Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 February at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «grafika»:


Total: 37 results - 0.024 seconds

kat 100%

Grafika: ... Grafika: ... Grafika: ... Grafika: ... Grafika: ... Grafika: ... Grafika: ... Grafika: ... Grafika:

https://www.pdf-archive.com/2011/12/03/kat/

03/12/2011 www.pdf-archive.com

wykrojniki 91%

Jest to obszar z uwzględnionymi spadami Tło i grafika powinna być wysunięta poza obszar netto do granicy obszaru brutto (3mm).

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/wykrojniki/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

plaaan 91%

Neumann 18 Wiedza o sztuce Grafika warsztatowa prof.

https://www.pdf-archive.com/2015/09/28/plaaan/

28/09/2015 www.pdf-archive.com

Silniki Pneumatyczne 90%

ZALETY  ● ● ● ● ● ● ● ● WADY  Łatwe​ ​sterowanie:​ ​moment​ ​obrotowy​ ​zależy  liniowo​ ​od​ ​ciśnienia​ ​podawanego​ ​powietrza.  Łatwość​ ​zmiany​ ​kierunku​ ​obrotu.  Mały​ ​stosunek​ ​masa/moc.  Możliwość​ ​osiągania​ ​bardzo​ ​wysokich  obrotów.  Względnie​ ​bezpieczny.  Nie​ ​emituje​ ​zanieczyszczeń.  Krótki​ ​czas​ ​napełniania​ ​zbiornika.  Zadowalająca​ ​trwałość.  ● ● ● ● Rozprężanie​ ​się​ ​powietrza​ ​powoduje  oziębienie,​ ​co​ ​zmniejsza​ s ​ prawność.  Sprężone​ ​powietrze​ ​ma​ ​niską​ ​gęstość  magazynowanej​ ​energii.  Konieczność​ ​stosowania​ ​wytrzymałych  zbiorników​ ​na​ ​sprężone​ ​powietrze,​ ​co​ ​sprawia  że​ ​bywają​ ​one​ ​ciężkie​ ​i​ ​tanie​ ​lub​ ​lekkie​ ​jednak  drogie.  Otrzymanie​ ​sprężonego​ ​powietrza​ ​może  wiązać​ ​się​ ​z​ ​użyciem​ ​mniej​ ​ekologicznego  źródła​ ​energii​ ​niż​ ​ono​ ​samo​ ​i​ ​ze​ ​stratami  mocy​ ​w​ ​związku​ ​z​ ​podgrzewaniem​ ​powietrza  podczas​ ​sprężania.    Podział Tłokowe  Zębatkowe  Łopatkowe  Turbinowe  Grafika​ ​#1​ ​-​ ​schematyczne​ ​rysunki​ ​poszczególnych​ ​typów​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Kolejno​ ​od​ ​lewej:​ ​Tłokowy,​ ​Zębatkowy,​ ​Łopatkowy​ ​i​ ​Turbinowy      0 1 Grafika​ ​#2​ ​-​ ​Fotografie​ ​silników​ ​pneumatycznych           Grafika​ ​#3​ ​-​ ​Przykładowa  charakterystyka​ ​dla​ ​silnika  pneumatycznego  Oś​ ​pionowa,​ ​od​ ​lewej:  ​ ​Moc[kW],​ ​Moment​ ​obrotowy[Nm],  ​ ​Pobór​ ​powietrza[l/s];  Oś​ ​pozioma:​ ​Obroty​ ​silnika​ ​[r/min].    