Search


PDF Archive search engine
Last database update: 22 April at 13:42 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «gospodarstwa»:


Total: 16 results - 0.103 seconds

podstawowe dane dotyczace ubostwa w polsce w 2016 100%

Wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce w latach 2008-2016 wg typu gospodarstwa domowego.

https://www.pdf-archive.com/2018/07/03/podstawowedanedotyczaceubostwawpolscew2016/

03/07/2018 www.pdf-archive.com

Opis Produktu - PP HP548R.PDF 84%

meblarskich i uŜytkowych gospodarstwa domowego, pojemników.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/02/opis-produktu-pp-hp548r/

02/04/2016 www.pdf-archive.com

agroturystyka 82%

Na niektórych obszarach górskich 1 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego próbowano wycięty las jodłowo-bukowy zastąpić jednogatunkowym lasem sosnowym, bo sosna szybciej rośnie, więc bardziej się opłaca Lecz wtedy nastąpiła inwazja kornika, który w takim lesie, nie znajdując naturalnych wrogów, rozmnożył się i zniszczył go.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/03/agroturystyka/

03/04/2017 www.pdf-archive.com

Prawo ochrony środowiska 61%

służy do zaspokajania potrzeb osobistych i gospodarstwa rolnego lub domowego bez specjalnych urządzeń technicznych, wypoczynku, uprawiania turystyki, wędkarstwa i innych sportów wodnych.

https://www.pdf-archive.com/2015/02/13/prawo-ochrony-rodowiska/

13/02/2015 www.pdf-archive.com

Urlopy wypoczynkowe 60%

okres prowadzenia gospodarstwa rolnego, pracy za granicą, okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/22/urlopy-wypoczynkowe/

22/06/2016 www.pdf-archive.com

instrukcja-obs-ugi-do-pralki-WHIRLPOOL-AWO-D-5320-P PL 58%

ZALECENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI Pralka została zaprojektowana wyłącznie do prania i wirovania tkanin nadających się do prania w pralkach automatycznych w ilościach odpowiednich do potrzeb gospodarstwa domowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/23/instrukcja-obs-ugi-do-pralki-whirlpool-awo-d-5320-p-pl/

23/07/2016 www.pdf-archive.com

statut wprowadzono zmiany 11 06 2015r 57%

1) 47.11.Z 2) 47.19.Z 3) 47.21.Z 4) 47.22.Z 5) 47.23.Z 6) 47.24.Z 7) 47.25.Z 8) 47.26.Z 9) 47.41.Z 10) 47.42.Z 11) 47.43.Z 12) 47.51.Z 13) 47.52.Z 14) 47.53.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć 15) 47.54.Z 16) 47.59.Z 17) 47.61.Z 18) 47.62.Z 19) 47.64.Z 20) 47.65.Z 21) 47.71.Z 22) 47.72.Z 23) 47.73.Z 24) 47.74.Z 25) 47.75.Z 26) 47.76.Z 27) 47.77.Z 28) 47.78.Z 29) 10.71.Z 30) 10.72.Z ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pieczywa;

https://www.pdf-archive.com/2016/07/08/statut-wprowadzono-zmiany-11-06-2015r/

08/07/2016 www.pdf-archive.com

kredyty konsolidacyjne 53%

Wiele kredytów czy pożyczek zaciągniętych w niewielkich odstępach czasu skutkuje - w najlepszym przypadku - złym samopoczuciem i irytacją dłużnika, natomiast w przypadku najgorszym - doprowadzeniem gospodarstwa domowego na skraj upadku z powodu rosnącej spirali zadłużeń.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/04/kredyty-konsolidacyjne/

04/02/2017 www.pdf-archive.com

slowniczek pojec bibliografia 52%

w przeważającej części są to przedsiębiorstwa przemysłowe posiadające własne zaplecze badawczo-rozwojowe (laboratoria, zakłady i ośrodki badawczo-rozwojowe, działy badawczo-technologiczne, biura konstrukcyjne i konstrukcyjno-technologiczne, zakłady rozwoju techniki, biura studiów i projektów, itp.), a także rolnicze i zootechniczne zakłady, gospodarstwa i stacje doświadczalne, centra naukowo-techniczne, itp.

https://www.pdf-archive.com/2015/05/17/slowniczek-pojec-bibliografia/

17/05/2015 www.pdf-archive.com

#5 52%

Miał swoje stałe miejsce, którym zakradał się do gospodarstwa co kilka dni.

https://www.pdf-archive.com/2013/07/19/5/

19/07/2013 www.pdf-archive.com

Karpik St.apel do mediów, I.2017 50%

Zmuszony przez władze do rezygnacji z prowadzenia gospodarstwa, od 1975 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/04/karpik-st-apel-do-medi-w-i-2017/

04/01/2017 www.pdf-archive.com

Raport- Mazur.Golubiewski 43%

Z tego powodu ważne jest, aby rozpoznać, o ile jest to możliwe, jaka wartość NTFPs stanowi odsetek dochodów gospodarstwa domowego.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/29/raport-mazur-golubiewski/

29/05/2016 www.pdf-archive.com

260156806-Sprawdziany-PP 40%

państwo, przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe ograniczanie bądź zwiększanie wydatków państwa, ustalanie płacy minimalnej za pracę, zmiana wysokości stawek podatkowych 1 p.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/29/260156806-sprawdziany-pp/

29/11/2017 www.pdf-archive.com

Sekcja Duszy 1 2 40%

Kirin skierował wzrok za siebie, aby oszacować czas, jaki zmarnuje na czynność, którą w swojej głowie zdążył już nazwać „odapokaliptycznianiem” gospodarstwa domowego.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/07/sekcja-duszy-1-2/

07/06/2015 www.pdf-archive.com

usarzów 38%

dziestych pO Szkole Podchor'lzych Artylerii, ukonczyl Sz k o l~ G16wn'l Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Konserwatorium Warszawskie w klasie fortepianu.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/14/usarz-w/

14/04/2016 www.pdf-archive.com

notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej 29%

W iejs a da y h, łas y h gospodarst feudałó po sta ały fol arki- gospodarstwa pa skie zorie to a e a upra ę z oża, a który h pra o ali hłopi pa sz zyź ia i.

https://www.pdf-archive.com/2016/01/22/notatek-pl-zagadnienia-i-odpowiedzi-z-historii-gospodarczej/

22/01/2016 www.pdf-archive.com