Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «geleneksel»:


Total: 9 results - 0.024 seconds

ders-1 100%

Mustafa Tüzel, Geleneksel ve EleĢtirel Kuram, YKY, 2012, Ġstanbul.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/11/ders-1/

11/11/2014 www.pdf-archive.com

Unbenannt-1 100%

GEMEINSAM SIND WIR STARK AİLE AKŞAMI İşç ve emekç dostlarımızla geleneksel a le akşamlarında yen den buluşuyoruz.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/27/unbenannt-1/

27/10/2017 www.pdf-archive.com

2016 KPSS Genel Yetenek Genel Kultur Matematik Çözümler 97%

(V) Arkaik Dönem’de ise basit, geleneksel tarzda ve Mısır sanatını taklit ederek heykellerini oluşturdular.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/2016-kpss-genel-yetenek-genel-kultur-matematik-oz-mler/

23/05/2016 www.pdf-archive.com

Adam Gibi Adam Anıl Erdoğan 83%

Melek Yatırımcılar diğer geleneksel yatırımcılara yüzde 25 ve daha fazlası gibi yüksek getiri sağlayacağını düşündükleri yatırımlara destek vermektedir.

https://www.pdf-archive.com/2018/09/19/adam-gibi-adam-anl-erdoan/

19/09/2018 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 63%

Geleneksel yaşam sürdüren toplulukların bugünkü yaşamlarını izleyerek onlara ait daha eski maddi kültürleri anlamlandırmaya çalışır.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com

mesele makalesi 62%

En büyükleri ‹lknur evlenip evi terk ederken, baban›n vaktiyle eline so60 Birnur ve annesi Beyhan Pilavc› ba maflas›n› verip annesini dövmesini emretti¤i Ali, geleneksel erkek rolünü oynayamad›¤› ailenin uza¤›na düflüp, uyuflturucu satmaktan hapse düflecektir.

https://www.pdf-archive.com/2012/09/06/mesele-makalesi/

06/09/2012 www.pdf-archive.com

699682442 1145 Zühre YILMAZ GÜNGÖR 59%

Deney grubunda deyimler film klipleri kullanılarak öğretilirken, kontrol grubunda deyimlerin eş anlam ve zıt anlamlarının verildiği geleneksel sınıf içi etkinlikler yapılmıştır.

https://www.pdf-archive.com/2018/05/09/6996824421145-zuhre-yilmaz-gngr/

09/05/2018 www.pdf-archive.com

eyds soruları 56%

Yetenek ve başarı testleri arasındaki geleneksel ayrım, başarı testlerinin sınırlı bir süre içinde edinilen belli bilgilerin ve becerilerin ölçülmesi için tasarlanmış olmasıdır.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/28/eyds-sorular/

28/03/2017 www.pdf-archive.com

Christian Jacq-Ramses İşığın Oğlu 55%

Oysa bu geleneksel süs 12 CHRISTIAN JACQ Ramses'in san saçlarıyla mükemmel bir uyum sağlıyordu!

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/christian-jacq-ramses-n-o-lu/

27/04/2017 www.pdf-archive.com