Search


PDF Archive search engine
Last database update: 21 October at 09:56 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «grudnia»:


Total: 90 results - 0.049 seconds

Wyroki TK ustawa z FUS 100%

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19981621118 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r.

https://www.pdf-archive.com/2014/02/08/wyroki-tk-ustawa-z-fus/

07/02/2014 www.pdf-archive.com

Wegiel do drukupdf 96%

Dnia 1 grudnia posiadamy 8 ton węgla o wartości 4.200zł (netto) Przeanalizujmy sprzedaż naszego węgla na czarnym rynku:

https://www.pdf-archive.com/2016/12/04/wegiel-do-drukupdf/

04/12/2016 www.pdf-archive.com

raport wsi 95%

Operacja ZEN Zakończenie Aneksy Wykaz ważniejszych i częściej używanych skrótów *** Strona 2 z 374 Wstęp Podstawa prawna Uchwalona 14 grudnia 2006 r.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/04/raport-wsi/

04/06/2015 www.pdf-archive.com

CKiS - Folder Smichy Chichy 94%

Teatr Capitol 8 grudnia - 16.00 19.30 „Jeśli chcesz kobiety to ją porwij” Brawurowa komedia, w której główny bohater, księgowy adam (Arkadiusz Janiczek) realizuje swoje specyficzne hobby – porywanie przypadkowych kobiet!

https://www.pdf-archive.com/2011/10/03/ckis-folder-smichy-chichy/

03/10/2011 www.pdf-archive.com

REGULAMIN 88%

• Konkurs trwa od 19 grudnia 2018 r.

https://www.pdf-archive.com/2020/01/07/regulamin/

07/01/2020 www.pdf-archive.com

Regulamin BAL 87%

  ¬   zaakceptowanie  warunków  regulaminu,   ¬   utworzenie   konta   na   stronie   bimobject.com,   podając   prawdziwe   dane,   umożliwiające   identyfikację   potencjalnego   zwycięzcy,   ¬   obecność  na  XXII  Wielkim  Balu  Architekta  w  dniu  18  grudnia   2015r.

https://www.pdf-archive.com/2015/12/08/regulamin-bal/

08/12/2015 www.pdf-archive.com

III C 170 16 86%

III C 170/16 UZASADNIENIE Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/01/iii-c-170-16/

01/03/2016 www.pdf-archive.com

Regulamin wyborów2016 85%

(środa) 5.5 Ogłoszenie oficjalnych wyników wyborów – 1 grudnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/11/04/regulamin-wybor-w2016/

04/11/2016 www.pdf-archive.com

umowa-świetlica 2016 84%

Wyjątek stanowił będzie miesiąc grudzień, kiedy to rachunek zostanie wystawiony 22 grudnia 2016 r., a płatność za miesiąc grudzień należy uregulować do dnia 31 grudnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/22/umowa-wietlica-2016/

22/07/2016 www.pdf-archive.com

Wzór umowy spółki z o.o. 82%

Akt notarialny Dnia siódmego grudnia dwutysięcznego dziewiętnastego roku przed Andrzejem Nowakiem notariuszem Biura Notarialnego w Warszawie stawili się:

https://www.pdf-archive.com/2019/12/07/wzor-umowy-spoki-z-oo/

07/12/2019 www.pdf-archive.com

VI C 352 16 mBank odfrankowienie SR Wawa Srodmiescie 80%

rzecz powodów spółki akcyjnej z siedzibą w na kwoty po 410,03 zł (czterysta dziesięć 03/100) złotych z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 18 sierpnia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, zaś z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty;

https://www.pdf-archive.com/2017/10/06/vi-c-352-16-mbank-odfrankowienie-sr-wawa-srodmiescie/

06/10/2017 www.pdf-archive.com

I C 114 16 SR Warszawa Śródmieście 79%

kwotę 35.789,55 zł (trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) z odsetkami ustawowymi za okres od 12 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz ustawowymi za opóźnienie od 01 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty, II.w pozostałym zakresie powództwo oddala, III.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/30/i-c-114-16-sr-warszawa-r-dmie-cie/

30/05/2017 www.pdf-archive.com

info2 79%

1 grudnia – Światowy Dzień AIDS „Wiedza ratuje życie” Światowy Dzień AIDS jest okazją do podsumowania działań, które są prowadzone przez cały rok.

https://www.pdf-archive.com/2010/12/08/info2/

08/12/2010 www.pdf-archive.com

List otwarty 79%

List otwarty do władz III RP oraz do Polskiego Społeczeństwa W związku z tragiczną rocznicą wprowadzenia stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku jesteśmy świadkami dążenia do destabilizacji państwa polskiego.

https://www.pdf-archive.com/2016/12/11/list-otwarty/

11/12/2016 www.pdf-archive.com

Informacja - kryteria rekrutacja(1) 78%

3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

https://www.pdf-archive.com/2018/02/13/informacja-kryteria-rekrutacja-1/

13/02/2018 www.pdf-archive.com

II CZ 59 17 mBank 78%

do 31 grudnia 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/10/25/ii-cz-59-17-mbank/

25/10/2017 www.pdf-archive.com

SO Warszawa II C 495 16 BTE mBank 76%

Wyrokami z dnia 27 grudnia 2010 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/12/so-warszawa-ii-c-495-16-bte-mbank/

12/05/2017 www.pdf-archive.com

poradnik sam slowacja 2016 76%

Samochody osobowe nie spełniające Europejskich Standardów Emisji Spalin, bądź spełniające wyłącznie Europejski Standard Emisji Spalin EURO 1, które nie zostały zarejestrowane na terenie Słowacji do dnia 31 grudnia 2015 r.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/21/poradnik-sam-slowacja-2016/

21/06/2016 www.pdf-archive.com

Sygn. akt II Ca 981 2016 (I C 2535 2015 K) 74%

o zapłatę na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie z dnia 10 grudnia 2015 roku, sygnatura akt I C 2535/15/K 1.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/02/sygn-akt-ii-ca-981-2016-i-c-2535-2015-k/

02/10/2016 www.pdf-archive.com

Pismo do przychodni OŚWIADCZENIA O ODMOWIE (1 ostatnie) 72%

5 Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazeń u ludzi oraz Rozporządzeniem z dnia 18 sierpnia 2011 "

https://www.pdf-archive.com/2014/05/11/pismo-do-przychodni-o-wiadczenia-o-odmowie-1-ostatnie/

11/05/2014 www.pdf-archive.com

Konfrontacja Sztuk Walki 72%

Od 1 grudnia 2011 (KSW 17) przyznawane są bonusy finansowe w kategoriach - nokaut, poddanie i walka wieczoru.

https://www.pdf-archive.com/2018/08/24/konfrontacja-sztuk-walki/

24/08/2018 www.pdf-archive.com

I ACa 387 16 KREDYT BANK-zwrócony do ponownego rozpoznania 72%

spłacał już wcześniej inny zaciągnięty przez niego 7 grudnia 2005 r.

https://www.pdf-archive.com/2017/05/19/i-aca-387-16-kredyt-bank-zwr-cony-do-ponownego-rozpoznania/

19/05/2017 www.pdf-archive.com