Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «globalny»:


Total: 8 results - 0.009 seconds

Logistyka międzynarodowa 100%

Liberalizacja i globalizacja światowego systemu finansowego – dzisiejsze technologie informatyczne mają charakter globalny (łatwiejsze uzyskanie pieniędzy) możemy więcej produkować, zakupywać.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/11/logistyka-mi-dzynarodowa/

11/01/2016 www.pdf-archive.com

Certyfikat Paweł Pilarz 78%

CERTYFIKAT potwierdzający udział studenta PAWEŁ PILARZ w warsztacie Optymalne rozmieszczenie linii pakujących W ramach ogólnopolskiej edycji Projektu IAESTE Caseweek 2017, przeprowadzonym przez firmę Nestle Polska S.A Ewa Howis Olga Drozdzowska koordynator globalny IAESTE Caseweek 2017 koordynator lokalny IAESTE Caseweek 2017 przy Politechnika Wrocławska Wrocław, 04.04.2017

https://www.pdf-archive.com/2017/04/04/certyfikat-pawe-pilarz/

04/04/2017 www.pdf-archive.com

Certyfikat Paweł Pilarz - Poka Yoke 78%

CERTYFIKAT potwierdzający udział studenta PAWEŁ PILARZ w warsztacie Poka Yoke - zabezpieczenie procesu przed powstawianiem błędów W ramach ogólnopolskiej edycji Projektu IAESTE Caseweek 2017, przeprowadzonym przez firmę WABCO Ewa Howis Olga Drozdzowska koordynator globalny IAESTE Caseweek 2017 koordynator lokalny IAESTE Caseweek 2017 przy Politechnika Wrocławska Wrocław, 05.04.2017

https://www.pdf-archive.com/2017/04/06/certyfikat-pawe-pilarz-poka-yoke/

06/04/2017 www.pdf-archive.com

Predavanje-08 73%

www.fzpkotor.com, fzp.moodle.ac.me Prof.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/08/predavanje-08/

08/05/2014 www.pdf-archive.com

jezykozaw 29%

(pożyczkodawca dla hebr.) *język globalny- ludzie chcą posiadać wspólny język, spowodowane jest to rozszerzeniem kontaktów(rozwój nauki, biznesu, sztuki, sportu), globalizacją.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/04/jezykozaw/

04/02/2014 www.pdf-archive.com