Search


PDF Archive search engine
Last database update: 18 January at 21:10 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «govora»:


Total: 7 results - 0.01 seconds

5 MTK Kodovanje govora 100%

Kodovanje govora Kodovanje govora Performanse kodera govora utiču kako na kvalitet govora tako i na kapacitet sitema.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/5-mtk-kodovanje-govora/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

8 MTK GSM 61%

Usluge u GSM sistemu Usluga prenosa govora predstavlja najvažniju uslugu u GSM-u.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/14/8-mtk-gsm/

14/02/2014 www.pdf-archive.com

Audacity 47%

REFERENCE (objašnjenje svakog alata, menija i prozora) TUTORIJAL 1.1 Editovanje postojećeg fajla 1.2 Početno snimanje 1.3 Povezivanje govora sa muzikom u pozadini 1.4 Kopiranje audio kaseta, ploča i mini diskova na CD (sa čišćenjem šuma) 1.1 TUTORIJAL Editovanje postojećeg fajla Korak 1.

https://www.pdf-archive.com/2015/10/23/audacity/

23/10/2015 www.pdf-archive.com

Infektivne - anamneza i status 46%

poremecaj govora? pamcenje? paznja? 6.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/23/infektivne-anamneza-i-status/

23/07/2017 www.pdf-archive.com

Hrono - zdrava ishrana 41%

O ovome će još biti govora malo kasnije.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/20/hrono-zdrava-ishrana/

20/08/2014 www.pdf-archive.com

Tovarici WEB 41%

luda uprizoruje svoju smušenost i za tu cijenu dobiva slobodu govora.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/24/tovarici-web/

24/01/2017 www.pdf-archive.com

evolucijska 40%

• raspoznavanje uzoraka, • obrada slike, • obrada govora, • problemi optimizacije, • nelinearno upravljanje, • obrada nepreciznih i nekompletnih podataka, • simulacije i sl.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/18/evolucijska/

18/04/2018 www.pdf-archive.com