ATASAY Ahmet NAKKAS EMRE TURAN Ali CAMAT Atila ÇAGLAR Tuncay SENYÜZ Behçet KURTIÇ Mehmet Bedrettin ARISOY Mehmet Bedrettin ARISOY Nejat NAKKAŞ (E.İ.D.) KYAKA Açık Results Finals 23.5.2009 17.5.2015 19.5.2017 22.2.2014 19.5.2017 17.5.2015 9.6.2013 20.5.2016 19.5.2017 20.5.2016 19.5.2017 22.2.2014 20.5.2016 18.5.2015 MUĞLA / MARMARİS MUĞLA / MARMARİS İstanbul MUĞLA / MARMARİS MUĞLA / MARMARİS MARMARİS MUGLA / MARMARIS MUĞLA / MARMARİS MUGLA / MARMARIS MUĞLA / MARMARİS İSTANBUL MUGLA / MARMARIS Marmaris Points:

https://www.pdf-archive.com/2018/03/22/2017/

22/03/2018 www.pdf-archive.com

EVS SEÇİM SONUÇ 67%

Ad- Soyad Ülke Gidilecek Ay 1 AHMET CAN ÖZDEMİR PORTEKİZ Şubat 2 AHMET DİBIÇ PORTEKİZ Şubat 3 AHMET KAYA İTALYA Şubat 4 Ahmet Oğuz PORTEKİZ Mart 5 Ahu Tokmak PORTEKİZ Mart 6 Alev Urtimur PORTEKİZ Mart 7 ALPTUĞ BERK KADIOĞLU PORTEKİZ Şubat 8 AYBÜKE BABAGİL PORTEKİZ Şubat 9 Aygül Yangöz PORTEKİZ Mart 10 AYŞE DURAKAN PORTEKİZ Şubat 11 Aytaş Bıyıklı PORTEKİZ Mart 12 Bahar Demirayak PORTEKİZ Mart 13 Berkan Özkan PORTEKİZ Mart 14 Burak Alicioğlu PORTEKİZ Mart 15 BURCU METİN MALTA Şubat 16 Burcu Şahin PORTEKİZ Mart 17 BÜŞRA ÇETİN MALTA Şubat 18 BÜŞRA TÜKENMEZ FİNLANDİYA Şubat 19 Büşra Yorulmaz PORTEKİZ Mart 20 CANER ARAR PORTEKİZ Şubat 21 Cennet Özgür PORTEKİZ Mart 22 Ceren Yayan İTALYA Mart 23 Cihat Emre Tüzen FİNLANDİYA Mart 24 Çağlar Bastaban POLONYA Mart 25 Dilara Delioğlu POLONYA Nisan 26 Emirhan Kızıloğlu POLONYA Mart 27 Emre İmat PORTEKİZ Nisan 28 Enes Yılmaz POLONYA Nisan 29 Erkan Akçelik PORTEKİZ Nisan 30 Esma Ebrar POLONYA Nisan 31 Esra Rüveyda Bilgin PORTEKİZ Nisan 32 ESRA YEŞİL FİNLANDİYA Şubat 33 Faruk Can PORTEKİZ Nisan 34 Fatime Tekin PORTEKİZ Nisan 35 Fatma Polat İTALYA Nisan 36 Furkan Gürsoy MALTA Haziran Seçilemeyenler için www.youthinthere.com öneriyoruz.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/07/evs-se-m-sonu/

07/11/2016 www.pdf-archive.com

SONZİYA15 57%

lüğü” Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel okulumuzu ziyaret etti Özkan GEDİK 34 -35 36-37 38-39 Öğrencilerimiz “Ebru Sanatı “ “Çocuk/su “- Şiir Yorgunluk Attı Yasemin PUTGÜL Tahir AKAY 42-43 45 46-47 “Mehmet Akif” “Yeşil Özlemi”– Şiir “Yusuf Has Hacip” Niyazi DÖNMEZ Tarık AFŞAR Semih AKÇA 40-41 “Yusuf Ziya Öner Fen Lisesinde Öğretmen Olmak “ Muzaffer DEMİRCİ Okul Müdür 48-49 “Aynandaki Resim”-Şiir -Cemile Hilal ÇOLAK “Yarına Doğru”Şiir, Furkan VURAL Müdür Baş Yardımcısı 50 “Geçmişten 51 “Atatürk’ün Günümüze Kadın” Antalya’ya Gelişi” İbrahim Uyan Süleyman Hatipoğlu 52 Teknoloji Burakcan Kazım YEŞİL Turhan YAROĞLU Tarih Öğretmeni 54-57 “Küçük Canlı Farkındalığı” Akın ACAR 63-64 53 “Seslerdeki Huzur” Damla KAŞ “Yaşar Kemal” Esin BAŞARAN 58 “Çağın Ötesinde Bir 60-61 62 “Çanakkale Zaferi 100.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/09/sonz-ya15/

