Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 December at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gdzie»:


Total: 300 results - 0.032 seconds

WEL Analiza Matematyczna II 100%

Całka krzywoliniowa niezorientowana z pola skalarnego ciągłego  , po łuku gładkim L o opisie parametrycznym r  r (t ) dla t  [ ,  ] całka krzywoliniowa po tym łuku wyraża się wzorem    (r )dl    (r (t ))  r (t ) dt gdzie:

https://www.pdf-archive.com/2015/03/22/wel-analiza-matematyczna-ii/

22/03/2015 www.pdf-archive.com

zbior zadan AMII 2014 96%

a) ZZ Z (x2 + y 2 + z 2 ) dxdydz, gdzie V = {(x, y, z) ∈ R3 :

https://www.pdf-archive.com/2014/06/07/zbior-zadan-amii-2014/

07/06/2014 www.pdf-archive.com

alg2010 92%

√ √ 3 3 E) zbiór liczb rzeczywistych postaci x + y 2 + z 4, gdzie x, y, z ∈ Q 7.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/04/alg2010/

04/02/2015 www.pdf-archive.com

xii 2013 92%

kamping w niewielkiej miejscowości Faido w Szwajcarii, położony w samym sercu Alp Szwajcarskich, gdzie słychać było szum pobliskich licznych wodospadów i strumieni górskich czy kamping nad górskim Jeziorem Idro położonym na malowniczej trasie od pięknego Jeziora Garda do przełęczy Stelvio.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/10/xii-2013/

10/03/2014 www.pdf-archive.com

Wzory 92%

E dt Maksymalne warto´sci pola elektrycznego promieniowane przez prady ˛ róz˙ nicowe moz˙ na wyznaczy´c korzystajac ˛ z zalez˙ no´sci dla małej anteny p˛etlowej, zatem Emax = 1.316 · 10−14 f 2 SID , r gdzie r jest odległo´scia˛ punktu obserwacji od z´ ródła promieniowania, f to cz˛estotliwo´sc´ , natomiast S i ID to, odpowiednio, powierzchnia p˛etli obwodu i amplituda pradu.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/15/wzory-4/

15/06/2015 www.pdf-archive.com

SS Ogr WZORY 91%

E(X) = np gdzie q = 1 – p D2(X) = npq Wariancja SS Ogr I stop.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/ss-ogr-wzory/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

DLA AKTYWNYCH 90%

Zwiedzimy najważniejsze miejsca i poczujemy ducha bałkaoskiej zabawy w kultowym, chod skrywanym od turystów lokalu „Kino Bosna”, gdzie przy akompaniamencie tradycyjnej orkiestry, mieszkaocy potrafią śpiewad i taoczyd do wczesnych godzin porannych.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/06/dla-aktywnych/

06/07/2015 www.pdf-archive.com

Dokumentacja1.2 87%

CA Samorząd Studencki - dla każdego klucza studenta 𝑦𝑖 CA generuje 𝑎𝑖 = 𝑦𝑖𝑟1 , gdzie r1 = PRNG(A, s1), A - identyfikator kursu A, s1 to klucz prywatny CA, a PRNG to generator liczb pseudolosowych.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/17/dokumentacja1-2/

17/12/2014 www.pdf-archive.com

Instrukcja krok po kroku 85%

Po tej operacji wracamy na zakładkę nr 1 i odpalamy sylph bota (jak poniżej) 9 Po wykonaniu tych czynności przechodzimy na grę (osobiście włączam full scren) gdzie naszą postacią udajemy się na Wyspy duszy mścicieli ( zajmujemy miejsce na piętrze gdzie znajduja się dusze które nas interesują i które wybraliśmy w programie) najlepiej wybrać miejsce gdzie nie kreca się inni gracze i jest sporo dusz.

https://www.pdf-archive.com/2014/10/08/instrukcja-krok-po-kroku/

08/10/2014 www.pdf-archive.com

deklinacja1 85%

-nut -ni -nat Inessivus I Gdzie?

