Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 March at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gegevens»:


Total: 70 results - 0.019 seconds

DekkenDerPaints Algemene voorwaarden 100%

8.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en DekkenDerPaints (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is DekkenDerPaints niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van DekkenDerPaints.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/18/dekkenderpaints-algemene-voorwaarden/

18/01/2016 www.pdf-archive.com

Sleepwet 95%

Om die stelling nader te onderbouwen zal ik eerst een korte uiteenzetting geven van een aantal van de meest ingrijpende onderdelen van de WIV2017, namelijk de hackbevoegdheid, het sleepnet, en de uitwisseling van de daarmee vergaarde gegevens met het buitenland.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/21/sleepwet/

21/03/2018 www.pdf-archive.com

Reglement concours FB DF NL april 2013 94%

De winnaar verneemt op dezelfde wijze eveneens de praktische gegevens omtrent het verkrijgen van zijn prijs.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/28/reglement-concours-fb-df-nl-april-2013/

28/03/2013 www.pdf-archive.com

YMB + Toelichting (versie 1) 91%

hierin staan je eigen bankrekening, Studielink en gegevens.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/17/ymb-toelichting-versie-1/

17/12/2015 www.pdf-archive.com

Chair Giveaway algemene voorwaarden 89%

De winnaar zal worden gecontacteerd door The Chair om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/12/chair-giveaway-algemene-voorwaarden/

12/12/2016 www.pdf-archive.com

AHW+20+01+01+06+Sollicitatieformulier 83%

Je verstrekte gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld.

https://www.pdf-archive.com/2013/05/17/ahw-20-01-01-06-sollicitatieformulier/

17/05/2013 www.pdf-archive.com

CaersJonas ScriptieSamenvatting 83%

De eerste 3 gaan we monitoren via Smokeping, deze tool stelt ons in staat om alle gegevens grafisch weer te geven en biedt ook enorm veel mogelijkheden op vlak van customization.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/caersjonas-scriptiesamenvatting/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Telenet WiFi 83%

Telenet Mijn Telenet Gegevens Internet Fiber 200 (Whoppa) Volgens Telenet:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/14/telenet-wifi/

14/08/2016 www.pdf-archive.com

WedstrijdreglementApril14NL 82%

 8  Privacy De  persoonlijke  gegevens  die  de  deelnemers  meedelen  via  het  deelnemingsformulier   worden  opgeslagen  in  de  databank  van  de  organisator.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/15/wedstrijdreglementapril14nl/

15/04/2014 www.pdf-archive.com

Kieskeurig.nl factsheet 80%

Je krijgt een eigen winkelinformatiepagina waarop je nuttig gegevens over jouw shop kunt vermelden en consumenten kunnen jouw webshop beoordelen door het achterlaten van een review.

https://www.pdf-archive.com/2014/09/15/kieskeurig-nl-factsheet/

15/09/2014 www.pdf-archive.com

220, 230 78%

Technische gegevens .......................................................

https://www.pdf-archive.com/2016/10/07/220-230-1/

07/10/2016 www.pdf-archive.com

voorwaarden 77%

Lavazza mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Lavazza het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Lavazza of derden.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/17/voorwaarden/

17/12/2015 www.pdf-archive.com

Gardena Sileno 76%

54 8 Technische gegevens 8.1 Technische gegevens..........................................

https://www.pdf-archive.com/2018/10/08/gardena-sileno/

08/10/2018 www.pdf-archive.com

Vervolg op het reisplein Hand-Out 75%

o Wat wil je bezoeken of zien (wees op de hoogte van de algemene gegevens van dat gebied) o Welke plaatsen of steden doen we aan o Waar wordt de reis aangevangen;

https://www.pdf-archive.com/2019/05/27/vervolg-op-het-reisplein-hand-out/

27/05/2019 www.pdf-archive.com

Zoeken en invoeren op Catawiki 74%

Het is zowel een taak van beheerders als van verzamelaars die graag mee willen werken aan een goede Catawiki catalogus, om gegevens zodanig in te vullen dat zegels logisch teruggevonden kunnen worden.

https://www.pdf-archive.com/2014/04/09/zoeken-en-invoeren-op-catawiki/

09/04/2014 www.pdf-archive.com

Conditions générales modifié 73%

GEGEVENSBESCHERMING Chembo verzamelt, verwerkt en gebruikt persoonlijke gegevens (bijv.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/31/conditions-generales-modifie/

31/07/2017 www.pdf-archive.com

cat en funct 71%

Algebra III – §27 ¨n en functoren.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/09/cat-en-funct/

09/12/2016 www.pdf-archive.com

Six page summary Startups Groningen 71%

Start-up activity in Groningen and the Northern Netherlands1 Het rapport ‘Start-ups in Groningen en Noord-Nederland’ bevat een breed scala aan gegevens en analyses die richting kunnen geven aan het beleid rondom start-ups en ondernemerschap in bredere zin.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/05/six-page-summary-startups-groningen/

05/07/2016 www.pdf-archive.com

Nieuwsflits Wijzigingen OB FINAL NLversie 71%

 Digitale gegevensdragers waarop films, computerspellen en soortgelijke gegevens zijn opgeslagen;

https://www.pdf-archive.com/2013/05/07/nieuwsflits-wijzigingen-ob-final-nlversie/

07/05/2013 www.pdf-archive.com

Preken van John Owen - in de Dood van Christus 68%

John Owen The Works, Volume 10, page 157-160 Vertaling:

https://www.pdf-archive.com/2017/01/18/preken-van-john-owen-in-de-dood-van-christus/

18/01/2017 www.pdf-archive.com

Stageverslag-done 67%

MARIO HAUSMANN STAGEVERSLAG INHOUDSOPGAVE HST1 Algemene gegevens 3 HST2 Over Entertainment One Benelux 4 RCV Entertainment Entertainment One Group Entertainment One Benelux 4 4 4 Actuele projecten Organisatiecultuur 4 5 Organogram 6 HST3 Stagewerkplan 7 HST4 Beargumentatie competenties 8 Plannen en organiseren Creeren en realiseren Representeren 8 9 10 Verklaring criteria 10 HST5 Reflectie 7 Plannen en organiseren Creeren en realiseren Representeren 12 12 12 Aanbeveling Urenverantwoording Afdelingswisseling 13 13 14 2     HST1 Algemene Gegevens Contactpersoon Naam school Adres Telefoonnummer E-mailadres Anne-Marie Vander Varst, Persijn Fontys Hogeschool Communicatie Rachelsmolen 1, 5600 AH Eindhoven 06-43264200 a.persijn@fontys.nl Onderwijsbegeleider Adres Telefoonnummer E-mailadres Inge Tanghe Rachelsmolen 1, 5600 AH Eindhoven 06-24874036 i.tanghe@fontys.nl Stage biedende organisatie Adres Telefoonnummer Emailadres Entertainment One Benelux Bergweg 46, 1200 AC Hilversum 035-6251200 customer.care@entonegroup.com Naam stagebegeleider Functie stagebegeleider Telefoonnummer E-mailadres Marie-Laure Raadsen Jr.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/01/stageverslag-done/

01/02/2015 www.pdf-archive.com

Algemene Voorwaarden Manus 65%

Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ondernemer is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

https://www.pdf-archive.com/2015/03/11/algemene-voorwaarden-manus/

11/03/2015 www.pdf-archive.com