Search


PDF Archive search engine
Last database update: 08 December at 01:32 - Around 76000 files indexed.


Show results per page

Results for «halmova»:


Total: 1 results - 0.003 seconds

2016 prva informacia 100%

Zlatica Halmová, MPH Pôsobí ako námestníčka riaditeľa pre úsek ošetrovateľstva vo FORLIFE n.o., Všeobecnej nemocnice Komárno, aktívne prednáša a publikuje články v oblastiach bezpečnosti pacienta;

https://www.pdf-archive.com/2016/05/18/2016-prva-informacia/

18/05/2016 www.pdf-archive.com