Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «grzechu»:


Total: 9 results - 0.014 seconds

Okazja do grzechu 100%

Okazja do grzechu Okazja do grzechu jest czymś zewnętrznym (osoba, rzecz, książka, przedstawienie, taniec itd.), kuszącym, nęcącym do grzechu i dostarczającym sposobność zgrzeszenia.

https://www.pdf-archive.com/2016/04/09/okazja-do-grzechu/

09/04/2016 www.pdf-archive.com

2017 Don Guido Bortoluzzi Synteza 1 79%

Stąd opowieść o ‘grzechu pierworodnym’, który nie był zwykłym grzechem pychy i zarozumiałości, lecz także grzechem nieposłuszeństwa i przewrotności, który dokonał się przez konkretny akt hybrydyzacji gatunku ludzkiego, którego dopuścił się Prarodzic Adam (obdarzony 46 chromosomami, który jako pierwszy należał do genealogicznego Drzewa Żywota) przez akt płciowy poza własnym gatunkiem, z jedyną przedstawicielką gatunku poprzedzającego człowieka, kompatybilną pod względem chromosomalnym (w drodze wyjątku została wyposażona przez Boga w 47 chromosomów, ze względu na jej zadanie jako ‘przybranej matki’ Synów Boga).

https://www.pdf-archive.com/2017/03/24/2017-don-guido-bortoluzzi-synteza-1/

24/03/2017 www.pdf-archive.com

Nowy Dokument sformatowany 77%

7 Biada tym, którzy budują swoje domy na grzechu, albowiem będą zrzucone z fundamentu, a oni padną od miecza.

https://www.pdf-archive.com/2014/03/23/nowy-dokument-sformatowany/

23/03/2014 www.pdf-archive.com

Dziady II 55%

NASK IFP UG Ze zbiorów „Wirtualnej Biblioteki Literatury Polskiej” Instytutu Filologii Polskiej UG 5 „Ale kto nie mógł darować mi grzechu, Ledwie obelgę na ustach przytrzyma, Niechętne lica gwałci do uśmiechu I litość kłamie oczyma;

https://www.pdf-archive.com/2011/05/18/dziady-ii/

18/05/2011 www.pdf-archive.com

Apokalipsa wg Marhiusa 52%

„Oto moje królestwo, którego człowiek nie chciał ujrzed prawdziwie, życie w grzechu i rozpuście wybierając.

https://www.pdf-archive.com/2011/03/28/apokalipsa-wg-marhiusa/

28/03/2011 www.pdf-archive.com

Mariusz Jan Gosiński - Biblia Zombiryczna CZ. 7 49%

Zombiryzm powstanie na znak prawdziwego grzechu, a co jest prawdziwym grzechem w oczach Żydowskiego matkojebce Jezusa – odpowiedź:

https://www.pdf-archive.com/2016/08/31/mariusz-jan-gosi-ski-biblia-zombiryczna-cz-7/

31/08/2016 www.pdf-archive.com

Boska Komedia 48%

doświadczenie osobiste Dantego-pielgrzyma nabiera charakteru uniwersalnego, gdyż uosabia on też całą ludzkość, która poprzez poznanie istoty zła (w piekle), oczyszczenie się ze skłonności do grzechu (w czyśćcu) i wzniesienie się na kolejne poziomy doskonałości duchowej (w raju) osiąga szczęście wieczne.

https://www.pdf-archive.com/2017/03/22/boska-komedia/

22/03/2017 www.pdf-archive.com

Wywyższona pozycja 40%

Dlatego śmierć, będąca następstwem grzechu, który jest porzuceniem Dawcy życia jest tego życia przeciwieństwem, niebytem, obróceniem się w nicość.

https://www.pdf-archive.com/2013/09/17/wywy-szona-pozycja-1/

17/09/2013 www.pdf-archive.com

wawrzyn2 29%

U jednych lekka nadwaga grzechu, u  innych już zrzucone zbędne przewiny.

https://www.pdf-archive.com/2016/05/23/wawrzyn2/

23/05/2016 www.pdf-archive.com