1 2 Grafika​ ​#4​ ​-​ ​Bardziej​ ​złożona,​ ​uogólniona​ ​charakterystyka​ ​dla​ ​silników  pneumatycznych​ ​uwzględniająca​ ​różne​ ​ciśnienia.    Grafika​ ​#5​ ​-​ ​Zasada​ ​działania​ ​na​ ​przykładzie​ ​silnika​ ​Tłokowego  2 3 Małe​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​powszechnie​ ​używane​ ​do​ ​napędu​ ​narzędzi​ ​ręcznych,  takich​ ​jak​ ​wiertarki,​ ​młoty​ ​udarowe,​ ​szlifierki,​ ​klucze​ ​itp.​ ​Obecnie​ ​silniki​ ​pneumatyczne​ ​są​ ​też  używane​ ​do​ ​rozruchu​ ​silników​ ​spalinowych​ ​w​ ​samochodach​ ​wyścigowych.​ ​Niemniej​ ​nie  słabnie​ ​zainteresowanie​ ​szerszym​ ​wykorzystaniem​ ​silników​ ​pneumatycznych.  Zainteresowanie​ ​dotyczy​ ​również​ ​zastosowania​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​do​ ​napędu  pojazdów.Typowe​ ​rozwiązania​ ​konstrukcyjne​ ​silników​ ​pneumatycznych​ ​przedstawiono​ ​na  Grafice​ ​#1.     W​ ​silnikach​ ​tłokowych​ ​organem​ ​roboczym​ ​jest​ ​tłok.​ ​Zasada​ ​działania​ ​jest​ ​podobna  jak​ ​w​ ​tłokowych​ ​silnikach​ ​innego​ ​typu.​ ​Ruch​ ​posuwisto-zwrotny​ ​tłoka​ ​jest​ ​zamieniany​ ​na  ruch​ ​obrotowy​ ​przez​ ​zastosowanie​ ​wału​ ​korbowego​ ​(2).​ ​Równomierną​ ​pracę​ ​uzyskuje​ ​się  przez​ ​współpracę​ ​kilku​ ​tłoków​ ​z​ ​wałem.​ ​Silniki​ ​tłokowe​ ​są​ ​stosowane​ ​w​ ​zakresie​ ​mocy​ ​od  1,5​ ​do​ ​20​ ​kW,​ ​a​ ​uzyskiwane​ ​obroty​ ​wynoszą​ ​do​ ​5000​ ​obr/min,​ ​przy​ ​ciśnieniu​ ​zasilania​ ​do​ ​6  barów.     Silnik​ ​zębatkowy.​ ​W​ ​korpusie​ ​(1)​ ​znajdują​ ​się​ ​dwa​ ​koła​ ​zębate​ ​(2)​ ​i​ ​(3),​ ​z​ ​których​ ​koło  (2)​ ​jest​ ​sprzęgnięte​ ​z​ ​napędzanym​ ​wałkiem​ ​(4),​ ​a​ ​koło​ ​(3)​ ​jest​ ​kołem​ ​współpracującym.  Kierunek​ ​obrotów​ ​wałka​ ​(4)​ ​zależy​ ​od​ ​kierunku​ ​doprowadzenia​ ​sprężonego​ ​powietrza.​ ​W  silnikach​ ​zębatkowych​ ​moment​ ​obrotowy​ ​powstaje​ ​w​ ​wyniku​ ​siły​ ​działającej​ ​na  powierzchnię​ ​zębów​ ​dwóch​ ​współpracujących​ ​ze​ ​sobą​ ​kół​ ​zębatych.​ ​Wartość​ ​siły,​ ​jaka  działa​ ​na​ ​koła​ ​zębate,​ ​zależy​ ​od​ ​ciśnienia​ ​gazu​ ​dolotowego,​ ​a​ ​jego​ ​obroty​ ​od​ ​strumienia  gazu.​ ​Silniki​ ​te​ ​znajdują​ ​zastosowanie​ ​w​ ​napędach​ ​o​ ​dużych​ ​mocach,​ ​powyżej​ ​40​ ​kW.     