Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 August at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gjorde»:


Total: 20 results - 0.016 seconds

Månadens-varelse-januari 99%

Gossarnas mor, Elena, var i full färd med att fylla plommonsylt i en sats piroger när värkarna med full kraft plötsligt gjorde sig påminda minst tre veckor tidigare än beräknat.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/08/m-nadens-varelse-januari/

08/02/2018 www.pdf-archive.com

Rummet 95%

Han trodde han förstod varför de gjorde så, men sådant bekom honom inte.

https://www.pdf-archive.com/2012/12/22/rummet/

22/12/2012 www.pdf-archive.com

Eidsvoll1814 95%

Stortingsmann Grivi gjorde straks narr av ein synsmåte som låg so langt av leid, og bad Brøgger i staden halda seg «upp i dagen».

https://www.pdf-archive.com/2014/05/04/eidsvoll1814/

04/05/2014 www.pdf-archive.com

The Willpower Instinct GN 77%

Hvis denne boka ikke gjorde noe annet enn å hjelpe deg med å se den vanlige menneskeligheten bak viljestyrkekampene dine, ville jeg vært fornøyd.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/03/the-willpower-instinct-gn/

03/07/2016 www.pdf-archive.com

V stmanlands TR B 5239-16 Dom 2017-07-20 (1).PDF 69%

Hon gjorde det och de talade om skolan och skolarbetet.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/26/v-stmanlands-tr-b-5239-16-dom-2017-07-20-1/

26/07/2017 www.pdf-archive.com

Sviket (2) Hindrer meg i å tenke og føle 66%

Hvorfor gjorde du det huset?” ”Bahaullah ødelegger kroppen din, og det eneste du gjør er å ligge passiv.” ”Vi har lurt huset i en felle i dag, med den bussen.

https://www.pdf-archive.com/2013/12/12/sviket-2-hindrer-meg-i-tenke-og-f-le/

12/12/2013 www.pdf-archive.com

5221-2014 61%

Då kritiken mot stadsbibliotekets uthyrning av hörsalen fortsatte beslöt stadsbiblioteket att anlita väktare vid tidpunkten för arrangemanget, men till sist gjorde bibliotekschefen bedömningen att den samlade bilden av situationen var sådan att ordningsstörning kunde uppstå, där barn, andra biblioteksbesökare samt personal kunde komma till skada.

https://www.pdf-archive.com/2016/02/03/5221-2014/

03/02/2016 www.pdf-archive.com

30 - SKÆBNE 49%

Vores lille stjernekigger kom til verden klokken 8.41 og gjorde os til verdens lykkeligste forældre.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/13/30-sk-bne/

13/08/2013 www.pdf-archive.com

Tidsvenderen 2017 - Eksemplar 3 (Mandag) 46%

Og det gjorde jeg. Jaqué, min journalistkollega.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/21/tidsvenderen-2017-eksemplar-3-mandag/

21/09/2017 www.pdf-archive.com

Prosjektbeskrivelse med sladdet tekst 41%

Vi gjorde så en eksplorativ åpen fase II-studie med Rituximab vedlikeholdsbehandling der 18 av 29 inkluderte erfarte respons (62%) med forlenget responsvarighet;

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/prosjektbeskrivelse-med-sladdet-tekst/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

Løgstrup 2 41%

Netop oplevelsen af faren for at tabe sig selv i fremmedgjort ikke-ansvarlighed og personlig ufrihed i et samfund, styret af et ansigtsløst, diffust og uigennemskueligt magtapparat, gjorde det nødvendigt for Havel at insistere på personlig autenticitet over for magtens fremmedgørelse og gjorde ham til aktiv systemkritiker.

https://www.pdf-archive.com/2011/10/04/l-gstrup-2/

04/10/2011 www.pdf-archive.com

lbsiv avgjorelse lb-2015-110557 40%

Jeg gjorde det veldig klart overfor Melbye at jeg hadde et svært avslappet forhold til cannabis, og at jeg ikke røykte daglig.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/lbsiv-avgjorelse-lb-2015-110557/

06/07/2016 www.pdf-archive.com

The Practicing Mind GN 34%

En effektiv behjelpende metode til meditasjon som jeg bruker for dette formålet er det jeg kaller DOC(GOK), som står for ‘Do(Gjør), Observe(Observer), Correct(Korrekter).’ Denne teknikken kan påføres enhver aktivitet hvor du prøver å engasjere ditt praktiserende sinn.» Thomas bruker et eksempel hvor Asiatiske bueskyttere knuser Amerikanske bueskyttere på grunn av at de «trakk buen, slapp pila, observerte resultatet, og så gjorde korreksjoner for det neste skuddet».

https://www.pdf-archive.com/2016/07/09/the-practicing-mind-gn/

09/07/2016 www.pdf-archive.com

HedegaardOgKrasnik 34%

Her nævner MK ikke direkte Breivik, men det gjorde han i indledning til interviewet, og du nævnte også selv at "...

https://www.pdf-archive.com/2014/03/30/hedegaardogkrasnik/

30/03/2014 www.pdf-archive.com