Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 June at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «grunn»:


Total: 12 results - 0.015 seconds

Artikkel mukera 100%

usikkerhet på grunn av begrenset eller mangel på informasjon , usikkerhet om kurset og behandling valg knyttet til sykdommen , og usikkerhet knyttet til hverdagen og takle sykdommen .

https://www.pdf-archive.com/2014/03/04/artikkel-mukera/

04/03/2014 www.pdf-archive.com

lbsiv avgjorelse lb-2015-110557 99%

Sammendrag Politidrektoratet vedtok å tilbakekalle A's føreretten til motorvogn på grunn av maglende edruelighet etter vegtrafikkloven § 34 femte ledd.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/06/lbsiv-avgjorelse-lb-2015-110557/

06/07/2016 www.pdf-archive.com

Dypt Arbeid av Cal Newport 89%

En annen grunn er OppmerksomhetsResten som vil bli igjen for mange, siden det er vanskelig å la ting ligge, uten at tanker om det ulmer i bakgrunnen og skaper stress.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/dypt-arbeid-av-cal-newport/

18/07/2016 www.pdf-archive.com

07a Tilsynsrapport 20160419084458 sonjaT-Helses 81%

grunn av dette vil alt som er lagret i kulvert også være lagret i ventilasjonsrom.

https://www.pdf-archive.com/2016/06/02/07a-tilsynsrapport-20160419084458-sonjat-helses/

02/06/2016 www.pdf-archive.com

Personvernserklæring 66%

Dersom det er grunn til å tro at de registrerte vil motsette seg å avgi samtykke, skal det trolig meget til (klar interesseovervekt) for at dette alternativet kan benyttes.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/26/personvernserkl-ring/

26/06/2017 www.pdf-archive.com

hybrider 65%

Nesten halvparten av hybridsalget har høye utslipp, på grunn av vekten og fordi de har liten elektrisk rekkevidde.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/17/hybrider/

17/03/2017 www.pdf-archive.com

Kjøpsbetingelser 51%

Dersom levering ikke kan utføres på grunn av at hinder foreligger i bostedet, eller at avbestilling skjer for sent, forbeholder vi oss retten til å ikke refundere fraktkostnaden.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/02/kj-psbetingelser/

02/02/2017 www.pdf-archive.com

rf1 50%

Det trenger ikke bli urealistisk av den grunn.

https://www.pdf-archive.com/2011/05/07/rf1/

07/05/2011 www.pdf-archive.com

Eidsvoll1814 50%

Men eg er no komen meir og meir til den yverty ding at det helst var ein svensk innanrikspolitisk grunn som låg attum.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/04/eidsvoll1814/

04/05/2014 www.pdf-archive.com

Prosjektbeskrivelse med sladdet tekst 44%

Basert på biobankprøver fra de kliniske studiene har vi nylig funnet tegn på at ME/CFS-pasienter har begrensinger i energiomsetningen, på grunn av hemming av enzymet pyruvat dehydrogenase (PDH) (artikkel er akseptert av Journal of Clinical Investigation Insight).

https://www.pdf-archive.com/2017/06/22/prosjektbeskrivelse-med-sladdet-tekst/

22/06/2017 www.pdf-archive.com

The Practicing Mind GN 36%

En effektiv behjelpende metode til meditasjon som jeg bruker for dette formålet er det jeg kaller DOC(GOK), som står for ‘Do(Gjør), Observe(Observer), Correct(Korrekter).’ Denne teknikken kan påføres enhver aktivitet hvor du prøver å engasjere ditt praktiserende sinn.» Thomas bruker et eksempel hvor Asiatiske bueskyttere knuser Amerikanske bueskyttere på grunn av at de «trakk buen, slapp pila, observerte resultatet, og så gjorde korreksjoner for det neste skuddet».

https://www.pdf-archive.com/2016/07/09/the-practicing-mind-gn/

09/07/2016 www.pdf-archive.com

Notater fra en Venn GN 36%

Hvis du bestemmer deg for å ikke trenge en spesiell grunn til å smile, vil du ikke bare gjøre deg selv mer glad, men også alle rundt deg.

https://www.pdf-archive.com/2016/07/18/notater-fra-en-venn-gn/

18/07/2016 www.pdf-archive.com