Typowy​ ​silnik​ ​łopatkowy​ ​ ​zbudowany​ ​jest​ ​z​ ​cylindra​ ​(1)​ ​oraz​ ​wirnika​ ​(2)​ ​z​ ​łopatkami  (3)​ ​umieszczonymi​ ​w​ ​szczelinach​ ​wzdłużnych.​ ​Wirnik​ ​(2)​ ​zamontowany​ ​jest​ ​mimośrodowo  w​ ​stosunku​ ​do​ ​osi​ ​cylindra​ ​(1),​ ​co​ ​powoduje,​ ​że​ ​pomiędzy​ ​ścianką​ ​wewnętrzną​ ​cylindra,  łopatkami​ ​oraz​ ​wirnikiem​ ​powstają​ ​komory​ ​robocze​ ​o​ ​zmieniającej​ ​się​ ​objętości.​ ​Sprężone  powietrze​ ​wprowadzane​ ​jest​ ​pomiędzy​ ​dwie​ ​sąsiadujące​ ​łopatki.​ ​Wskutek​ ​różnicy​ ​ciśnień  przed​ ​i​ ​za​ ​łopatką​ ​wirnik​ ​zostaje​ ​wprowadzony​ ​w​ ​ruch​ ​obrotowy.​ ​Powietrze,​ ​które​ ​znajduje  się​ ​pomiędzy​ ​łopatkami,​ ​ulega​ ​rozprężaniu​ ​na​ ​skutek​ ​zwiększania​ ​się​ ​objętości​ ​przestrzeni  między​ ​łopatkami.​ ​Mimośrodowość​ ​i​ ​średnicę​ ​wirnika​ ​dobiera​ ​się​ ​w​ ​taki​ ​sposób,​ ​aby​ ​siła  działająca​ ​na​ ​łopatki​ ​była​ ​stała​ ​w​ ​całym​ ​cyklu​ ​pracy​ ​silnika.​ ​Jest​ ​to​ ​możliwe,​ ​gdyż​ ​wraz​ ​z  obniżaniem​ ​się​ ​ciśnienia​ ​wzrasta​ ​powierzchnia​ ​łopatek.​ ​Podczas​ ​pracy​ ​łopatki​ ​dociskane​ ​są  do​ ​powierzchni​ ​wewnętrznej​ ​cylindra​ ​siłą​ ​odzxcśrodkową,​ ​zapewniając​ ​w​ ​ten​ ​sposób  efektywne​ ​uszczelnienie.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​pracują​ ​przy​ ​obrotach​ ​od​ ​kilku​ ​tysięcy​ ​do  kilkudziesięciu​ ​tysięcy​ ​obrotów​ ​na​ ​minutę.​ ​Liczba​ ​łopatek​ ​w​ ​silniku​ ​zawiera​ ​się​ ​od​ ​3​ ​do​ ​10.  Mniejsza​ ​liczba​ ​łopatek​ ​zwiększa​ ​sprawność​ ​silnika,​ ​ale​ ​utrudnia​ ​jego​ ​rozruch.    ​ ​W​ ​silnikach​ ​turbinowych​ ​w​ ​korpusie​ ​umieszczone​ ​jest​ ​koło​ ​łopatkowe​ ​(1)  napędzające​ ​wałek​ ​(2).​ ​Zasilanie​ ​silnika​ ​odbywa​ ​się​ ​przez​ ​otwór​ ​wlotowy​ ​(3),​ ​a​ ​rozprężenie  gazu​ ​występuje​ ​na​ ​wylocie​ ​(4).​ ​Ruch​ ​obrotowy​ ​wałka​ ​(2)​ ​wymusza​ ​strumień​ ​gazu  przepływającego​ ​przez​ ​silnik.​ ​Silniki​ ​tego​ ​typu​ ​są​ ​stosowane​ ​przy​ ​małych​ ​obciążeniach,  mogą​ ​natomiast​ ​osiągać​ ​bardzo​ ​duże​ ​obroty​ ​(nawet​ ​do​ ​500​ ​000​ ​obr/min),​ ​na​ ​przykład​ ​w  napędach​ ​wiertarek​ ​dentystycznych.​ ​W​ ​pracy​ ​zaproponowano​ ​rozwiązanie​ ​oparte​ ​na  zasadzie​ ​wirującego​ ​tłoka,​ ​podobnie​ ​jak​ ​to​ ​ma​ ​miejsce​ ​w​ ​silnikach​ ​przepływowych  3 4 4

