Search


PDF Archive search engine
Last database update: 17 May at 11:24 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «halinde»:


Total: 24 results - 0.03 seconds

prim-iadeli-ozel-sartlar 100%

3.5 Satın alma (�ştira) Poliçenin bir yıllık süreyi doldurması ve bir yıllık sigorta priminin ödenmiş olması koşuluyla, talep etmesi halinde sigorta ettirene Şirket tarafından, sigortanın işlem tarihinde yürürlükte olan teknik esaslarına göre hesaplanan matematik karşılıklarından, aşağıdaki tabloda gösterilen kesintiler yapıldıktan sonra satın alma (iştira) bedeli olarak ödenir.

https://www.pdf-archive.com/2012/02/08/prim-iadeli-ozel-sartlar/

08/02/2012 www.pdf-archive.com

Türkiye İş Kurumu 99%

Bu sürenin aşımı halinde, programla ilişiğiniz kesilir.

https://www.pdf-archive.com/2017/07/01/t-rkiye-kurumu/

01/07/2017 www.pdf-archive.com

?NSAN HAKLARI MEVZUAT 93%

a) Çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı, b) Avukata veya diğer kamu görevlisine karşı görevi dolayısıyla, İşlenmesi halinde, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

https://www.pdf-archive.com/2017/06/16/nsan-haklari-mevzuat/

16/06/2017 www.pdf-archive.com

İSA KÖSEOĞLU-HEKIMSORUMLULUK-KUZAN-POLİÇE 92%

Rizikonun gerçekleşmesi halinde taksitlerin, tazminat miktarını aşmayan kısmı MUACCEL olur.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/24/sa-k-seo-lu-hekimsorumluluk-kuzan-pol-e/

24/04/2018 www.pdf-archive.com

Basın Bülteni -TPFD Sezon Öncesi Kampı Başlıyor 88%

Bu sene ilki planlanan kamp, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Tesisleri’nde 10’ar günlük iki dönem halinde gerçekleştirilecek.

https://www.pdf-archive.com/2015/06/22/bas-n-b-lteni-tpfd-sezon-ncesi-kamp-ba-l-yor/

22/06/2015 www.pdf-archive.com

arabuluculuk-nedir 85%

Arabulucuya başvurmanın zorunlu olduğu durumlarda dava açıldığının anlaşılması halinde mahkemece herhangi bir işlem yapılmadan dava şartı yokluğu sebebiyle davanın usulden reddine karar verilir.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/arabuluculuk-nedir/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

yeni-is-mahkeme-kanunu 78%

Arabulucuya başvurmanın zorunlu olduğu durumlarda dava açıldığının anlaşılması halinde mahkemece herhangi bir işlem yapılmadan dava şartı yokluğu sebebi ile davanın usulden reddine karar verilir.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/yeni-is-mahkeme-kanunu/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

(YENİ) Antropoloji - Sosyal Bilgiler ÖABT Akademi 77%

Bir kültürün içine doğan bireyin ailesinden başlayarak çevresinde halkalar halinde genişleyen kültürü öğrenme sürecidir.

https://www.pdf-archive.com/2017/08/26/yen-antropoloji-sosyal-bilgiler-abt-akademi/

26/08/2017 www.pdf-archive.com

rapor 76%

Çalışanların iş tanımlarının net olması büyük çaplı bir firma için kritik olduğundan, birimler olabildiğince daraltılmış olmakla beraber, 8 departman, 46 birim ve 100’ün üstünde ekip halinde bir organizasyon düzeni bulunur.

https://www.pdf-archive.com/2017/09/08/rapor/

08/09/2017 www.pdf-archive.com

Dinlerarasi Diyalog Tuzagi 72%

Çünkü bu yolla, Müslümanlara zarar veremedikleri gibi, aksine güce karşı güç oluşturup blok halinde karşılarına çıkma hareketleri başlamıştı.

https://www.pdf-archive.com/2017/02/16/dinlerarasi-diyalog-tuzagi/

16/02/2017 www.pdf-archive.com

Finansal Tablolar Analizi Ünite 1-2-3-4 72%

Özellikli bilgi sunmak için talep edilmesi halinde hazırlanan tablolardır.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/18/finansal-tablolar-analizi-nite-1-2-3-4/

18/04/2017 www.pdf-archive.com

512631 AYYILDIZ FLY AY Allnet DINlang November 70%

Dahil olan Internet Flat sadece E-Plus’un UMTS ve GPRS şebekelerinde, paket halinde aktarılan veriler için geçerlidir, Roaming ve yurtdışı bağlantılar hariçtir.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/512631-ayyildiz-fly-ay-allnet-dinlang-november/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

dava-sarti 67%

Ancak tarafların listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmaları halinde bu arabulucu görevlendirilir.

