Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 January at 18:59 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gorszym»:


Total: 3 results - 0.01 seconds

Ulaskawienie1 100%

UZASADNIENIE Swoją prośbę uzasadniam tym że nie jestem wcale gorszym Polakiem jak Pan Kamiński który został ułaskawiony w tym samym trybie.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/04/ulaskawienie1/

04/06/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN LETNIEGO ZLOTU 87%

Powyższą zasadę stosuje się w przypadku przejazdu próby przez uczestnika w czasie gorszym niż 150% czasu zwycięzcy w klasie.

https://www.pdf-archive.com/2018/01/19/regulamin-letniego-zlotu/

19/01/2018 www.pdf-archive.com

Nankin - chiński Wołyń. Filmowe wizje masakry 49%

Rzeź wołyńska jawi się Polakom jako zbrodnia bez precedensu, ale okazuje się, że już wcześniej miała miejsce tragedia o porównywalnym, a nawet gorszym charakterze.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/08/nankin-chi-ski-wo-y-filmowe-wizje-masakry/

08/10/2016 www.pdf-archive.com