https://www.pdf-archive.com/2017/11/22/silniki-pneumatyczne/

22/11/2017 www.pdf-archive.com

regulaminIHP 83%

Wydawca zobowiązuje się do bezpłatnego umieszczenia treści typu tekst lub grafika przesłanych przez klienta w formie elektronicznej w ciągu dwóch tygodni od daty zawarcia umowy.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/19/regulaminihp/

19/01/2017 www.pdf-archive.com

ivotopis TK 78%

výtvarné umenie/grafika a iné médiá 2009 - 2013 Akadémia umení, fakulta výtvarných umení, Banská Bystrica Odbor/špecializácia:

https://www.pdf-archive.com/2014/06/04/ivotopis-tk/

04/06/2014 www.pdf-archive.com

wykrojniki 78%

Jest to obszar z uwzględnionymi spadami Tło i grafika powinna być wysunięta poza obszar netto do granicy obszaru brutto (3mm).

https://www.pdf-archive.com/2015/08/06/wykrojniki-1/

06/08/2015 www.pdf-archive.com

cv-lt-sergej tyryskin 77%

Išorinės reklamos projektavimas - (CorelDRAW, Photoshop, Illustrator, InDesign ) Knygų grafika.

https://www.pdf-archive.com/2016/09/30/cv-lt-sergej-tyryskin/

30/09/2016 www.pdf-archive.com

Hodnocení-kampaně-EP2014 v1.1 74%

Grafika Naprosto bezchybně fungující složka kampaně.

https://www.pdf-archive.com/2014/06/03/hodnocen-kampan-ep2014-v1-1/

03/06/2014 www.pdf-archive.com

Refleksje Jet 73%

Przez niemal 7 lat swojego blogowego istnienia to Grafika była centrum mojej blogowej egzystencji, w pewnym okresie czasu drugą połowę mojego blogowego serca skradły przemyślenia, refleksje, czyli głębsze myśli, rozważania nad jakoś częścią życia, które z czasem stały się nieodzownym elementem każdego nowego wpisy.

https://www.pdf-archive.com/2015/07/01/refleksje-jet/

01/07/2015 www.pdf-archive.com

K.2 73%

Noemi Brahová a Petra Johanidesová Obsah © Kvarta 2012/13 Grafika © M.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/k-2/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

RainWorld 66%

Grafika Rain Worlda još je jedna u nizu stilizovanih retro vinjeta koja igra na kar tu nostalgije, ali zapravo više nervira nego što je kul.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/12/rainworld/

12/04/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN KONKURSU - GRACZ NIEZWYKLY CZLOWIEK 65%

„Ekspert” – Agnieszka Zmuda, studentka katowickiej Akademii Sztuk Pięknych na wydziale Grafika Warsztatowa.

https://www.pdf-archive.com/2018/03/07/regulamin-konkursu-gracz-niezwykly-czlowiek/

07/03/2018 www.pdf-archive.com

Numeryczny System Kontroli Prasy Hydraulicznej(2) 61%

Grafika 2D CNC, automatyczne obliczanie sekwencji gięcia i wykrywanie kolizji.

https://www.pdf-archive.com/2012/05/17/numeryczny-system-kontroli-prasy-hydraulicznej-2/

17/05/2012 www.pdf-archive.com

cv 61%

503719292 Wykształcenie 2009 - 2013 Technikum nr 1 w Zamościu, Technik cyfrowych procesów graficznych Doświadczenie praca w rolnictwie, praca przy zbiorach owoców i warzyw Dodatkowa działalność 2009- 2012 działalność w samorządzie uczniowskim Umiejętności Znajomość obsługi maszyn rolniczych bardzo dobra znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, Mac bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office oraz pakietu Adobe i CorelDraw Znajomość języków obcych język angielski poziom podstawowy Zainteresowania literatura, muzyka, film, grafika, psychologia Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U.Nr.

https://www.pdf-archive.com/2013/04/08/cv/

08/04/2013 www.pdf-archive.com

CV-Recovered1 61%

(Wrocław 2011) muzyka, film, fotografia, wystrój wnętrz, grafika komputerowa, moda, marketing, psychologia Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.Ust Nr 133 poz.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/25/cv-recovered1/

