Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gospodarczej»:


Total: 50 results - 0.055 seconds

lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje 100%

Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/13/lex-dz-u-2016-40-t-j-fundacje/

13/01/2017 www.pdf-archive.com

Prawo-gospodarcze-kazusy 99%

Czy zawsze w polskim prawie koncesje wiążą się z reglamentacją działalności gospodarczej?

https://www.pdf-archive.com/2016/01/19/prawo-gospodarcze-kazusy/

19/01/2016 www.pdf-archive.com

DZIAŁALNOŚĆ W CZECHACH 29.05.2015 96%

"WARUNKI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W REPUBLICE CZESKIEJ'' Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej w Czechach, m.in.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/05/dzia-alno-w-czechach-29-05-2015/

05/05/2015 www.pdf-archive.com

KONTROLA PODATKOWA 27.05.2015 89%

"KONTROLA PODATKOWA W PRAKTYCE'' praktyczne aspekty kontroli podatkowej w świetle przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej Pragniemy zachęcić Państwa do uczestnictwa w szkoleniu, które ma na celu wzbogacenie Państwa wiedzy o praktyczne aspekty kontroli podatkowej.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/01/kontrola-podatkowa-27-05-2015/

01/05/2015 www.pdf-archive.com

umowa Najmu sklep 87%

na dowód umocowania okazuje zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z dnia ….

https://www.pdf-archive.com/2016/08/24/umowa-najmu-sklep/

24/08/2016 www.pdf-archive.com

Program-konferencji-Koronacje-wizerunku-Matki-Bożej 87%

Szembeków w Warszawie - Władysław Ryszard Szeląg Prezes Warszawskiej Izby Gospodarczej - Ryszard Marcińczak Prezes Towarzystwa Literackiego im.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/program-konferencji-koronacje-wizerunku-matki-bo-ej/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

Kopia Konstytucja Stan Lakeside 84%

Art.​​ 12.​​​ Społeczna​​gospodarka​​rynkowa​​oparta​​na​​wolności​​działalności gospodarczej,​​własności​​prywatnej​​oraz​​solidarności,​​dialogu​​i​​współpracy​​partnerów społecznych​​stanowi​​podstawę​​ustroju​​gospodarczego​​Stanu​​Lakeside Art.​​ 13.​​ 1.​​​Stan​​Lakeside​​chroni​​własność​​i​​prawo​​dziedziczenia.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/25/kopia-konstytucja-stan-lakeside/

25/09/2017 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 79%

Eksperymentalne prace rozwojowe (prace rozwojowe) - obejmują nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług, w szczególności:

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

Podatek od nieruchomości 15.01.2015 76%

• • • • • Przedmiot opodatkowania pojęcie budynku i budowli linie, sieci, wyrobiska jako przedmiot opodatkowania drogi, place, parkingi jako przedmiot opodatkowania elektrownie wiatrowe, silosy, banery reklamowe jako przedmiot opodatkowania stacje benzynowe, bocznice przeładunkowe, namioty cyrkowe jako przedmiot opodatkowania likwidacja budynków, budowli a podatek od nieruchomości warunki techniczne budynków i budowli a podatek od nieruchomości budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wyłączenia z opodatkowania Przedsiębiorca jako podatnik podatku od nieruchomości właściciel, użytkownik wieczysty posiadacz samoistny i zależny najemca i dzierżawca nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego zarządca nieruchomości posiadacz bez tytułu prawnego Podstawa opodatkowania budowli 3.

https://www.pdf-archive.com/2014/12/26/podatek-od-nieruchomo-ci-15-01-2015/

26/12/2014 www.pdf-archive.com

zaproszenie dla przedsiębiorców złotoryja 76%

Jesteś zainteresowany założeniem działalności gospodarczej?

https://www.pdf-archive.com/2016/09/13/zaproszenie-dla-przedsi-biorc-w-z-otoryja/

13/09/2016 www.pdf-archive.com

D2013000036301 74%

13) podmiocie dokonującym wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas – rozumie się przez to osobę prawną, jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej oraz osobę fizyczną, która w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonała wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu danego typu kasy i wprowadza ją do obrotu na terytorium kraju;

https://www.pdf-archive.com/2015/04/08/d2013000036301/

08/04/2015 www.pdf-archive.com

pit-28 74%

 działalności gospodarczej objętej zryczałtowanym podatkiem prowadzonej na własne nazwisko, prowadzonej w spółce cywilnej, prowadzonej w spółce jawnej,  umów najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów nienazwanych zbliżonych do wymienionych powyżej.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/pit-28/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

Metodologia pracy doktorskiej 72%

Problemami praktycznymi (badania stosowane) zaś są te, gdzie rozwiązania dotyczą określonych potrzeb w działalności społeczno-gospodarczej lub dydaktyczno-wychowawczej, przeważnie dotyczące aktualnej sytuacji lub przyszłości w istniejących lub przewidywanych konkretnych warunkach.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/metodologia-pracy-doktorskiej/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

WINDYKACJA W PRAKTYCE 17.11.2014 72%

• sprzedaż wierzytelności i cesja długu • skarga pauliańska • dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym, • przekazywanie danych Biurom Informacji Gospodarczej 5.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/01/windykacja-w-praktyce-17-11-2014/

01/11/2014 www.pdf-archive.com

Regulamin konkursu 72%

Rzemieślnicza 1A, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP:

https://www.pdf-archive.com/2019/09/17/regulamin-konkursu/

17/09/2019 www.pdf-archive.com

VAT zmiany - M.Mucha 03.07.2015 r. 70%

Odliczenie VAT w od towarów wykorzystywanych do działalności gospodarczej i poza nią b.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/25/vat-zmiany-m-mucha-03-07-2015-r/

25/06/2015 www.pdf-archive.com

PDOF 30.01.2015 69%

wartości przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/08/pdof-30-01-2015/

08/01/2015 www.pdf-archive.com

umowa 69%

z siedzibą w Warszawie umocowania do złożenia w jego imieniu, za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A.

https://www.pdf-archive.com/2015/01/09/umowa/

09/01/2015 www.pdf-archive.com

REGULAMIN WIRTUALNY PRAWNIK ZAWIERCIE 68%

Wykonawca nie prowadzi działalności gospodarczej w przedmiocie doradztwa i obsługi prawnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/06/regulamin-wirtualny-prawnik-zawiercie/

06/03/2014 www.pdf-archive.com

11.demografia.fakultet10.11 68%

Uzupełnij legendę modelu wpisując właściwy rodzaj działalności gospodarczej.

https://www.pdf-archive.com/2011/09/13/11-demografia-fakultet10-11/

13/09/2011 www.pdf-archive.com

2 rozwoj binowa 66%

RS/548160/3/20150706081045 Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Brak wpisów Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów data sporządzenia wydruku 06.07.2015 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/2-rozwoj-binowa/

07/07/2015 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 65%

wynagrodzenie za pracę najemną, zysk z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej b) np.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

DEKLARACJA SAMORZADOWCA PIS KROTKA 65%

Każdy powinien mieć takie same warunki do prowadzenia działalności gospodarczej.

https://www.pdf-archive.com/2014/11/03/deklaracja-samorzadowca-pis-krotka/

03/11/2014 www.pdf-archive.com

1k konwersi 65%

RS/325420/5/20150706080940 Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale Brak wpisów Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Brak wpisów Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Brak wpisów Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Brak wpisów Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej Brak wpisów data sporządzenia wydruku 06.07.2015 adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru:

https://www.pdf-archive.com/2015/07/07/1k-konwersi/

07/07/2015 www.pdf-archive.com