https://www.pdf-archive.com/2018/04/01/dava-sarti/

01/04/2018 www.pdf-archive.com

16-11-17-0 58%

Erzurum ilinde başarılı olması halinde, tüm bölgede yaygınlaştırılmasına ve Türkiye’ye model olarak sunulmasına karar verilen Mucitbank Projesi Toplantısı sonrası tüm katılımcılar, Erzurum Teknik Üniversitesi Merkezi Derslikler Yerleşkesinde devam eden Mucitbank tadilat çalışmalarını yerinde inceleyerek, teknik ekipten bilgi aldı.

https://www.pdf-archive.com/2017/11/16/16-11-17-0/

16/11/2017 www.pdf-archive.com

512689 AYYILDIZ Flyer AyDE Smart 58%

Dahil olan Internet Flat sadece E-Plus şebekesinde paket halinde aktarılan veriler için geçerlidir, Roaming ve Yurtdışı bağlantılar hariçtir.

https://www.pdf-archive.com/2013/10/22/512689-ayyildiz-flyer-ayde-smart/

22/10/2013 www.pdf-archive.com

ZLENCE 51%

maddesinde belirtilen cezalardan daha üst bir cezanın alınması, Şartlarının varlığı halinde re’sen;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/26/zlence/

26/05/2016 www.pdf-archive.com

KPDS Ders Notları 50%

Yapısı uymayan şeyin bizim için anlamı yoktur (Dokümanda bu yapılar, "kalıp"lar halinde gösterilmiştir) Güncel haberler, bilimsel veya sosyal içerikli makaleler vs okuyun.

https://www.pdf-archive.com/2014/05/19/kpds-ders-notlar/

19/05/2014 www.pdf-archive.com

Spor bilimciler icin bisiklet ders notlari 43%

Grup halinde giderken çok sallanan bisikletçi ya gidonu dirseklerini kırmadan tutuyordur ya da gidonu sağa, sola çevirerek grupta yer değiştiriyordur.

https://www.pdf-archive.com/2016/10/10/spor-bilimciler-icin-bisiklet-ders-notlari/

10/10/2016 www.pdf-archive.com

relativity2 43%

Başka bir deyişle, ışık, elektromanyetik dalgalar halinde yayılmaktadır.

https://www.pdf-archive.com/2017/01/08/relativity2/

08/01/2017 www.pdf-archive.com

e-views(genel) 42%

→ Seri yaratmanın diğer bir yoluysa Excel’de bazı sayıları- sütun halinde yani alt alta olanları- kopyalayarak Eviews’da açtığınız boş serinin gözlemlerin başladığı ilk hücresine mouse’ın sol düğmesiyle tıklayıp, mouse‘ın sağ düğmesine basınca çıkan Paste (yapıştır) komutunu seçmektir.

https://www.pdf-archive.com/2013/03/03/e-views-genel/

03/03/2013 www.pdf-archive.com

Christian Jacq-Ramses İşığın Oğlu 38%

Lalası, Ramses'in gençlik ateĢinin daha disiplinli, ama aynı ölçüde güçlü baĢka bir ateĢe dönüĢmesi halinde öğrencisinin nasıl bir kiĢiliğe bürüneceğini merak etmek ten kendini alıkoyamı yordu.

https://www.pdf-archive.com/2017/04/27/christian-jacq-ramses-n-o-lu/

27/04/2017 www.pdf-archive.com

balkan turu web 36%

•MİRAMİS TURİZM konsoloslukla müşterilerimiz arasında sadece aracı konumda olup vizenin her hangi bir neden ile onaylanmaması, yetişmemesi ve / veya vizede yanlışlıklar oluşması halinde hiçbir sorumluluğu olmayıp yolcunun hiçbir şekilde MİRAMİS TURİZM dan tazminat hakkı yoktur.

https://www.pdf-archive.com/2016/03/16/balkan-turu-web/

16/03/2016 www.pdf-archive.com

5Somfy ga lighting outdoor rts Smart Home Hannover 30%

Bu talimatlara uyulmaması halinde SOMFY sorumluluklarından ve vermiş olduğu garantiden bağışık tutulur.

https://www.pdf-archive.com/2014/08/31/5somfy-ga-lighting-outdoor-rts-smart-home-hannover/

31/08/2014 www.pdf-archive.com