09/06/2015 www.pdf-archive.com

kuran 55%

Abese Adiyat Ahkaf Ahzab A'la Alak Al-i İmran Ankebut A'raf Asr Bakara Beled Beyyine Büruc Casiye Cinn Cum'a Duha Duhan En'am Enbiya Enfal Fatiha Fatır Fecr Felak Fetih Fil Furkan Fussilet Gaşiye Hacc Hadid Hakka Haşr Hicr Hucurat Hud 584 599 501 417 591 597 49 395 150 601 1 593 598 589 498 571 552 595 495 127 321 176 1 433 592 604 510 601 358 476 591 331 536 565 544 261 514 220 Hümeze 601 İbrahim 254 İhlas 604 İnfitar 586 İnsan 577 İnşikak 588 İnşirah 596 İsra 281 Kadr 598 Kaf 517 Kafirun 603 Kalem 563 Kamer 527 Kari'a 600 Kasas 384 Kehf 292 Kevser 602 Kıyame 576 Kureyş 602 Leyl 595 Lokman 410 Maide 105 Ma'un 602 Me'aric 567 Meryem 304 Mücadele 541 Müddessir 574 Muhammed 506 Mülk 561 Mü'min 466 Mü'minun 341 Mümtehine 548 Münafikun 553 Mürselat 579 Mutaffifin 587 Müzzemmil 573 Nahl 268 Nas 604 Nasr Nazi'at Nebe' Necm Neml Nisa Nuh Nur Ra'd Rahman Rum Sad Saff Saffat Sebe' Secde Şems Şu'ara Şura Ta-Ha Tahrim Talak Tarık Tebbet Teğabün Tekasür Tekvir Tevbe Tin Tur Vakı'a Yasin Yunus Yusuf Zariyat Zilzal Zuhruf Zümer 603 582 581 525 376 76 569 349 248 530 403 452 550 445 427 414 594 366 482 311 559 557 590 603 555 600 585 186 596 522 533 439 207 234 519 599 488 457 ‫‪2‬‬ ‫ّ ٌ‬ ‫ُ َ َْ‬ ‫ورةُ الف ِ‬ ‫اتَةِ َم ِك َّية‬ ‫س‬ ‫ّٰ َّ ْ‬ ‫ْ‬ ‫ح ٰمن َّ‬ ‫الرح۪ي ِم‪1‬‬ ‫بِســــــــ ِماللِالر ِ‬ ‫ل ْم ُد ِ ّٰلِ َر ّب الْ َعالَم َ‬ ‫۪نيۙ ‪ 2‬ا َ َّلر ْحنٰ‬ ‫اَ ْ َ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ‬ ‫َ ْ ّ‬ ‫َّ‬ ‫۪ين ‪4‬‬ ‫الرح۪ي ِمۙ ‪ 3‬مال ِِك يــو ِم ادل ِۜ‬ ‫ــد َواِيَّ َ‬ ‫ا ِيَّ َ‬ ‫اك ن َ ْس َ‬ ‫ــتع ُ‬ ‫اك َن ْع ُب ُ‬ ‫۪نيۜ ‪5‬‬ ‫ّ َ َ ْ‬ ‫ْ َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ا ِه ِدنا‬ ‫الــراط المســتق۪يمۙ ‪6‬‬ ‫ِ‬ ‫َ َ‬ ‫ت َعلَيْه ْمۙ َغيْ‬ ‫۪ين اَنْ َع ْم َ‬ ‫اط َّال َ‬ ‫ص‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ ْ ْ َ َ َّ ٓ‬ ‫َْ ْ ُ‬ ‫الض ّال َ‬ ‫۪ني ‪7‬‬ ‫وب علي ِهم ول‬ ‫ض‬ ‫المغ‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ُْ ٰ‬ ‫َ‬ ‫ات‬ ‫و ِه سبع اي ٍ‬ ‫‪1‬‬ ‫ُ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ٌ‬ ‫سورة القرة ِ مدنِية‬ ‫ّٰ‬ ‫الر ْح ٰمن َّ‬ ‫اللِ َّ‬ ‫الرح۪ي ِم‬ ‫ب ِ ْســـــــــــــــــ ِم‬ ‫ِ‬ ‫ٓٓ ٰ َ ْ َ ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫اب ل َريْ َ ۛ‬ ‫ب ۚف۪ي ِۛهۚ ه ًدى‬ ‫ ‬ ‫الم ۚ‪ 1‬ذل ِك ال ِ‬ ‫ْ ُ َّ َ ۙ َ َّ َ ُ ْ ُ َ‬ ‫ــون بالْ َغيْ‬ ‫ب‬ ‫ل ِلمتق۪ــن ‪ 2‬ال۪ين يؤمِن‬ ‫ِ ِ‬ ‫ْ ُ ْ ُ َ‬ ‫َُ ُ َ‬ ‫ون َّ ٰ َ‬ ‫ويق۪يم‬ ‫الصلوة َوم َِّما َر َزق َناه ْم ُينفِقونۙ‪3‬‬ ‫ُْ َ‬ ‫َ َّ َ ْ َ‬ ‫ُْ َ َ َ‬ ‫۪ين يُؤم ُِنون ب ِ ٓم َا ان ِزل ا ِلْك َو ٓمَا ان ِزل‬ ‫وال‬ ‫ْ َ ْ َ َ ْ ٰ َ ِ ُ ْ ُ ُ َۜ ُ ٓ ٰ َ‬ ‫ون ‪ 4‬ا۬ولئ ِك‬ ‫مِن قبل ِكۚ وبِالخِرة هم يوق ِن‬ ‫ُ ٰٓ َ ُ ْ ْ َ‬ ‫َٰ ُ‬ ‫ع ه ًدى م ِْن َر ّب ِ ِه ْم َوا۬ولئ ِك ه ُم ال ُمفل ُِحون‪5‬‬ ‫َ ُ َ ًٰ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ه مِائ َتا ِن َو ِس ٌّت َوث َمانون ايَة‬ ‫وِ‬ ‫‪2‬‬ ‫ُ َ ْ َ‬ ‫ورةُ الَق َرة ِ‬ ‫س‬ ‫َّ َّ َ َ‬ ‫اء َعلَيْه ْم َءاَن ْ َذ ْر َت ُه ْم ا َ ْم ل َ ْم ُتنْ ِذ ْر ُهمْ‬ ‫ك َف ُروا َس َٓو ٌ‬ ‫ا ِن ال۪ين‬ ‫ِ‬ ‫َ َ َ ّٰ ُ َ ٰ ُ ُ ْ َ َ ٰ َ ْ ْ َ َ ٰٓ‬ ‫َ ُْ ُ َ‬ ‫ليؤمِنون ‪ 6‬ختم الل ع قلوب ِ ِهم وع سمعِ ِه ۜم وع‬ ‫َ ْ َ ْ َ َ ٌۘ َ َ ُ ْ َ َ‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫َ‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫ٌ‬ ‫ابصارِهِم غِشاوة ولهم عذاب عظ۪يم ۟ ‪ 7‬ومِن انل ِ‬ ‫اس‬ ‫َ ْ َ ُ ُ ٰ َ َّ ّٰ َ ْ َ ْ ِ ْ ٰ َ َ ُ ْ ُ ْ‬ ‫َ‬ ‫۪ني ‪8‬‬ ‫خ ِر وماهم بِمؤ ِمن ۢ‬ ‫من يقول امنا بِاللِ وبِاليوم ال ِ‬ ‫ُ َ ُ َ ّٰ َ َ َّ َ ٰ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ‬ ‫ون ا َّ ِٓل اَنْ ُف َس ُهمْ‬ ‫يادِعون الل وال۪ين امنواۚ وما يدع‬ ‫َ َ َْ ُُ َ‬ ‫ُ ُ ْ َ َ ٌ َ َ َ ُ ُ ّٰ ُ َ َ ً‬ ‫ۜ‬ ‫وما يشعرون ‪۪ 9‬يف قلوب ِ ِهم مرضۙ فزادهم الل مرضاۚ‬ ‫َ َ َ‬ ‫َ َ ُ ْ َ َ ٌ َ ٌۙ َ َ ُ َ ْ ُ َ‬ ‫۪يل ل َ ُهمْ‬ ‫ولهم عذاب ال۪يم بِما كانوا يك ِذبون ‪ 10‬واِذا ق‬ ‫َ ُْ‬ ‫ْ َ ْ َ ُٓ َّ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ‬ ‫ُ‬ ‫ون ‪ 11‬ا َ َٓل ا َِّن ُهمْ‬ ‫سدوا ِف الر