Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gasilske»:


Total: 2 results - 0.007 seconds

Pristopna-izjava-PGD-Litija (1) 100%

— — — — — da prostovoljno pristopam v PGD kot član-ica, da se zavezujem spoštovati statut PGD in gasilskih zvez, v katere je PGD vključeno in drugih splošnih aktov PGD , da se zavezujem plačevati članarino, da bom pri opravljanju gasilske dejavnosti spoštoval-a vse veljavne predpise, ki urejajo to področje, se udeleževal-a izobraževanj in skrbel-a za ugled gasilske organizacije v državi in nesebično pomagal-a pri izvajanju gasilskih aktivnosti, ki jih bo organiziralo PGD da sem seznanjen-a s Kodeksom etike slovenskega prostovoljnega gasilstva Strinjam se, da PGD uporablja moje osebne podatke v evidenci članstva in za potrebe zvez, v katere je včlanjena ali jih je ustanovila.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/31/pristopna-izjava-pgd-litija-1/

31/03/2017 www.pdf-archive.com

PRAVILNIK PITBIKE SLO 2014 41%

športnega pravilnika)  vodjo novinarskega središča  vodjo zdravniške sluţbe  vodjo gasilske sluţbe Sluţbeni zdravnik na dirki mora morebitne poškodbe vpisati v zdravniški karton voznika.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/28/pravilnik-pitbike-slo-2014/

28/02/2014 www.pdf-archive.com