Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 October at 15:17 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gospodarczego»:


Total: 19 results - 0.048 seconds

agroturystyka 100%

Początkowo potrzeby swoje ludzie zaspokajali gotowymi darami przyrody w miarę rozwoju społeczno-gospodarczego wzmogło się jednak oddziaływanie człowieka na otaczające go środowisko geograficzne.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 97%

Wskaźniki wzrostu gospodarczego: ... Wskaźniki rozwoju gospodarczego:

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

zycie i smierc calosc II wyd 92%

¯yjemy w czasie barwnym w ci¹g³e zmiany i przemiany ¿ycia spo³ecznego, gospodarczego i kulturalnego.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/13/zycie-i-smierc-calosc-ii-wyd/

12/03/2011 www.pdf-archive.com

Zmiany w Ordynacji Podatkowej 79%

1) nieuzasadnionego dzielenia operacji lub 2) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, lub 3) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu istniejącego przed dokonaniem czynności, lub 4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących, lub 5) ryzyka ekonomicznego lub gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, iż należy uznać, że rozsądnie działający podmiot nie wybrałby tego sposobu działania.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/12/zmiany-w-ordynacji-podatkowej/

12/05/2016 www.pdf-archive.com

PL2003-NW2017rozdział 75%

Napoleon Wolański Zmiany budowy ciała ludności Polski, ich przyczyny oraz możliwości wykorzystania jako miary rozwoju gospodarczego i warunków bytowych1 Istnieje duże zainteresowanie wysokością ciała ludzi.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/04/pl2003-nw2017rozdzia/

04/09/2017 www.pdf-archive.com

Pismo - STRAŻ DLA ZWIERZĄT 71%

Taka bezinteresowna pomoc jest czymś niebywałym w dobie kryzysu gospodarczego i prowadzonych rywalizacji między różnymi organizacjami pro-zwierzęcymi.

https://www.pdf-archive.com/2012/10/08/pismo-stra-dla-zwierz-t/

08/10/2012 www.pdf-archive.com

2 rozwoj binowa 69%

WSPIERANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WSI BINOWO, POLEGAJĄCEGO NA INTEGRACJI ŁADU ŚRODOWISKOWEGO, GOSPODARCZEGO, SPOŁECZNEGO I PRZESTRZENNEGO.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-rozwoj-binowa/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

polski kompas 2017 7 1 (1) 63%

– wzrost PKB oraz wyraźny wzrost optymizmu inwestorów i przedsiębiorców – potwierdzają, że sprawdza się kierunek rozwoju gospodarczego nakreślony w ubiegłorocznym „Polskim Kompasie” przez ekspertów, analityków i uczestników rynku finansowego.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/polski-kompas-2017-7-1-1/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

pit28 61%

4) Dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne zapłaconych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej nieodliczonych od dochodu (przychodu) albo podatku osiągniętego w tym państwie, albo od podatku na podstawie art.27b ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym.

https://www.pdf-archive.com/2013/08/26/pit28/

26/08/2013 www.pdf-archive.com

bajka bez pustych 56%

Była to podobna siła, która jego większych, potężniejszych i bardziej królewskich kuzynów zmuszała do hurtowego pożerania dziewic, szlachetnych rycerzy, a czasem, bo legendy też muszą skądś się brać, odpowiednio spreparowanego gospodarczego inwentarza.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/10/bajka-bez-pustych/

10/01/2014 www.pdf-archive.com

MAGNUS2 54%

Rozpoczeto działalność 88 91 Z OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI Rozpoczeto działalność 85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE Rozpoczeto działalność 85 31 A GIMNAZJA Rozpoczeto działalność 85 31 B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Rozpoczeto działalność 85 31 C LICEA PROFILOWANE Rozpoczeto działalność 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Rozpoczeto działalność 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Rozpoczeto działalność 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Rozpoczeto działalność 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Rozpoczeto działalność 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH SPRAWOZDANIA FINANSOWE Rodzaj zdarzenia Za rok Data Od Data Do Złożono sprawozdanie finansowe 2011 28.03.2011 31.12.2011 Złożono sprawozdanie finansowe 2012 01.01.2012 31.12.2012 Kliknij i oglądaj zdjęcia stron Monitora Sądowego i Gospodarczego dla firmy DANE FINANSOWE, DOTACJE Szanowny Kliencie, Darmowe uzupełnienie brakujących lat jest możliwe TYLKO w tej chwili W razie zainteresowania proszę zamówić TERAZ uzupełnienie.

https://www.pdf-archive.com/2013/11/23/magnus2/

23/11/2013 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 50%

Art.​​ 12.​​​ Społeczna​​gospodarka​​rynkowa​​oparta​​na​​wolności​​działalności gospodarczej,​​własności​​prywatnej​​oraz​​solidarności,​​dialogu​​i​​współpracy​​partnerów społecznych​​stanowi​​podstawę​​ustroju​​gospodarczego​​Stanu​​Lakeside Art.​​ 13.​​ 1.​​​Stan​​Lakeside​​chroni​​własność​​i​​prawo​​dziedziczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

RUCH NARODOWY A PRAWICA1 47%

W poglądach XIX-wiecznych konserwatystów naturalną postawą było popieranie protekcjonizmu gospodarczego.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/28/ruch-narodowy-a-prawica1/

28/07/2015 www.pdf-archive.com

Analiza BAS 2012 69 (1) 46%

Napływ kapitału zagranicznego jednakże praktycznie ustał w okresie wielkiego kryzysu gospodarczego (lata 1930–1935), który w Polsce był szczególnie długotrwały i wywierał też ne‑ gatywny wpływ na bilans płatniczy, ponieważ w  warunkach głębokiego kryzysu trudno było eksportować surowce i towa‑ ry o niskim stopniu przetworzenia, podczas gdy import musiał podtrzymywać krajową produkcję silnie uzależnioną od przy‑ wozu surowców oraz wyrobów o  wyższym zaawansowaniu technologicznym.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/analiza-bas-2012-69-1/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

Ruch Narodowy a prawica 44%

W poglądach XIX-wiecznych konserwatystów naturalną postawą było popieranie protekcjonizmu gospodarczego.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/27/ruch-narodowy-a-prawica/

27/07/2015 www.pdf-archive.com

ziemia międzyrzecka szkice - fragmenty 39%

Wzrost znaczenia rolnictwa był typowym zjawiskiem w okresie załamania gospodarczego.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/14/ziemia-mi-dzyrzecka-szkice-fragmenty/

14/03/2016 www.pdf-archive.com

Siec 35%

Zmiana postaw, mentalności w podejściu do OIU, f/ przeciwdziałać działaniom lobbystów, reprezentujących interes wąskich grup interesu (gospodarczego, branżowego itd), g/ w zwiększeniu rozpoznawalność projektu, w utworzeniu wspólnej neutralnej marki sieciowej.

https://www.pdf-archive.com/2012/11/05/siec/

05/11/2012 www.pdf-archive.com

Prawo-gospodarcze-kazusy 34%

KAZUS 9 Zawieram z inną Panią spółkę cywilną na napisanie książki do nauki prawa gospodarczego.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/prawo-gospodarcze-kazusy/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej 32%

Stadium startu rozwoju gospodarczego- g ałto y roz ój gospodar zy, przeło postępie te h i z y y iku którego zra ta ydaj oś prze yśle i rolnictwie 4.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/22/notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej/

22/01/2016 www.pdf-archive.com