ِضۙقالوا ا ِنما نن مصلِح‬ ‫لتف ِ‬ ‫َ َ َ‬ ‫ُ ُ ُْ ْ ُ َ َ ٰ ْ َ َ ْ ُ ُ َ‬ ‫۪يل ل َ ُهمْ‬ ‫كن ل يشعرون ‪ 12‬واِذا ق‬ ‫هم المف ِ‬ ‫سدون ول ِ‬ ‫اٰم ُِنوا َك ٓم َا ا ٰ َم َن انلَّ ُ‬ ‫اس قَالُٓوا اَن ُ ْؤم ُِن َك َٓما ا ٰ َم َن ُّ‬ ‫اءۜ ا َ َٓل ا َِّن ُهمْ‬ ‫الس َف َٓه ُ‬ ‫ُ ُ ُّ َ َٓ ُ َ ٰ ْ َ َ ْ َ ُ َ‬ ‫ون ‪َ 13‬وا ِ َذا لَ ُقوا َّال۪ينَ‬ ‫كن ل يعلم‬ ‫هم السفهاء ول ِ‬ ‫ٰ َ ُ َ ُٓ ٰ َ َّ َ َ َ َ ْ ٰ َ‬ ‫ْۙ َ ُٓ َّ َ َ ُ‬ ‫كمْۙ‬ ‫َ‬ ‫امنوا قالوا امناۚ واِذا خلوا ا ِل شياط۪ين ِ ِهم قالوا ا ِنا مع‬ ‫َ ّٰ ُ َ ْ َ ْ ُ‬ ‫َّ َ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ ُ َ‬ ‫ئ به ْم َو َي ُم ُّد ُهمْ‬ ‫ا ِنما نن مسته ِز ۫ؤن ‪ 14‬الل يسته ِز ِ ِ‬ ‫ُ ٓ ٰ َ َّ َ ْ َ َ ُ َّ َ َ َ‬ ‫َُْ ْ َ َُْ َ‬ ‫۪يف طغيان ِ ِهم يعمهون ‪ 15‬او۬ لئِك ال۪ين اشتوا ا لة‬ ‫ُْ ٰ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫بِالهدىۖ فما ربِحت ِتارتهم وما كانوا مهتد۪ين ‪16‬‬ ‫مَثَلُهُم ْ‬ ‫َ ُْ ْ َ ُ‬ ‫ا‬ ‫ل ْز ُء ال َّول‬ ‫‪3‬‬ ‫َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َّ‬ ‫ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ َّ ٓ َ َٓ َ ْ‬ ‫ت َما َح ْو َ ُل َذ َهبَ‬ ‫مثلهم كمث ِل الِى استوقد ناراۚ فلما اضاء‬ ‫ُ ٌّ ُ ْ‬ ‫ْ ََََ ُ ْ ُُ َ َ ُْ ُ َ‬ ‫ّٰ ُ ُ‬ ‫كمٌ‬ ‫صون ‪ 17‬صم ب‬ ‫ات ليب ِ‬ ‫الل بِنورِهِم وتركهم ۪يف ظلم ٍ‬ ‫ُ ٌْ َُ ْ َ َْ ُ َ‬ ‫الس َٓماءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتٌ‬ ‫ونۙ‪ 18‬ا َ ْو َك َص ّيب م َِن َّ‬ ‫جع‬ ‫عم فهم لير ِ‬ ‫ِ ٍ‬ ‫َ َ ْ ٌ ٌََْ ََُْ َ َ َ َُ ْ ٓ َٰ‬ ‫َّ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ورعد وبرقۚ يعلون اصابِعهم ۪يف اذان ِ ِهم مِن الصواع ِِق‬ ‫َ َ َ ْ َ ْ َ ّٰ ُ ُ ٌ ْ َ‬ ‫َ َ َ ُ َْ ْ ُ َ ْ َ ُ‬ ‫حذر المو ِ ۜ‬ ‫ت والل م۪يط بِالكاف ِ۪رين ‪ 19‬يكاد البق يطف‬ ‫ار ُه ْۜم ُك َّل َمٓا ا َ َ ٓ‬ ‫اَب ْ َ‬ ‫اء ل َ ُه ْم َم َش ْوا ف۪يهِۙ َوا ِ َذٓا اَظْلَ َم َعلَيْهمْ‬ ‫ص َ‬ ‫ض َ‬ ‫ِ‬ ‫َ ُ َ َ ْ َٓ َ ّٰ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ‬ ‫ْ َّ ّٰ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫اللَ‬ ‫قاموۜا ولو شاء الل لهب بِسمعِ ِهم