Search


PDF Archive search engine
Last database update: 23 January at 19:03 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gammal»:


Total: 7 results - 0.011 seconds

Intervjuer matautomat 100%

● Hur gammal är du?

https://www.pdf-archive.com/2018/01/16/intervjuer-matautomat/

16/01/2018 www.pdf-archive.com

pralin-barbro 79%

En annan var när Barbro Svensson 48 år gammal blev arbetslös för första gången.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/08/pralin-barbro-1/

08/09/2011 www.pdf-archive.com

gardentherapy 78%

Förälskad i Trädgården gör dig glad och lycklig En stunds trädgårdspyssel gör underverk för själen – vilket egentligen är en gammal kunskap.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/06/gardentherapy/

06/05/2011 www.pdf-archive.com

ISILIFE rekryterar Linn Olsson 69%

- Jag vet att jag är duktig på det här, jag har växt upp i den här världen, jag har bara otåligt fått vänta på att bli gammal nog för att visa det, säger Linn med glimten i ögat.

https://www.pdf-archive.com/2016/08/01/isilife-rekryterar-linn-olsson/

01/08/2016 www.pdf-archive.com

Swedish Top 88 Vocabularies 66%

All Rights Reserved www.pinhok.com 1 - 25 I jag you (singular) du he han she hon it den/det we vi you (plural) ni they de/dem what vad who vem where var why varför how hur which vilken when när then sedan if om really verkligen but men because eftersom not inte this det här that det all alla or eller www.pinhok.com 26 - 50 and och to know att veta to think att tänka to come att komma to put att lägga to take att ta to find att hitta to listen att lyssna to work att arbeta to talk att prata to give (somebody something) att ge to like att tycka om to help att hjälpa to love att älska to call att ringa to wait att vänta 0 noll 1 ett/en 2 två 3 tre 4 fyra 5 fem 6 sex 7 sju 8 åtta www.pinhok.com 51 - 75 9 nio 10 tio 11 elva 12 tolv 13 tretton 14 fjorton 15 femton 16 sexton 17 sjutton 18 arton 19 nitton 20 tjugo new ny old (not new) gammal few få many många wrong fel correct rätt bad ond good god happy glad short (length) kort long lång small liten big stor www.pinhok.com

https://www.pdf-archive.com/2017/08/06/swedish-top-88-vocabularies/

06/08/2017 www.pdf-archive.com

Månadens-varelse-januari 46%

Oleg Volkov är nu 60 år gammal.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/08/m-nadens-varelse-januari/

08/02/2018 www.pdf-archive.com