25/02/2014 www.pdf-archive.com

raport R PPS PLAN STUD 61%

Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w 1 INZ003541BK INZ005202W INZ005232L INZ005202L INZ003541W 2 INZ111854BK INZ005201W INZ005200L INZ005200W W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_3 4 INZ111856BK W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_4 Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi Procesowe zarządzanie projektem informatycznym-DIP Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi Wprowadzenie do zarządzania projektami informatycznymi Wspomaganie zarządzania projektami informatycznymi Procesowe zarządzanie projektem informatycznym-DIP INZ005207W INZ005207L INZ005209L INZ005208L 5,00 150 30 60 2,00 Egzamin 2 30 30 60 90 2,00 Egzamin 3,00 Zaliczenie 2 2 30 30 90 90 3,00 Zaliczenie 3,00 Zaliczenie 30 60 2,00 Egzamin 60 150 30 60 2,00 Zaliczenie 2 30 90 3,00 Zaliczenie 2 30 30 90 60 3,00 Zaliczenie 2,00 Zaliczenie 45 120 4,00 15 30 30 30 15 15 15 30 30 90 90 90 30 30 30 90 1,00 3,00 3,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_1 Języki baz danych Inżynieria systemów baz danych Baza danych Oracle-programowanie Języki baz danych Projektowanie baz danych Inżynieria systemów baz danych Baza danych Oracle-programowanie Projektowanie baz danych Liczba godzin CNPS 60 2 INZ005205W INZ005203P INZ005204P INZ005205P INZ005206W INZ005203W INZ005204W INZ005206P INZ005208W s 2 3 INZ111855BK INZ005209W p 2 Wytwarzanie oprogramowania w środowisku .NET Wytwarzanie oprogramowania w środowisku .NET Programowanie systemów webowych Programowanie systemów webowych INZ005201L l W08-INF-ST-Ii./5Moduł M_2 Programowanie aplikacji multimedialnych Grafika komputerowa Techniki przetwarzania mediów cyfrowych Grafika komputerowa Programowanie aplikacji multimedialnych Techniki przetwarzania mediów cyfrowych INZ005232W INZ003541L ć Liczba godzin ZZU 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 5,00 Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie Zaliczenie 45 90 3,00 1 15 30 1,00 Zaliczenie 1 15 30 1,00 Zaliczenie 1 15 30 1,00 Zaliczenie 2 30 60 2,00 Zaliczenie 2 30 60 2,00 Zaliczenie 2 30 60 2,00 Zaliczenie 210 510 Razem:

https://www.pdf-archive.com/2017/09/12/raport-r-pps-plan-stud/

12/09/2017 www.pdf-archive.com

REGULAMIN-KONKURSU 61%

zdjęcie, film, grafika. §3 NAGRODY 1.

https://www.pdf-archive.com/2019/07/07/regulamin-konkursu/

07/07/2019 www.pdf-archive.com

124903247-Walentynkowa-Ulica-Stylu 59%

Agnieszka Ziółkowska Natalia Romik Grafika i skład:

https://www.pdf-archive.com/2013/02/12/124903247-walentynkowa-ulica-stylu/

12/02/2013 www.pdf-archive.com

Regulamin 55%

Zgłoszenie winno zawierać projekt bądź projekty grafiki możliwie jak najlepszej jakości (grafika wektorowa o rozdzielczości co najmniej 300 dpi).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 55%

Zgłoszenie winno zawierać projekt bądź projekty grafiki możliwie jak najlepszej jakości (grafika wektorowa o rozdzielczości co najmniej 300 ppi).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/16/regulamin-1/

16/02/2015 www.pdf-archive.com

Regulamin 55%

Zgłoszenie winno zawierać projekt bądź projekty grafiki możliwie jak najlepszej jakości (grafika wektorowa o rozdzielczości co najmniej 300 ppi).

https://www.pdf-archive.com/2015/02/27/regulamin/

27/02/2015 www.pdf-archive.com

046 Sterowany dom G Layout 1 54%

Łukasz Cichy grafika: Kamil Małagowski CENA:

https://www.pdf-archive.com/2013/12/07/046-sterowany-dom-g-layout-1/

07/12/2013 www.pdf-archive.com