وابصارِه ِۜم ا ِن‬ ‫َٓ َ ُّ َ َّ ُ ْ ُ ُ َ َّ ُ ُ َّ‬ ‫َٰ ُّ َْ َ‬ ‫ٌ‬ ‫شٔ قد۪ير ۟‪ 20‬ياايها انلاس اعبدوا ربكم ال۪ى‬ ‫ع ك ِل ٍ‬ ‫َ َّ‬ ‫َ َ َ ُ ْ َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ َّ ُ َۙ‬ ‫خلقكم وال۪ين مِن قبلِكم لعلكم تتقون ‪ 21‬ال۪ى‬ ‫َ َ َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َ ً َ َّ َٓ َ َٓ ً َ َ ْ َ َ‬ ‫َّ‬ ‫ٓ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫جعل لكم الرض ف ِراشا والسماء بِناءۖوانزل مِن السماءِ‬ ‫َٓ ً َ َ ْ‬ ‫ْ ً َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ّٰ َ ْ َ ً‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ات رِزقا لك ۚم ف تعلوا ِلِ اندادا‬ ‫ماء فاخرج بِه۪ مِن اثلمر ِ‬ ‫َّ َ َّ ْ َ َ ٰ َ ْ َ‬ ‫ََُْ ْ َ ْ َُ َ‬ ‫َِْ ُْ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ب مِما نزلا ع عب ِدنا‬ ‫وانتم تعلمون ‪ 22‬وان كنتم ۪يف ري ٍ‬ ‫ّٰ‬ ‫َ ْ ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ُ ُ َ َٓ َ ُ ْ ْ ُ‬ ‫ون اللِ‬ ‫فاتوا بِسور ٍة مِن مِثل ِ ۖه۪ وادعوا شهداء مِن د ِ‬ ‫َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ‬ ‫ْ ُْ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ْ‬ ‫ا ِن كنتم صادِق۪ني ‪ 23‬فا ِن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا‬ ‫َّ َ َّ َ ُ ُ َ َّ ُ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ْ ْ َ‬ ‫َ‬ ‫انلار ال ۪ىت وقودها انلاس وال ِجارةۚ اعِدت ل ِلكاف ِ۪رين ‪24‬‬

https://www.pdf-archive.com/2017/03/18/kuran/

18/03/2017 www.pdf-archive.com

Derby Stadionzeitung 48%

0 26 41-2 87 07 · Fax 2 73 56 www.fliesenmuench.de 3 4 5 A U Sturm Tor Abwehr Mittelfeld Alex Gorr Aldin Sukic Maximilian Ahrens Michel Wagneder Philipp Hürtgen Edis Alioglu Adnan Gerguri Dominik Albrecht Tobias Gemein Michael Schumacher Jan Leiendecker Belmin Muric Julian Hilberath Jan Rieder Sam Schüring Furkan Kalin Alexander Dick Zekirja Bajcinca Haris Modronja B S P IE L C L U B LL S P IE L C L R 1.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/01/derby-stadionzeitung/

01/04/2017 www.pdf-archive.com