Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «glasovalnih»:


Total: 1 results - 0.005 seconds

KONČNA BROŠURA - UGD - zakon o prevzemih 100%

(publikum.si) VRSTE PREVZEMOV, PREVZEMNA PONUDBA PREVZEM IN PREVZEMNI PRAG Prevzem je položaj, ko prevzemnik sam ali skupaj z osebami, ki delujejo usklajeno z njim, doseže prevzemni prag Prevzemni prag v ciljni družbi je 1/3 delež glasovalnih pravic v tej družbi.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/kon-na-bro-ura-ugd-zakon-o-prevzemih/

04/06/2014 www.pdf-archive.com