Search


PDF Archive search engine
Last database update: 11 May at 07:47 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gjate»:


Total: 1 results - 0.01 seconds

1359536594-vendim Astrit Frakulla gjykata apelit - Copy 100%

per nje periudhe kohe prej 18 muajsh , me kusht qe gjate kohes se proves te mos kryej veper tjeter penale, si dhe te mbaje kontakte me Sherbimin e Proves.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/21/1359536594-vendim-astrit-frakulla-gjykata-apelit-copy/

21/10/2015 www.pdf-archive.com