Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 April at 15:32 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gospodarstw»:


Total: 15 results - 0.049 seconds

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 100%

Strategii Europa 2020 ustaleniami oprócz wskaźników ubóstwa i wykluczenia społecznego obliczanych na podstawie Europejskiego badania dochodów i warunków życia (EU-SILC), w notatce uwzględniono także informacje na temat zasięgu ubóstwa skrajnego szacowanego na podstawie Badania budżetów gospodarstw domowych (BBGD).

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com

WNIOSEK O NADANIE LOGINU marek 76%

Numer nadany w trybie ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tekst jednolity:

https://www.pdf-archive.com/2015/02/05/wniosek-o-nadanie-loginu-marek/

05/02/2015 www.pdf-archive.com

internet-ciekawostki 64%

Na całym świecie jest około miliarda gospodarstw domowych w których znajduje się telewizor, w tym samym czasie dwukrotnie więcej ludzi korzysta ze smartfonów, nie zastanawiając się wiele nad tym, że ich urządzenie mobilne może również odbierać programy telewizyjne.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/29/internet-ciekawostki/

29/10/2015 www.pdf-archive.com

Folder Lubasz 2012 - wyd II 63%

W gminie Lubasz jest coraz więcej gospodarstw agroturystycznych nie tylko oferujących miejsca noclegowe, smaczne jedzenie, ale i możliwość skorzystania z aktywnego wypoczynku w tym jazdę konną, łowienie ryb.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/27/folder-lubasz-2012-wyd-ii/

27/05/2014 www.pdf-archive.com

Zalacznik do arkusza i wykazu zmian danych ewidencyjnych 55%

 budynki mieszkalne jednorodzinne - 1110  budynki o dwóch mieszkaniach - 1121  budynki o trzech i więcej mieszkaniach - 1122  budynki zbiorowego zamieszkania - 1130  budynki hoteli - 1211  budynki zakwaterowania turystycznego, pozostałe - 1212  budynki biurowe - 1220  budynki handlowo-usługowe - 1230  budynki łączności, dworców i terminali - 1241  budynki garaży - 1242  budynki przemysłowe - 1251  zbiorniki, silosy i budynki magazynowe - 1252  ogólnodostępne obiekty kulturalne - 1261  budynki muzeów i bibliotek - 1262  budynki szkół i instytucji badawczych - 1263  budynki szpitali i zakładów opieki medycznej - 1264  budynki kultury fizycznej - 1265  budynki gospodarstw rolnych - 1271  budynki przeznaczone do sprawowania kultu religijnego i czynności religijnych - 1272  obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte  indywidualną ochroną konserwatorską oraz nieruchome,  archeologiczne dobra kultury - 1273  pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione - 1274 Główna funkcja budynku oraz inne funkcje budynku(FSB)lub(IFS):

https://www.pdf-archive.com/2015/08/25/zalacznik-do-arkusza-i-wykazu-zmian-danych-ewidencyjnych/

25/08/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi na pytania Metadologia badań naukowych 47%

finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste i gospodarstw domowych, instytucje finansowe, finanse międzynarodowe;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/01/odpowiedzi-na-pytania-metadologia-bada-naukowych/

01/12/2015 www.pdf-archive.com

Raport- Mazur.Golubiewski 42%

Wynik ten jest spowodowany mała liczbą gospodarstw, które korzystają z NTFPs.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/29/raport-mazur-golubiewski/

29/05/2016 www.pdf-archive.com

Katalog-Grapol 42%

System certyfikacji FSC służący ocenie jakości w gospodarce leśnej został stworzony w celu zabezpieczenia zrównoważonego wykorzystania zasobów leśnych, którego częścią jest zachowanie i poprawa ekonomicznych, ekologicznych i społecznych funkcji gospodarstw leśnych.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/19/katalog-grapol/

19/09/2013 www.pdf-archive.com

D20010747Lj (1) 41%

9) ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków;

https://www.pdf-archive.com/2016/02/11/d20010747lj-1/

11/02/2016 www.pdf-archive.com

Limanowska ''Inka'' oraz jej koledzy z BCh-LSB i AK 36%

Początkowo „leśni” ukryli Genię w którymś z zaufanych gospodarstw w Mordarce, później jednak Górka przeniósł ją do specjalnej kryjówki pod Modyniem.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/26/limanowska-inka-oraz-jej-koledzy-z-bch-lsb-i-ak/

26/02/2018 www.pdf-archive.com

sciaga (1) 29%

finanse publiczne, finanse przedsiębiorstw, finanse osobiste i gospodarstw domowych, instytucje finansowe, finanse międzynarodowe;

https://www.pdf-archive.com/2015/12/24/sciaga-1/

24/12/2015 www.pdf-archive.com

Odpowiedzi do testu z Ochr 29%

w jednym budynku lub w domach jednorodzinnych obejmujących do 50 gospodarstw domowych 44.

https://www.pdf-archive.com/2014/01/21/odpowiedzi-do-testu-z-ochr/

21/01/2014 www.pdf-archive.com

folder-vorarlberg 24%

Wiele produktów pochodzi prosto z gospodarstw rolnych lub z małych miejscowych wytwórni.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/09/folder-vorarlberg/

09/05/2017 www.pdf-archive.com