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/deklinacja1/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

Case Study Solidstudio 85%

strategia Jako, że usługi software developmentowe są na rynkach zachodnich wysoko konkurencyjne (cały świat konkuruje o projekty z nimi), podstawą jest odpowiednia strategia, czyli wybór konkretnych branż, wyróżników i specjalizacji gdzie Solidstudio ma największe przewagi.

https://www.pdf-archive.com/2019/06/18/case-study-solidstudio/

18/06/2019 www.pdf-archive.com

deklinacja2 85%

-nut -ni -nat Inessivus I Gdzie?

https://www.pdf-archive.com/2016/12/26/deklinacja2/

26/12/2016 www.pdf-archive.com

Metody prob 1 85%

K.Lubnauer Czêœã 1 Powtórzenie, prawdopodobieñstwo Teoria Podstawowy pojêciem probabilistycznym ( zwi¹zanym z teori¹ prawdopodobieñstwa) jest przestrzeñ probabilistyczna czyli trójka , F, P  gdzie  przestrzeñ zdarzeñ elementarnych czyli pewien zbiór, F jest  -ciaùem podzbiorów  , zaœ P miar¹ unormowan¹ na F czyli prawdopodobieñstwem.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-1/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Tygodnik Nr 1 83%

Gdzie ja się znalazłem?

https://www.pdf-archive.com/2015/03/26/tygodnik-nr-1/

26/03/2015 www.pdf-archive.com

wyk-RRC3-5,6 82%

Je»eli f jest 0 0 punkcie (x , y ), to dla dowolnego (h1 , h2 ) ∈ K((0, 0), r) zachodzi Niech f (x0 + h1 , y 0 + h2 ) − f (x0 , y 0 ) = fx0 (x0 , y 0 )h1 + fy0 (x0 , y 0 )h2 + ε1 (h1 , h2 )h1 + ε2 (h1 , h2 )h2 gdzie 0 ε1 , ε2 :

https://www.pdf-archive.com/2016/11/02/wyk-rrc3-5-6/

02/11/2016 www.pdf-archive.com

statut wprowadzono zmiany 11 06 2015r 82%

zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/08/statut-wprowadzono-zmiany-11-06-2015r/

08/07/2016 www.pdf-archive.com

Skrypt LSPD 82%

[Tutaj jest możliwość wpisania tego co się chce] Gdzie się znajdujesz?

https://www.pdf-archive.com/2017/06/11/skrypt-lspd/

11/06/2017 www.pdf-archive.com

deklinacja3 82%

-nut -ni -nat Inessivus I Gdzie?

https://www.pdf-archive.com/2016/12/27/deklinacja3/

27/12/2016 www.pdf-archive.com

Metody prob 2 81%

X    a F (v) dla dowolnego A   R  mamy X 1  A  F , gdzie  R   -ciaùo zbiorów borelowskich na R.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/24/metody-prob-2/

24/05/2017 www.pdf-archive.com

Pływanie próba oceny Radom 2010 81%

Za przykład niech posłuży fakt zorganizowania zawodów (w maju 2010r.) w ratownictwie WOPR o puchar (honorowego) Prezesa radomskiego WOPR pana Zdzisława Radulskiego gdzie sam zainteresowany nie wyraził zgody na taką formę a pomimo to zawody zostały zgłoszone i formalnie się odbyły.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/01/p-ywanie-pr-ba-oceny-radom-2010/

01/12/2016 www.pdf-archive.com

ziemia międzyrzecka szkice - fragmenty 81%

Główne uroczystości powitalne odbyły się przy Bramie Frankfurckiej, gdzie pastor Berndt wygłosił mowę powitalną.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/ziemia-mi-dzyrzecka-szkice-fragmenty/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

123 81%

1 lub d2y + ω2 y = 0 2 dt gdzie ω= k m (2) gdzie:

https://www.pdf-archive.com/2011/05/10/123/

10/05/2011 www.pdf-archive.com

pismo stojaki rowerowe kopia 80%

Z tego względu często decyduje się robić zakupy w konkurencyjnym sklepie, gdzie mogę bezpiecznie zostawić swój jednoślad przypinając go do solidnego stojaka rowerowego.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/18/pismo-stojaki-rowerowe-kopia/

18/12/2015 www.pdf-archive.com

Konkurs wersja ostatnia 80%

Napisz gdzie zostało zrobione zdjęcie.

https://www.pdf-archive.com/2018/09/27/konkurswersjaostatnia/

27/09/2018 www.pdf-archive.com

ucja i Artur całe 80%

Rzuciła się na miękkie łoże, znalazła gdzieś w torbie słuchawki i...zasnęła.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/13/ucja-i-artur-ca-e/

13/01/2014 www.pdf-archive.com